Yakarak Yapılan Aşk Büyüleri

Yakarak yapılan aşk büyüleri nelerdir, nasıl yapılır? Yakarak aşk büyüsünü kimler yapabilir? Aşk büyüleri hakkında bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Yakarak Yapılan Aşk Büyüleri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Herhangi bir şeyi yakarak yapılan aşk büyülerinde nefret yok olup yerini sevgi alır. Yakarak yapılan aşk büyülerinde en çok resim kullanılır. Büyü yapılırken edilen duaların da etkisi büyüktür.

Yakarak Yapılan Aşk Büyüsü Adımları Nelerdir?

Eşyaları yakarak yapılan aşk büyüsünün tarifi aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • Bir kağıda “İlahi esmayı hüsnanın faziletleri ve bereketi şimdiye kadar gelmiş geçmiş olan ve dünya misafirhanesinde bulunma şerefine ulaşan bütün insanların imdadına yetişmiş, onları sıkıntıdan ve darlıktan kurtarıp genişliğe, ferahlığa ve inşiraha kavuşturmuştur. Senin varlığın esmalarının fazileti ile bilinir, senin yüceliğin, kudretinin her mahluka ve her varlığa sirayet eden gücü ile ortaya çıkar ve tecelli eder. Ne olur sevgi duasını yaparken bana bağlanmasını istediğim insanı ve diğer bütün insanları bana sevgi ve muhabbet ile bağla, merhametinin sıcaklığını sevgiye yansıt ve sevgiyi benim kalbime nakşet. Yüzüme ve varlığıma nur üstüne nur yağdır. Okuduğum esmalarının hatırı için bana faziletini kısmet eyle ve nasibimi arttır, amin.” sözleri yazılır.
 • Kağıt dörde katlanır.
 • Katlama işleminin ardından ateş yakılır.
 • Ateşe atılan kağıdın külleri bir keseye koyulur.
 • Kese gece yarısı toprağa gömülür.

Yakılarak Yapılan Aşk Büyüsünde En Etkili Dua Hangisidir?

Yakma ile aşk büyüsünde kuvvetli olan dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim lillâhi leke yâ Allahu. “……..”ın gönlünü bana dost kıl. lillâhi yâ Allahü. (yine) “……..”ın gönlünü çevirgel bihakkı Lâilâhe illâllâhü Muhammeden Resulullâhi. Yâ Rab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın. Yarab, senin izzetin hürmeti için “……..”ın gönlünü ve canını ve yedi kat endâmını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerden gönlünü ayrıgıl, ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm “……..”ın gönlünü bana dost kılıvergil. İlâhî bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikati için ve doksan dokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebûr ve bihürmeti İncîl ve bihürmeti Furkân-il Azîmi e Kurân-ı Kerîm. Ve bihürmeti suhûfi İdris Aleyhisselâm ve bihürmeti Adem Aleyhisselâm ve bihürmeti İmân’il mü’minîn velmüslimîn ve bihürmeti Cemiil enbiyâ-i vel mürselîn. İlâhi, senin lûrfun için ve senin in’amın için ve senin ihsânın için. İlâhî, nûriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rükûda ve sucûdda evkâti hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhânekellâhümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti içinve duâ-i Kunut ve duâ-i teşehhüd hürmeti için “……..”ın gönlünü ve canını ve aşkını ve muhabbetinibana çevirgel, sen rast getirgil. Bihürmeti Adem Safiyullâh ve bihürmeti Nuh Neciyyullâh ve bihürmeti İbrahim Halîlullâh. Ve bihürmeti Musa Kelîmullâh ve bihürmeti İsâ Rûhullâh. Ve bihürmeti Yusuf sıddîkullâh ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Habîbullâh. İlâhî, yüz yirmi dört bin peygamberler hürmeti için, “……..”ın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil. Muhammed Mustafa ve Habibil Mürtezâ velmüctebâ ve mâbud yâ Mahmûd yâ mennânü yâ Hannânü yâ Deyyânü yâ Hayyü ve kayyûmu ve Cebbâru ilâhî yüz yirmi dört bin enbiyâ-i velmürselîn ve evliyâlar hürmeti için “……..”ın gönlünü bana çevirgil.(amin)

Yakarak Yapılan Aşk Büyülerinde Hangi Sözler Kuvvetlidir?

Yakma ile aşk büyülerinde kullanılan malzemelerin hepsinin üzerine tılsımlı sözler ve dualar okunur. Büyülerde en etkili dua aşağıda yer alır:

 • La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül halimül kerim. Bismillahillezi lailahe illa hüvel aliyyül halim. Sübhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ke ennehüm yevme yeravne ma yuaduune lem yelbesuune illa saten min neharin, belagün fehel yühlekü illal-kavmül-fasikuun. Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ves-selamete min külli ismin vel-ğanimete min külli birin vel-fevze bil cenneti ven-necate minen-naar. Allahümme la deda’li zenben illa ğaferteh, vela hemen illa ferecteh, velaa deynen illa kadayteh, veha haceten min havaicid-dünya vel-ahireti illa kadayteha birahmetike ya Erhamerrahimin.

Büyü yapılırken sözlerin okunması kadar kime yaptırıldığı da önemlidir. Özellikle alanında uzman medyumlara gidilmesi gerekir.

Yakarak Yapılan Aşk Büyülerinde Medyum Nasıl Seçilir?

Aşk büyülerinde yakma olayı tecrübe gerektirir. Bunun için medyum seçilirken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Büyü konusunda eğitim alınmalıdır. Özellikle daha önce aşk büyüsü yapması ve başarılı olması gerekir.
 • Kullanılan malzemeler doğru olmalıdır. Medyum yanlış malzeme kullanırsa büyüler tutmaz.
 • Söylenen tılsımlı sözcükler konusunda dikkatli olunmalıdır.
 • Dua ederken yanlış okunması başka sorunlara sebep olur. Bu nedenle medyumlar söylediklerine ya da okuduklarına dikkat etmelidir.

Uzaktan aşk büyüsü nasıl yapılır? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Yakarak Yapılan Aşk Büyülerinde En Etkili Dilek Duası Hangisidir?

Aşk büyülerinde resim yakılırken okunan dilek duası aşağıda verilmektedir:

 • Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Mü’minun 97 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. “Sen indirenlerin en iyisisin” de. Mü’minun 29 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; Ey Rabbimiz! duamı kabul et! İbrahim 40 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür. “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!” derler. Furkan 74 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey Rabbim! Benim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler. Taha 25-28 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz A’raf, 123 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey Rabbimiz.

Yakarak Yapılan Aşk Büyüleri Kimlere Yapılır?

Yanan aşk büyüleri kadın ve erkeğe kolay bir şekilde yapılabilir. Uzakta olan sevdiğini kendine aşık etmek isteyenler de büyü yaptırabilir. Aşk büyülerinde mesafe önem taşımaz. Farklı illerde ya da ülkelerde olsa de etkiler kuvvetli olur.  Uzakta olan kişilere büyü yapılırken resim kullanılır. Medyumların istedikleri diğer malzemeler de tamamlandıktan sonra büyü de tamamlanır.

Yakarak Yapılan Aşk Büyü Türleri Nelerdir?

Yakılarak yapılan aşk büyü çeşitleri şu şekilde listelenmektedir:

 • Kağıt yakılması,
 • Resim yakılması,
 • Kıyafet yakma,
 • Tırnak yakma.

Yakarak Yapılan Aşk Büyülerinde Gece Nasıl Dua Edilir?

Aşk büyülerinin gece vakti yapılması halinde okunacak dua şöyledir:

 • Üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Araf 126 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür. Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Al-i İmran, 193 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür. Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın Enbiya 89 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür. “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. Furkan 65 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür. Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. İsra 24 Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. Bakara 137 Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allah’ım! Ey azamet ve ikram sahibi olan Allah’ım! Bize merhamet et, Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Yakarak Yapılan Aşk Büyülerinin Sonuçları Nelerdir?

Aşk büyülerinde yanma sonucunda oluşan etkilerin başında kuvvetli aşk başlaması gelir. Birbiri arasında güçlü bağlar olmayanların arasında muhabbet ve sevgi bağları oluşur. Platonik aşk yaşayanlar istedikleri mutluluğa sahip olur. Evlilik hayali olan genç kızlar hayırlı kısmetler bulur. Aşk büyülerinin en etkilisi yanma büyüleri olduğu için yapılırken de dikkatli olunması gerekir. Büyüler yanlış yapılırsa ayrılıklar ve boşanmalar yaşanır.

Yakarak Yapılan Aşk Büyüleri Ne Zaman Yapılır?

Aşk büyüleri istenilen zamanda yapılabilir.  Gece vakitlerinde yapılan büyüler diğer zamanlara göre daha çabuk tutar.  Yakma büyüleri gece saat 12’den sonra yapılırsa kısa sürede kabul olur. Büyüler etkilerini yaklaşık olarak bir hafta ile 15 gün arasında gösterir.

Yakarak Yapılan Aşk Büyülerinde Tılsımlı Sözler Hangisidir?

Aşk büyülerinde söylenen sözler aşağıda detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Vessemai vettarikı. Ve ma edrake mettariku. Ennecmüssakıbü. İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun. Felyenzuril’insanü mimme hulika. Hulika min main dafikın. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi. İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün. Yevme tüblesserairü. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin. Vessemai zatirrec’ı. Vel’ardı zatissad’ı. İnnehu likavlün faslün. Ve ma hüve bilhezli. İnnehüm yekiydune keyden. Ve ekiydü keyden. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

Yakarak Yapılan Aşk Büyülerini Bozmak Mümkün Mü?

Aşk büyülerinin bozulması medyumlar tarafından gerçekleştirilir. Evde yapılan büyü bozma ve büyü yapma işlemleri tehlikelidir.  Yakılarak yapılan aşk büyüleri bozulduktan sonra etkileri hemen kaybolur. Aşk duygusu ortadan kalkar ve sevgi bağları kopar. Büyü bozma bazen faydalıyken, bazen de zararlı etkiler ortaya çıkarır.

Aşk büyüleri kötü niyetle yapıldığı zaman boşanmalar ve ayrılıklar yaşanır. Bundan haberi olmayanlar aşk acısı çeker. Aşk büyülerinin bozulmasının iyi olduğu durumlar da vardır. Bunlardan bir tanesi, istenilmeyen birine aşık olunduğu zaman bu büyü kolayca bozulur.  Büyü bozarken cinlerden ve diğer varlıklardan da faydalanılır. Bu sebepten dolayı başarılı ve tecrübeli medyunlara müracaat edilmesi faydalı olur. Büyünün yanlış bozulması veya cinlerle iletişimin doğru yapılmaması durumunda üç harfliler sonsuza kadar hem büyü yapana hem de büyünün yapıldığı kişiye musallat olur.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani