Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri var mı, nasıl yapılır, hangi dualar okunur? Kağıt yakarak aşk büyüsünü kimler yapabilir? İşte detaylar…

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Kağıdın yanması ile yapılan büyülerde uzun soluklu aşklar görülür. Kağıt yakılarak yapılan büyü ile kalıcı mutluluklar elde edilir.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüsünde Hangi Dua Okunur?

Kağıdın yanması ile yapılan büyüde okunacak dua şu şekildedir:

 • Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike. Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah, elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadu zeytuha yudi’u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, yehdillahu li nurihi mey yeşa’ ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey’in alîm.
 • La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül halimül kerim. Bismillahillezi lailahe illa hüvel aliyyül halim. Sübhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ke ennehüm yevme yeravne ma yuaduune lem yelbesuune illa saten min neharin, belagün fehel yühlekü illal-kavmül-fasikuun. Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ves-selamete min külli ismin vel-ğanimete min külli birin vel-fevze bil cenneti ven-necate minen-naar. Allahümme la deda’li zenben illa ğaferteh, vela hemen illa ferecteh, velaa deynen illa kadayteh, veha haceten min havaicid-dünya vel-ahireti illa kadayteha birahmetike ya Erhamerrahimin.

Kâğıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri İçin Kime Başvurulur?

Kağıdın yanması ile yapılan büyüler için gidilecek kişiler şunlardır:

 • Enerji ile ilgili çalışmalar yapan,
 • Din konusunda bilgisi olan,
 • Daha önce büyü yapmış ve bozmuş olanlar,
 • Muska yapmasını bilenler,
 • Büyülerde başarılı sonuçlar elde edenler.

Kağıt Yakılarak Yapılan Büyülerin Sonuçları Nelerdir?

Aşk büyülerinde kağıdın yanmasının sonuçları aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • İlişkilerde aile sorunu yaşayanların sıkıntıları ortadan kalkar. Çiftler kendi problemlerini ailelerine yansıtmadan halleder. Sevilmeyen damat ya da gelin varsa bu durum ortadan kalkar.
 • Uzak mesafeli ilişkilerdeki sorunlar çözüme kavuşur.
 • Aşk için engel olan şeyler yok olur.
 • İlişkide gurur ve inat yapanlar bu durumdan vazgeçer.
 • Çiftlere zarar verenlerin yaptıkları gerçekleşmez.

Ayrıca büyüden koruyan dualar bilgilerine de bakabilirsiniz.

Kağıt Yakılarak Yapılan Büyülerde Kağıda Ne Yazılır?

Aşk büyüsü yaparken kağıdı yakmadan önce boş kağıda yazılanlar şöyledir:

 • Allahümme inniy es-elüke bi enne lekel hamdü la ilahe illa ente ya hannanü,ya mennanü,ya bediy-as semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram. Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr. (Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme innî es’elüke yâ kadîmü yâ dâimü yâ vitru yâ ehadü yâ samedü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikram fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Allâhümme yâ mufettihal ebvâb, yâ musebbibel esbâb, yâ mukallibel kulûbi vel-ebsâr, yâ delîlel mütehayyirîn, yâ ğiyâsel müsteğîsîn. Tevekkeltü aleyke yâ Rabbi ve fevvedtü emrî ileyke yâ Rabbi. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaînet-tayyibîn.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinde Vefk Nasıl Uygulanır?

Vefk ile yapılan aşk büyülerinde uygulanan adımlar şu şekildedir:

 • Kağıtlardan birine aşk cümleleri yazılır.
 • Diğer kağıda çiftlerin isimleri yazılır.
 • Kağıtların her ikisi iç içe geçecek şekilde katlanır.
 • Kağıtlar açık alanda yakılır.
 • Yakıldıktan sonra küller olduğu yerde bırakılır.
 • Külleri rüzgarın savurması sonucunda aşk duyguları gelir.

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyülerinde medyumlara ya da hocalara gidilebilir. Evde tek başına yapılması tehlikelidir. Bu alanda daha önce başarılar elde etmiş kişilere yaptırıldığı takdirde kısa sürede olumlu sonuçlar elde edilir.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinde Neler Yapılır?

Aşk büyüsü yapılırken kağıt yakma uygulamasından önce sırayla izlenmesi gereken adımlar vardır. Bu adımlar şu şekildedir:

 • Boş kağıda kim aşık edilmek isteniyorsa onun ismi yazılır.
 • Dışarda ateş yakılır.
 • İsim yazılı kağıt ateşe atılır.
 • Kağıt ateşte yanarken “Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek. Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat, inneke alâ külli şey’in kadîr.Subhanel müneffisü an külli medyün. Subhanel müferricü an külli mahzun. Subhane men ceale hazainehü beynel kafi ven nun. subhane men ize erade şey en yekule lehü kün feyekün. Ya müferricü ferric. Ya müferricü ferric. Ya müferricü ferric. Ya müferricü ferric. Ferric anni hemmi ve gammi fercen acilen gayra acilin bi rahmetike ya erhamer rahımiyn” duası okunur.
 • Duadan sonra Salavat getirilir.
 • İsmi yazılanın aşık olması ve bağlanması dilenir.
 • Duanın tamamlanması ile uygulama son bulur.

Kağıt Yakılarak Yapılan Büyülerde Cuma Günü Ne Söylenir?

Cuma günü yapılan aşk büyüleri ile kağıt yanarken okunacak dilek duaları vardır. Bu duaların okunuşu aşağıda detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • “İlahi, hayat veren ve ölüleri diriltip hayat nefesi ile onları şereflendiren, onları canlılığa ve hayata mazhar kılan kudretin her şeye kadirdir, çünkü evreni yoktan yaratıp ona hayat verdiğin gibi bütün canlıları da yoktan var edip onlara hayat ışığını bahşederek onların her birini karanlıklar ülkesinden çıkarıp aydınlıklar iklimine taşıdın. Şimdi kalbimdeki karanlığı da gidermeni ve bana ruhumdaki dileği bağışlamanı temenni ediyorum Allah’ım, âmin. Şefkati insanların kalbine derc edip onların hayat ışığı altında yaşamalarına vesile olman müthiş bir duygudur ve insanların birlikte yaşayabilmeleri adına bu şefkate ihtiyaçları bulunmaktadır. Sen bütün mahlukatı olduğu gibi insanları da şefkat ışığı ile donatıp onlara şefkat eksikliği yaşatmayan ve onların kalbine muazzam bir merhamet tohumu ekip onları daima birbiriyle kaynaştıran sonsuz kudretin sahibi olan Rauf’sun. Bana da Rauf isminin tecellileri ile muamele buyur, beni de kalbimdeki niyete ulaştırıp dileğimi gerçekleştir Allah’ım, âmin. Allah’ım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatle destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl.”

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri Zararlı Mı?

Kağıdı yakarak yapılan aşk büyülerinde yanlışlık yapılması tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. Bu etkiler şu şekildedir:

 • Aşk yerine nefret duygusu başlar.
 • Geceleri korkarak uyanma durumları daha da artar.
 • Sevgililer arasına soğukluk girer.
 • Çiftler boşanmak ister.
 • Daha önce tartışmayanlar huzursuzluk yaşar.
 • Evli olanların evlerinde sürekli problemler yaşanır.
 • Aldatmalar artar.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüsü Uzaktan Etki Eder Mi?

Kağıdın yanması sonucunda yapılan aşk büyüsü uzaktakine etki eder. Bunun için öncelikle kişinin ismi üzerine şu sözler söylenir:

 • Ey Allah’ım. Senden güzel sabır, temiz kalp, konuşan dil, kabul olunan dua, cenneti kazandıracak amel defteri, helal rızık, devam edici nimet, cennet elbiseleri, güzel mutluluk istiyorum. Ey ihtiyaçları gideren, Ey davetlere icabet eden, Ey bela ve yoksullukları gideren, Ey sırları ve gizlilikleri bilen, dilediğimi kabul et ve ihtiyaçlarımı gider.  Şu mübarek saatte Yasin ve Kur-anı Kerim hürmetine. Çünkü sen bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece ol dersin o da hemen oluverir ve her şeyin saltanatı kendi elinde olan ve her şeyin ve hepimizin kendisine döneceğimiz rabbimiz seni teşbih ederim.
 • Boş bir kağıda dilekler yazılır.
 • Sevdiği ile ömür boyu aşk yaşamak isteyenler kağıda bunları yazdıktan sonra yakar.
 • Ardından külleri toprağa gömülür.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinde Ruhsal Sonuçlar Nelerdir?

Aşk büyülerinin ruhsal sonuçları şunlardır:

 • Aşk yaşamayanlar aşk duygusunu görür. Özellikle aşktan korkanlar bu durumdan zevk almaya başlar.
 • Büyü yapılanda geceleri uyuma sıkıntısı başlar.
 • Sürekli heyecan hissedilir.
 • Özel duygusu olur.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinde Bağlanmak Mümkün Mü?

Yapılan aşk büyülerinde kağıt yakıldığı zaman bağlanma olur. Hem erkekler hem de kadınlar istedikleri vakit kendilerine istedikleri kişiyi bağlayabilir. Büyüye başlamadan önce medyumun istediği malzemeler getirilmelidir. Malzemeler şunlardır:

 • Karton
 • Kağıt
 • Kalem
 • Çakmak
 • İp

Büyüye kağıda yazılar yazılması ile başlanır. Daha sonra iplere tek tek düğümler atılır. Atılan her düğümün ardından tılsımlı sözler söylenir.  Ardından kağıt ip ile bağlanır ve ateşe atılır. Ateşin gücü ile aşk alevlenir. Büyünün tutma süresi yaklaşık olarak bir aydır. Bir ay içinde istenilen herkes aşık edilebilir.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüsünde Hangi Sözler Kuvvetlidir?

Yapılan aşk büyülerinde söylenen tılsımlı sözler şunlardır:

 • Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani