Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüleri

Çok hızlı tutan aşk büyüleri hangileridir, nasıl yapılır? En etkili ve hızlı aşk büyülerini kimler yapmaktadır? Ayrıntılara yazımızdan bakabilirsiniz.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüleri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Hızlı etki gösteren aşk büyüleri medyumların kullandığı yöntemlere bağlı olarak değişir.  Çok hızlı tutan aşk büyüleri için uzman medyumlardan yardım alınmalıdır.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Ne Zaman Etki Eder?

Hızlı bir şekilde etki eden aşk büyülerinde büyü süresi genellikle 1 gün ile 1 hafta arasında değişir. 24 saatte etkili olan aşk büyüleri en hızlı etki eden büyülerdir. Bu büyüler aynı zamanda tehlikelidir. Yanlışlık yapıldığı zaman kısa sürede aşk yerine nefret duyguları ortaya çıkar. Fakat doğru yapması halinde en hızlı olarak tuttuğu için istenilen kişi aşık edilebilir. Büyü yapıldıktan sonra bekleme süresinde büyünün yapıldığı kimse ile paylaşılmamalıdır.  Aksi takdirde büyünün etkileri yok olur.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

Hızlı aşk büyüleri için birçok yöntem kullanılır. Bunlardan bir tanesi dua ile yapılan büyülerdir. Bunun için uygulanan adımlar şu şekildedir:

 • Büyü yapılacak olana ait resim alınır.
 • Medyum resmi aldıktan sonra resme bakarak dua eder. Burada dua kişinin adı ve soyadı ile yapılır.
 • İsim söyledikten sonra “Bismillahirrahmanirrahim Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin” duası okunur.
 • Büyü tamamlanır.

İstenilen işlemler eksiksiz bir şekilde yapılarak 24 saatte etkili olan bu büyü türü ile kadınlar ve erkekler sevdikleri ya da aşık oldukları her kim varsa onu kolay bir şekilde kendine bağlayabilir.

Çok Hızlı Aşık Eden Tahta Kaşık Büyüsü Nasıl Yapılır?

Tahta büyüsü ile aşık etmek isteyenler için tarif şöyledir:

 • İki adet tahta kaşık alınır.
 • Kaşıkların her ikisine de tılsımlı sözler okunur.
 • Birine sevgilinin ismi diğerine de büyü yaptıranın ismi söylenir.
 • Kaşıklara büyü yapıldıktan sonra mutlaka tatlı bir şeyler yenmelidir. Karşılıklı olarak tatlı yenilerek sevgililer arasındaki muhabbet ve aşk başlar.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyülerinin Sonuçları Nelerdir?

Çok hızlı tutan aşk büyülerinin etkileri şu şekildedir:

 • Platonik olarak aşık olanlar karşılık bulur.
 • Sevgilisi ile sıkıntı yaşayanların sorunları ortadan kalkar.
 • Eşi ile tartışanlar barışır.
 • Aldatanlar pişman olur ve geri dönmek ister.
 • Evlenme konusunda isteksiz olanlar evlenir.
 • Kısmet bulmak isteyenlerin karşılarına hayırlı kısmetler çıkar.
 • İlgisiz olanlar sevgililerine ya da eşlerine karşı daha ilgili olur.

Aşk büyüsü anında etkisini gösteriyor! Detaylarına da bakabilirsiniz.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyülerinde En Etkili Dua Hangisidir?

Çok hızlı etki eden büyüde çevirgel duası kullanılır. Duanın okunuşu şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel. Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksan dokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Çabuk Tutan Aşk Büyülerinin Hızlı Tutan Dua Hangisidir?

Dualar ile hızlı bir şekilde tutan büyülerdeki en etkili sözler şunlardır:

 • Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü İle Kocalar Nasıl Geri Döner?

Hızlıca etki gösteren aşk büyülerinde terk eden kocalar pişman olup evine döner. Çocuğu ile ilgilenmeyen babalar evlerine ve ailelerine karşı daha düşkün olur. Sürekli onlarla vakit geçirmek ister.  Aşk büyüleri aynı zamanda çiftlerin birbirlerine karşı daha çok bağlanmalarına da olanak sağlar.  Bağlama ve aşk büyüleri ile hem göz hem de dil bağlanır. Kocaların gözü karısından başkasını görmez. Bu şekilde aldatmak isteyenler bile bunu yapamaz.

Zamanında aldatmış olanlara büyü yapıldığı zaman sevgilisini terk eder ve eşine geri döner.  Aşk ve bağlama büyüleri dikkatli yapıldığı zaman eşler arasındaki saygıyı da arttırır. Sürekli muhabbet halinde olurlar ve birbirlerini özlerler. Evlilikte huzur bereket arayanlar bu konuda uzman medyumlara başvurmalıdır.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsünü Kimler Yapar?

Hızlı tutan aşk büyüleri için hocalara ya da medyumlara gidilmelidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

 • Medyumların alanlarında eğitimli olması gerekir.
 • Aşk ve bağlama büyüleri ile ilgili daha önce başarılı büyülerin olup olmadığına bakılmalıdır.
 • Kullanılan malzemelerde dikkatli olunmalıdır.

Medyumlara gitmeden önce internetten araştırma yapmak işleri kolaylaştırır. Birçok siteden yaptıkları büyüler ile ilgili yorumlar yer alır. Bu yorumlara bakarak gidilecek kişi ile ilgili bilgi sahibi olmak kolaydır. Aşk büyülerinde yanlış olması yanlış kişiyi aşık da edebilir. Bu da uzun süreli hatalara sebep olur.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüleri Nasıl Ortadan Kalkar?

Hızlıca gerçekleşen aşk büyülerinde büyü bozmak mümkündür. Bazen fark edilmeden yapılan büyüler vardır. Bu büyüler medyuma gidilerek bozulabilir. Büyü bozma işlemlerinin evde yapılması sakıncalıdır.  Düzeltilmeyen hatalara sebep olabilir. Bilerek yapılan fakat sonrasında vazgeçilen büyülerde de büyü bozulur. Büyü bozarken medyumlara resmi, vb. gibi o kişiye ait eşyalar ister. Bunlar işlerini daha kolay ve hızlı yapmalarına yardımcı olur.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüleri Ne Zamana Kadar Sürer?

Hızlı tutan aşk büyüleri bakım işlemleri ile ömür boyu sürer. Büyülerin etkileri zamanla azalır. Fakat düzenli olarak aylık bakım yapıldığı zaman bozulma sorunu yaşanmaz. Hem kadınlar hem de erkekler istedikleri zaman büyü ve bakım işlemlerini yaptırabilir. Büyülere bakım yaptırırken büyüyü yapan medyuma gidilmesi tavsiye edilir.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüleri İle Nasıl Kısmet Açılır?

Kısmetini açmak isteyenler aşk büyüleri ile hızlı bir şekilde evlenebilir. Bu sefer büyüyü kişi kendine yaptırmalıdır. Etkiler görülmeye başladıktan sonra hayırlı kısmetler gelir. Sonucunda mutlu ve huzurlu birliktelikler yaşanır. Aile kurmak isteyenler ve bir türlü hayırlı kısmet bulamayanlar hocalara ya da medyumlara gitmelidir.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Tarifi Evde Yapılır Mı?

Hızlıca evde yapılabilen aşk büyüsünün hazırlanışı aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • İlk olarak bir kaba su koyulur.
 • Suya “Bütün güzelliklerin kalbine ve bütün faziletlerin temeline en güzel saadetleri nakşeden ve bu suretle evrendeki bütün canlı mahlûkatı adeta sevince ve mutluluğa gark eden sonsuz nimetin sahibi sensin Allah’ım. Evrendeki her varlığa, ona uygun ve layık bir şekilde rızık ve nimet vererek onu huzurun ve saadetin kalbine yönlendiren ve ona en tatlı güzellikleri tattıran yine sensin Allah’ım. Bütün bu güzel nimetlerin ve daha nice güzelliklerin hatırı ve hakkı için bana mutluluk ve huzur duasının kabulünü ve gerçekleşmesini göster. Amin.” duası okunur.
 • Okumuş su tek seferde içilir.
 • Su içtikten sonra büyü tamamlanır ve sevdiğiniz kişi size kısa süre içerisinde aşık olur.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani