Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Çabuk tutan aşk büyüleri var mı, nasıl yapılır, kimler yapabilir? Çabuk tesir eden aşk büyüsü ne kadar sürede etkisini gösterir? Aşk büyüsü hakkında merak edilenleri inceleyebilirsiniz.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Çabuk tutan aşk büyüsü sayesinde platonik olarak duyduğunuz aşk karşılık bulur. Bununla birlikte evliliklerde veya ilişkilerde bağlılığın daha fazla artması için de aşk büyüsü yaptırılabilir. Bu büyünün etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı muhakkak işinde uzman olan medyumlara yaptırılması gerekir.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Kimlere Yapılır?

Platonik olarak aşk beslediğiniz kişiye bu büyüyü yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra sevdiğiniz kişi veya eşiniz size olan sevgisini ve bağlılığını yitirip başkasına ilgi duyması durumunda da çabuk tutan aşk büyüsünü yaptırarak sevgilinizi veya eşinizi kısa sürede kendinize yeniden bağlayabilme şansınız vardır.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü İle Biri Nasıl Bağlanır?

Çabuk tutan aşk büyüsü işinde uzman olan medyumlar tarafından yapılır. Medyumlar büyünün yapılacağı kişinin ve büyüyü yaptıranın fotoğrafını alır. Daha sonra bakımlar yapar. Bakımlar sonucunda karşı tarafa daha önceden herhangi büyünün yapılmadığı anlaşıldığı zaman çabuk tutan aşk büyüsünün yapımına başlanır. Fotoğrafların üzerine dualar, ayetler ve sureler okunduktan sonra niyet aşamasına geçilir. Bütün işlemler tamamlandığında kısa süre içinde sevdiğiniz kişinin size deliler gibi bağlandığını göreceksiniz.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü İle Kendine Nasıl Aşık Edilir?

Çabuk tutan aşk büyüsünün yapılışında ilk olarak 41 adet tane karabiber alınmalıdır. Daha sonra karabiberlerin üzerine ayrı ayrı 1 tane İhlas ve Fatiha sureleri okunmalıdır. Sureler okunduktan sonra demir tava alın ve bir çorba kaşığı zeytinyağını içine koyun. Ardından 41 adet tane karabiberle kül olana kadar ocakta yakılmalıdır. Yakma işlemi sırasında size bağlanmasını istediğiniz kişinin adını zikredin ve aşağıda verilen duayı niyet ettikten sonra okuyun:

  • Bismillahirrahmanirrahim.
  • Ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsünde Hangi Dua Okunur?

Çabuk tutan aşk büyüsünde en etkili olan dua şu şekildedir:

  • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Çabuk Tutan Aşk Büyüleri Nasıl Etki Eder?

Çabuk tutan aşk büyülerini işinde uzman olan medyumlara yaptırmanız durumunda deliler gibi sevdiğiniz kişinin de size aşık olmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte evliliklerde veya ilişkilerde meydana gelen bütün sorunlar ortadan kalkar ve dışarıda gözü olan tarafın gözleri bağlanıp sadece size aşık olarak sizden başkasını gözü görmez.

Yıldız düşüklüğü nedir, neden olur? Ayrıntılarına da bakabilirsiniz.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Tarifi Nasıldır?

Çabuk tutan aşk büyüsü işinde uzman olan medyumlar tarafından yapıldıktan sonra yaklaşık 48 saat içerisinde etkisini ve belirtilerini göstermeye başlar. Bu büyünün yapılması için ilk olarak karşı tarafa ait kişisel bir eşya temin edilmelidir. Bu eşyanın üzerine cinlerin yardımı ile tılsımlı sözcükler ve dualar okunur. Okunmuş eşyanın daha sonra aldığı yere geri koyulması gerekir. Bu sayede istediğiniz kişi size 2 gün içerisinde deliler gibi bağlanarak aşık olacaktır. Çabuk tutan aşk büyüsünde eşyanın üzerine okunan dua şu şekildedir:

  • Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Kuvvetli Mi?

Çabuk tutan aşk büyüsünün etkileri oldukça kuvvetlidir. Doğru kişiler tarafından yapıldıktan sonra karşı taraf size deliler gibi bağlanır ve sürekli olarak sizi düşünmeye başlar. Karşı tarafın bütün iradesini yok ettiği için siz ne isterseniz onu yapacaktır. İstediğiniz kişi duygularına engel olamaz ve sizinle birlikte bir ömür boyu yan yana olmak için planlar yapar. Bu sayede sevdiğiniz ve aşık olduğunuz kişi ile ölene kadar birlikte olacaksınız.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Ne Zaman Anlaşılır?

Çabuk tutan aşk büyüsünün yapım şekline ve büyünün yapıldığı kişinin özelliklerine göre tutma süresi de değişkenlik gösterir. Yaklaşık olarak en erken iki gün içinde büyü belirtilerini göstermeye başlar. Çabuk tutan aşk büyülerinin tesir süresi dolduğu zaman yeniden medyuma gidilerek büyünün yenilenmesi gerekir. Bu sayede büyünün etkisinin yok olmasına ramak kalmadan karşı tarafın size bir ömür boyu bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Tehlikeli Mi?

Çabuk tutan aşk büyüsünün tehlikeleri vardır. Yanlış yapıldığı zaman cinlerin musallat olma durumu meydana gelir. Aynı zamanda geri dönüşü olmayan hasarlar oluşur. Örneğin, karşı tarafı kendinize bağlamak yerine onu tamamen kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Din yönünden de aşk büyülerinin yapılması sakıncalıdır. Bu büyüyü yaptıran direkt olarak cehenneme gidecektir.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Evde Yapılabilir Mi?

Çabuk tutan aşk büyüsünün evde yapımı da mümkündür. İlk önce kendinize aşık olmasını ve bağlanmasını istediğiniz kişinin iç çamaşırından 15 cm iplik alın. Aynı şekilde kendi iç çamaşırınız üzerinden de aynı oranda ip alın. Daha sonra “Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Va’tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni’metellahi aleykum iz kuntum a’daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni’metihi ihvana, ve kuntum ala şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedûn. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr.” duasını 7 defa okuyun ve ardından ipleri birbirlerine bağlayın. Niyetinizi de ettikten sonra 1 hafta içerisinde sevdiğiniz kişi size bağlanacaktır.

Çabuk Tutan Canbar Büyüsü İle Nasıl Aşık Edilir?

Çabuk tutan canbar büyüsü etkisini en geç 1 hafta içinde göstermeye başlar. Bu büyünün yapımında karşı tarafın kişisel eşyaları veya fotoğrafı kullanılmaktadır. Bu özel eşyaların veya fotoğrafın üzerine aşağıda verilen duayı okumanız durumunda 7 gün sonra sevdiğiniz kişi size deliler gibi bağlanacaktır:

  • Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsünü Herkes Yaptırabilir Mi?

Çabuk tutan aşk büyüsünü dileyen herkes yaptırabilir. Özellikle platonik olarak aşkların karşılık bulmasında, evliliklerde veya ilişkilerde azalan sevginin arttırılmasında, kavuşulamayan aşkların bir araya getirilmesinde bu büyü oldukça etkilidir. Böylece sevdiğiniz insanı sonsuza kadar kendinize bağlamış olursunuz.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani