En Etkili Aşk Büyüsü Hangisidir?

En etkili aşk büyüsü hangisidir, nasıl yapılır? Etkili aşk büyülerini kimler yapabilir? Büyü ile ilgili merak edilenleri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

En Etkili Aşk Büyüsü Hangisidir?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

En etkili aşk büyülerinin işinde uzman olan medyumlar tarafından yapılmasından sonra platonik aşklar her zaman çift taraflı hale dönüşür. Aynı zamanda evliliklerde de aşk büyüsünün yapılması ile evli çiftler arasında bağlılık ve sevgi daha çok artacaktır.

En Etkili Aşk Büyüsü Neden Yapılır?

En etkili aşk büyüsü genellikle platonik aşklarda karşılık bulmak amacı ile yapılır. Bunun dışında var olan ilişkilerde ve evliliklerde de karşı çiftlerin birbirlerine daha sımsıkı bir şekilde bağlanması amacı ile de yapılır. Bu büyünün kötü niyetle de yapılması mümkündür. Özelikle sevdiğiniz bir kadının veya erkeğin mutlu giden evliliğini ya da ilişkisini bozarak size bağlanmasını da sağlayabilirsiniz.

En Etkili Aşk Büyüsünün Türleri Nelerdir?

Aşağıda en etkili aşk büyüsünün çeşitleri sırasıyla verilmektedir:

 • En etkili aşk büyülerinin arasında canbar büyüsü yer alır. Ceylan derisi ile yapıldıktan sonra kısa süre içerisinde size bağlanmasını istediğiniz kişi hemen aşık olur.
 • Tuz ile yapılan aşk büyüsü de aşık etme ve bağlama anlamında kuvvetli bir etkiye sahiptir.
 • Vefk ile yapılan aşk büyüleri en etkili büyülerden birisidir. Bu büyünün yapılmasında aşk duaları ve tılsımlı sözcükler kullanılır.
 • Muhabbet büyüsü genellikle evliliklerde yapılır. Evli çiftler arasında daha fazla muhabbetin ve sevginin artmasına vesile olunur.

En Etkili Muhabbet Büyüsü Nasıl Yapılır?

Özellikle evli çiftler arasında aşk ve muhabbetin artması için abdestli bir şekilde aşağıda verilen aşk duasının okunması gerekir:

 • Yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn. Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyine eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm. Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr. Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyine ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn. İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

En Etkili Aşk Büyüsü Sonuç Verir Mi?

En etkili ve kısa sürede belirtilerini ortaya koyan aşk büyüsünün doğru medyumlar ve malzemeler ile yapılmasından sonra etkisini hemen göstermeye başlayacaktır. Bu büyünün sonucunda size aşık olmasını istediğiniz kişi deliler gibi sizi düşünmeye başlar ve sizinle yan yana olmak için fırsatlar kollar. Her zaman hayallerinde ve rüyalarında siz yer alırsınız. Sosyal çevresinden kendini soyutlayarak sadece sizinle vakit geçirmek ister.

Aşk büyülerinin etkili sonuçlar ortaya koyması için aşağıda verilen dua da oldukça önemli rol oynar:

 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd. Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li. Ya hayyum Ya kayyum Ya Vedudul kaviuL Cami Ya Kalbe (sevdiğinizin adı) Beyne Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem ve enserehu Allahümme Ya men edhil muhabbete yusufe fi kalbi zeliha ve ya men edhal muhabbete Muhammedin sallalahu aleyhi ve sellem fi kalbi hadice bin huveylid ve aişe bint ebu bekir edhil muhabbete (sevdiğiniizn adı) fi kalbi (kendi adınız)kema adhalte ‘lleyle fi fin nahari ve’n – nehari fi leyli ve’z zekeri fil ünsa lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellefte beyne kulubihim velakine ilahe ellefe beynehüm innehu azizun hakim. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

En kuvvetli ve kısa sürede etkisini gösteren aşk büyüsünün işinde uzman medyumlar tarafından yapılmasından sonra ortaya çıkan belirtiler aşağıda yer alır:

 • Büyünün etkisinde olan kişi bütün sosyal çevresinden kendini soyutlamaya başlar ve sadece sizinle birlikte olmak ister.
 • Dalgın ve unutkan bir karakterde olur.
 • Sürekli olarak hayallerinde ve rüyasında sizin simanızı görmeye başlar.
 • Uyku sorunları oluşmaya başlar. Sürekli kabuslar görerek uykusundan uyanmaya başlarlar.

Ayrıca en ağır aşk duası hakkında bilgiler yazımızdadır.

En Etkili Aşk Büyüsü İçin Hangi Medyumlara Gidilmelidir?

En etkili aşk büyü türlerinin yapımında muhakkak işinde uzman ve ehli olan medyumların tercih edilmesi gerekir. Medyumlar aynı zamanda daha önceden bu büyüyü yapıp deneyimlemiş olmalıdır. Büyünün yapılması için medyumların Havas ve Ledün ilmine hakim olması gerekir. Aşk büyüsünün vefk çalışmaları ile de yapılmasından sonra özelikle Kuran-ı Kerim’de yer alan bütün duaların bilinmesi gerekir. Arapça bilgisi de bu konuda oldukça önemlidir.

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

En etkili aşk büyülerinin arasında canbar büyüsü yer alır. Bu büyünün yapılması için öncelikle bir adet ceylan derisinin alınması gerekir. Ceylan derisinin üzerine size bağlanmasını istediğiniz kişinin adını, anne adını ve doğum tarihi gibi kişisel bilgileri yazmanızda yarar vardır. Bunlarla birlikte çeşitli tılsımlı sözcükler ve aşk duaları da derinin üzerine yazılmalıdır.

Derinin üzerine çember şeklini çizdiğinizde içerisine hem kendi adınızı hem de size bağlanmasını istediğiniz kişinin adını birlikte yazın. İşlemlerin halledilmesinden sonra deriyi kimsenin görmeyeceği çok uzak bir yere gömmeniz gerekir. 1 hafta sonra büyü etkisini gösterir ve size bağlanmasını istediğiniz kişi sürekli olarak sizi düşünmeye başlayacaktır.

En Etkili Aşk Büyüsüne Kimler Başvurabilir?

Aşk büyüsünü dileyen herkes işinde uzman olan medyumlara giderek kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir. Bu büyüler hem kadınlara hem de erkeklere yaptırılabilir. Özelikle sizi terk etmiş giden eşinizi veya sevgilinizi döndürmek için yaptırabilirsiniz. Bunun dışında eşiniz veya sevgiliniz arasında daha fazla bağlılık olması amacı ile de büyüyü uygulayabilirsiniz. Platonik olarak aşk beslediğiniz kişinin de size aynı duyguları beslemesini sağlamak amacı ile aşk büyüsünü yaptırmanız mümkündür.

En Etkili Aşk Büyüsünde Dua Nasıl Okunur?

En etkili aşk büyüsünün yapılmasında aşağıda verilen duanın 1 defa okunması gerekir:

 • Allahümme bikafi kifayetike ikfini şerra nefsi vel halki ecmain bihai hidayetike ihdini vehdilil halka ecmain ve biyei yumnike yem minni ve yemmin liyel halka ecmain ve bi eyni ineyetike einni ve sahhirli meunetel halki ecmain ve bi sadi sulhike eslihni veslih liyel halka ecmain ve bi hakki feieylun şeluhiye eşlihuta şelhuta ya şeyh taytavel sahhir liyel cinne vel inse ya men yekulü li şeyin kun fe yekun kevvin kaf ha ya ayn sad bi sirri (la ilahe illallah 3 kere) ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem velhamdü lillahi rabbil alemin.
 • Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma. İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla. İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma.  SübhanAllahi velhamdülillahi ve la ilahe illAllahü vAllahü ekber. vela havle vela kuvvete illah billahil aliyül azim Bismillahirrahmanirrahim. Yâ Rahmân yâ Kerimya, Fettah “Ya Vedûd!, Ya Vedûd! Ya Ze’l–arşi’l–mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi–nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi–kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi–rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!

En Etkili Aşk Büyüsünde Tuz Ritüeli Nasıl Yapılır?

En etkili aşk büyüsünde tuz ritüelinin uygulanma aşamaları aşağıda tek tek verilmektedir:

 • İlk olarak bir tane bez bebek alın ve bez bebeğin içerisine tuz koymaya başlayın.
 • Bez bebeğin kırmızı renkte bir kumaş ile yapılmış olmasına dikkat edin.
 • İşlemleri tamamladıktan sonra bu bez bebeği 17 gün boyunca yanınızda gezdirin.
 • 17 günün geçmesinin ardından bez bebeği bir ateşte yakmaya başlayın.
 • Yakma işlemi esnasında size aşık olmasını istediğiniz kişinin adını zikredin.
 • 4 gün içerisinde karşı taraf size deliler gibi aşık olacaktır.

En Etkili Aşk Büyüsü İle Giden Geri Döner Mi?

Gideni geri döndürmek için yapılan aşk büyüsünün etkisi oldukça kuvvetlidir. Doğru malzemeler ve adımlar ile yapıldıktan sonra sizi terk etmiş giden eşinizi veya sevgilinizi geri döndürme imkanınız vardır. Bu büyünün yapılması için karşı tarafın kişisel bir eşyasını temin etmeniz gerekir. Daha sonra eşyanın üzerine su döküp dumanlama aşamasını tamamlamalısınız. 1 hafta içerisinde sizi bırakıp giden eşiniz veya sevgiliniz size geri dönecektir.

En Etkili Aşk Büyüsü Mum İle Nasıl Yapılır?

Mum ile yapılan aşk büyüsünün etkisi de en geç 1 hafta sürer. Bu büyünün yapılmasına başlamadan önce kırmızı renkte bir mum alın ve üzerine mumun iğne yardımı ile simgeler çizin. Eğer, bir erkeği kendinize bağlamak istiyorsanız mumun üzerine güneş, kadını bağlamak istiyorsanız da hilal simgelerini çizmeye başlayın. Semboller çizildikten sonra mumun yanmasını sağlayın. Mum eriyene kadar yanmalıdır. Bu sayede karşı tarafın kalbine ve aklına aşkınız düşmüş olacaktır.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani