Evde Yapılabilecek Aşk Büyüleri

Evde yapılabilecek aşk büyüleri var mı, hangileridir, nasıl yapılır? Evde aşk büyülerinin zararları var mı? Merak edilenler yazımızdadır.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyüleri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Evde yapılan kolay aşk büyüleri sayesinde basit bir şekilde istediğiniz kişiyi kendinize aşık etmeniz mümkündür. Bu büyülerin yapılması için öncelikle medyuma giderek gerekli talimatların ve malzemelerin neler olduğunu öğrenmeniz gerekir.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyüsü Tarifi Nasıl Uygulanır?

Evde yapılabilecek aşk büyüsünün yapım aşamaları aşağıda tek tek verilmiştir:

 • İlk olarak 4 adet kırmızı mum ve bir iğne almanız gerekir.
 • Daha sonra ilk mumun üzerine çember çiziniz.
 • İkinci mumun üzerine kılıç resmini çiziniz.
 • Üçüncü muma ise yılan figürünü çiziniz.
 • Son mumun üzerine de sol el resmini çizin.
 • Bütün sembollerin çizilmesinden sonra gümüş bir tepsinin üzerine mumlar yerleştirilir. İlk mum doğu, ikinci mum batı, üçüncü mum kuzey ve dördüncü mum ise güney yönünde olacak şekilde yerleştirilir.
 • İçinizden size bağlanmasını istediğiniz kişi hakkında iyi niyetlerde bulunun ve mumları tek tek yakmaya başlayın.
 • Mumların erimesine kadar yakılmasından sonra mumlar küçük parçalara ayrılır ve gümüş tepsinin üzerine birbirleri ile karıştırılır.
 • Karıştırılan mumlar yeniden ateşe atılarak yakılır.
 • 14 günün sonunda sevdiğiniz kişinin size deliler gibi aşık olduğunu göreceksiniz.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyüleri Nasıl Etki Gösterir?

Evde yapılan aşk büyülerinin doğru şekilde tamamlanmasından sonra aşağıda verilen etkiler ortaya çıkar:

 • Platonik olarak aşk duygusunu yaşayanların aşkları karşılık bulur.
 • Nişanlılar, sevgililer veya sözlüler kısa süre içerisinde evlenmek için ilk adımı atar.
 • Kısmetleri kapalı olanlar gönüllerine uygun birini bularak evlilik yolunda ilk adımını atar.
 • Evli çiftlerin yaptırması durumunda da evlilikte daha çok sevgi ve saygı bağları artmaya başlar.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyülerinin Etki Zamanı Nedir?

Evde yapılan aşk büyülerinin ne zaman etki göstereceği belli olmayabilir. Çünkü büyünün yapıldığı kişinin karakteristik özeliklerine, yapılan büyünün türüne ve büyüyü yapan kişiye göre farklılık gösterir. Yaklaşık olarak evde yapılan aşk büyüleri 2 hafta ve 2 ay süreleri arasında etkisini net bir şekilde göstermeye başlar.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyüleri Kalıcı Mı?

Evde yapılan aşk büyüleri geçmişten günümüze kadar etkilerini hala göstermeye devam eder. Doğru malzemeler ve adımlar ile yapılmasından sonra aşk büyülerinin sonucunda birbirlerini seven aşıklar sonsuza kadar mutlu bir ömür sürmeye başlar. Bu büyünün kalıcılığı da oldukça fazladır. Fakat her büyüde olduğu gibi 2 veya 3 yıl geçtikten sonra büyünün yenilenmesinde yarar vardır. Özelikle büyünün etkisinde olan kişinin eski haline dönmeye başlamasından önce büyünün yenilenmesi gerekir.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyüleri Türleri Nelerdir?

Evde yapılabilecek aşk büyülerinin çeşitleri aşağıda tek tek listelenmektedir:

 • Sabun ile yapılan aşk büyüsü,
 • Kırmızı mum ile meydana getirilen aşk büyüsü,
 • İp ve düğüm ile oluşturulan aşk büyüsü,
 • Mercimek ile yapılan aşk büyüsü,
 • 41 tane karabiber ile ortaya çıkarılan aşk büyüsü,
 • Nohut tanesi ile yapılan aşk büyüsü,
 • Adet kanı ile meydana getirilen aşk büyüsü,
 • Kağıt, kalem, fotoğraf gibi özel eşyalar ile yapılan aşk büyüsü,
 • Tuz ile oluşturulan aşk büyüsü,
 • Saç teli, kıl, deri parçası, el veya ayak tırnakları ile yapılan aşk büyüsü,
 • Temiz bir bez ile ortaya koyulan aşk büyüsü en etkili bağlama ve aşık etme büyülerinin arasındadır.

Evde Yapılabilecek Kuru Üzüm Ritüeli İle Nasıl Aşık Edilir?

Evde yapılan kuru üzüm ritüeli için öncelikle 41 adet kuru üzümün alınması gerekir. Daha sonra abdestli bir şekilde 41 adet kuru üzümün üzerine tek tek aşağıda verilen duanın okunması gerekir:

 • Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyülerinin Sonuçları Nelerdir?

Evde yapılan aşk büyülerinin ortaya çıkardığı sonuçlar şu şekildedir:

 • Evli çiftlerin yaptırmasından sonra evliliklerde sevgi bağları daha çok artar.
 • Platonik olarak duyulan aşklar her zaman karşılık bulur ve sevdiğiniz kişi size deliler gibi bağlanır.
 • Büyünün etkisinde olan kişi büyüyü yapandan başkasına bakmaz ve hep onunla yan yana olmak ister.
 • Sevenler arasında aşk ve tutku ortaya çıkar.
 • Özlem ve hasret duyguları hakim olur.

En ağır aşk büyüleri evde nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyülerinde Medyuma Gidilmeli Mi?

Evde yapılacak aşk büyüsünün nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek için muhakkak işinde uzman olan medyumlara danışmak gerekir. Özelikle Havas ve Ledün ilmi konusunda bütün detaylara hakim olan medyumlar tercih edilmelidir. Bununla birlikte bütün aşk büyü türlerini daha önceden yapıp tecrübe elde etmiş medyumlara gitmenizde yarar vardır.

Evde Yapılabilecek En Kolay Aşk Büyüleri Nelerdir?

Evde yapılabilecek en kolay aşk büyülerinin türleri aşağıda tek tek listelenmektedir:

 • Kaşık büyüsü,
 • Nohut büyüsü
 • İp büyüsü,
 • Şeker ve şeker kamışı büyüsü,
 • Karabiber ve kırmızı biber büyüsü evde en çok yapılabilen aşk büyülerinin arasında yer alır.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyüleri Neden Yapılır?

Evde yapılan aşk büyüleri özelikle platonik aşklara karşılık bulmak amacı ile yapılmaktadır. Bununla birlikte evliliklerde tartışmaların olması durumunda da çiftler aşk büyülerini yaptırarak evliliklerinin daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olabilir. Kısmetleri kapalı olan kişiler de istedikleri insanla evlenmek amacı ile aşk büyülerine başvurabilir. Sevgililerin bu büyüyü yaptırması durumunda da aşıklar en kısa zaman içerisinde evlilik yolunda ilerleyecektir.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyülerinde Okunan Dualar Nelerdir?

Evde yapılan aşk büyülerinde etkili olan dualardan bazıları aşağıda yer alır:

 • Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî. Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh. Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel. Sevgilinin Adı” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb. Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn. Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah.
 • Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.
 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.

Evde Yapılabilecek Aşk Büyülerinde Tılsımlı Sözler Nelerdir?

Evde yapılan aşk büyülerinde ilk olarak abdest alınarak kimsenin olmadığı bir odaya geçmeniz gerekir. Daha sonra 2 rekat nafile namazı kılmalısınız. Ardından size bağlanmasını istediğiniz kişinin simasını gözünüzde canlandırın ve 30 kere salat-ü selam okuyun. Daha sonra 30 defa aşağıda verilen sureyi okumanız gerekir. Duaların okunmasında soran niyet etmeyi de unutmayınız:

 • Bismillahirrahmanirrahim. 1.Vedduha. 2.Velleyli iza seca. 3.Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. 4.Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. 5.Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. 6.Elem yecidke yetiymen feava. 7.Ve vecedeke dallen feheda. 8.Ve vecedeke ‘ailen feağna. 9.Femmel yetiyme fela takher. 10.Ve emmessaile fela tenher. 11.Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.
 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani