Birini Kendine Aşık Etme Büyüsü

Birini kendine aşık etme büyüsü nasıl yapılır, neler gereklidir? Kendine aşık etme büyüsü zararları var mı? Merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Birini Kendine Aşık Etme Büyüsü
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Birini kendinize aşık etmek ve bağlamak için işinde uzman olan medyumlara giderek bakımlar yaptırıp en uygun büyüyü yaptırmanız gerekir. Aşık etme ve bağlama büyüsünün yapılmasından sonra karşı tarafın hem kalbi hem de zihni tamamen büyünün etkisi altında olur.

Birini Kendine Aşık Etme Büyüsü Mumla Nasıl Yapılır?

Birini kendine aşık etmek için en etkili büyü yöntemlerinden birisi mum ile yapılan uygulamalıdır. Bu uygulamanın yapılması için ilk olarak kırmızı mum temin edilmesi gerekir. Mumun üzerine karşı tarafın adının ve annesinin adının yazılması gerekir. İsimler yazıldıktan sonra esmalar ve dualar mumun üzerine okunup iyi niyetlerde bulunulur. Daha sonra mumun erimesine kadar yakılma işlemi yapılır. Mum eridikten sonra parçaları bir toprağın altına gömülür.

Birini Kendine Aşık Etme Büyüsünde Hangi Varlıklar Kullanılır?

Birini aşık etmek için yapılan büyülerde cinlerin yardımından yararlanılır. Bu yöntem ile yapılan büyülerin muhakkak işinde uzman olan medyumlar tarafından yapılması gerekir. Çünkü ruhen yanlış iletişimler kurulduğu zaman sonsuza kadar üç harfliler hem size hem de karşı tarafa musallat olur. İşinde uzman olan medyumlar direkt olarak üç harflilerin isimleri ile hitap ederek büyünün yapımında çağırma işlemini gerçekleştirir.

Birini Kendine Aşık Etme Büyüsü Nasıl Bozulur?

Birini aşık etmek için yapılan büyünün bozulmasında da işinde uzman olan medyumlara gitmek gerekir. Medyumlar Kuran-ı Kerim’de yer alan sureler ve dualar ile vefk ya da muskalar hazırlar. Bu muskaların ya da vefklerin kıyafetlerde saklanması durumunda büyünün etkisi ortadan kalkacaktır. Büyülerin bozulması için hazırlanan vefklerde Ayetel Kürsi, Felak ve Nas sureleri kullanılır. Bu sureler aynı zamanda sabah ve akşam düzenli olarak okunduğu zaman da büyünün etkisi kısa sürede yok olacaktır.

Birini Kendine Aşık Etme Büyüsünde Sarımsak Nasıl Kullanılır?

Sarımsak büyüsü aşık etme ve bağlama büyülerinin arasında en çok tercih edilen büyülerdendir. Bu büyünün işinde uzman olan medyumlara gidilerek yapılması gerekir. Büyünün yapımı için bir diş sarımsak alınır ve sarımsak ortadan iki eşit parçaya kesilir. Temiz bir beyaz kağıdın üzerine sarımsağın iç kısmı ile bir daire çizilmelidir. Dairenin iç kısmına size bağlanmasını istediğiniz kişinin adını ve anne adını yazın. Ardından bakır bir tasın içinde kağıdı yakmaya başlayın. Kağıtlar kül olana kadar yakılma işlemi gerçekleşir. Meydana getirilen küller karşı tarafın yemeğine veya içeceğine katılarak tüketilmesi sağlanmalıdır.

Aşk duası ile sevdiğini kendine aşık etme duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

Birini Kendine Aşık Etmek İçin Kaşık Büyüsü Nasıl Yapılır?

Birini aşık etmek için kaşık büyüsü evde kolay bir şekilde yapılabilir. Bunun için ilk olarak bir tane beyaz bir bez alın. Bezin içerisine bir avuç toz şekeri ve bir adet kesme şekeri koyun. Daha sonra bezin ağzını bağlayarak bohça haline getirin. Ardından tahta kaşığı alın ve 21 defa “Ya kaşık” deyin. Bunu dedikten sonra tahta kaşıkla küp şekere vurun. Küp şeker toz şekerin içine iyice karışmalıdır. Şekerler iyice ezildikten sonra hazırlanan büyüyü karşı tarafın içeceğine katıp içmesini sağlayın. Bu sayede 1 hafta içinde istediğiniz kişi deliler gibi size aşık olacaktır.

Birini Kendine Aşık Etmede Düğüm Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Düğüm büyüsünün yapımı oldukça zor ve tehlikelidir. Bu büyünün yapımda Hüddam Garaminar adındaki doğa üstü varlıktan yararlanılır. Bu yüzden doğru iletişimler kurulması için muhakkak işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Büyünün yapımı için bir tane kırmızı ve bir tane siyah iplik alınmalıdır. Daha sonra Pazar günü güneş doğmadan önce uyanılmalıdır. Ardından sessiz ve karanlık bir odaya gidin. Kıblenin tersine doğru yönünüzü dönün ve yere oturun. Kırmızı ve siyah ipleri yanınıza alın ve gözlerini kapatarak 77 defa “Ya Hüddam Garaminar” demeye başlayın. Bunu derken aynı zamanda içinizden karşı tarafın size bağlanması için iyi niyetlerde bulunun.

Daha sonra gözlerini açın ve kırmızı ipi alıp “Hüddam Garaminar hatırına beni yarı yolda bırakma ve emeğimi ziyan etme” deyip kırmızı ipi yere bırakıp siyah ipi almalı ve siyah ipe de “sen, müracaat ettiğim görevli varlığın bir vesilesi ve aracısı olarak bana hizmet etmelisin ve hizmetini en güzel şekilde ifa etmelisin” tılsımlı sözcüğü söyleyin.

Kırmızı ve siyah ipe 3 tane düğüm atın. Düğümler atıldıktan sonra “siyah ve kırmızı ip bana hizmet edecek ve benim niyetimi yine ifa edecek. Hüddam Garâminâr da düğüm atacak artık güzellikler gelecek mutlu olup yaratık” tılsımlı sözcüğü söyleyin. İşlemlerin tamamlanmasından sonra 7 gün boyunca bu ipleri kimsenin ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Birini Kendine Tırnakla Aşık Etmek İçin Neler Yapılmalı?

Bir insanı kendinize aşık edip bağlamak için ilk olarak aşık olmasını istediğiniz kişinin tırnağını alın ve tırnağın üzerine aşağıda verilen duayı okuyun. Bu duayı okuduktan sonra okunmuş tırnağı karşı tarafın yemeğinin içine katarak yemesini sağlayın:

  • Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî. Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh. Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel. Sevgilinin Adı” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb. Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn. Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah.

Birini Kendine Aşık Etmek İçin Sevgili Büyüsü Tarifi Nasıldır?

Özellikle platonik olarak sevdiğiniz kişinin size aynı duyguları beslemesi için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde toplamda her gün 300 defa okumanız gerekir:

  • Fe-in tevellev fe-kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

Birini Kendine Aşık Edip Baştan Çıkarmak İçin Ne Yapılır?

Birini kendinize deliler gibi aşık etmek için öncelikle karşı tarafın sıklıkla kullandığı iç çamaşırını almanız gerekir. İç çamaşırı aldıktan sonra 4 hafta boyunca çamaşırın üzerine her Cuma günü 7 defa aşık etme ve bağlama dualarının okunması gerekir. İşlemlerin tamamlanmasından sonra tılsımlı olan iç çamaşırını karşı tarafa hemen giydirmelisiniz. 7 gün boyunca art arda iç çamaşırı aşık olduğunuz kişi giydiğinde size olan ilgisinin arttığını göreceksiniz. Büyünün tam etkisi ise 10 veya 15 gün içerisinde net bir şekilde ortaya çıkar.

Birini Kendine Aşık Etme Büyüsünde Tılsımlı Sözcükler Nasıl Okunur?

Birini kendinize bağlamak için okunacak tılsımlı sözlerden önce muhakkak abdest almak gerekir. Aynı zamanda abdest aldıktan sonra 2 rekat nafile namazının da kılınmasında yarar vardır. Daha sonra aşağıda verilen tılsımlı sözcükler okunmalıdır:

  • Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.”

Birini Kendine Aşık Edip Bağlamak İçin Hangi Dua Okunur?

Birini kendinize köpekler gibi aşık edip bağlamak için en etkili olan aşk duası aşağıda yer alır:

  • Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdü lillahi rabbil âlemin. Er rahmânir rahiym. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal müstekiym. Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn. Elif lâm mîm. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn. Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun. Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn. Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm. Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr. Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn. İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin smmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

Birini Kendine Aşık Etmek İçin En Etkili Yöntem Nelerdir?

Birini kendinize aşık edip onunla bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamak için içinizden iyi niyetlerde bulunarak aşağıda verilen duayı en içten bir şekilde her gün 100 defa okumanız gerekir:

  • Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Duanın 7 gün boyunca okunması tavsiye edilir. Duayı okumadan önce muhakkak farz olan namazlar kılınmalıdır.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani