Çok Hızlı Tutan 6 Aşk Büyüsü

Çok hızlı tutan 6 aşk büyüsü hangisidir, nasıl yapılır? Aşk büyüleri için neler gereklidir, kimler yapabilir? Ayrıntılı bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Çok Hızlı Tutan 6 Aşk Büyüsü
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Anında tutan aşk büyüsü olarak tek bir büyüden bahsetmek mümkün değildir. Büyülerin geçmişten günümüze yapılmasının en büyük nedenleri arasında; sevilen bir kişiye kavuşmak, para kazanmak veya intikam için sevilmeyen birine kara büyü yaparak onun hayatına müdahale etme amaçları ile kullanılmıştır. Bu tip etkileri nedeniyle Kuran’ı Kerim’de ve çeşitli hadislerde kesin bir dille yasaklanan büyüler zaman zaman tehlikelerini büyü yapan ve yaptıran kişiler üzerinde de göstermektedir.

Büyüden başka yapacak bir çaresi kalmayan kişiler ise sadece büyüye başvurarak tehlikeli yöntemleri denemeden de istediğine ulaşma yolunda etkili adımlar atabilir.

 • Muskalar,
 • Dualar,
 • Vekf ve büyüler.

Birini aşık etmek için bu tip yöntemlere başvurulması mümkündür. İşinin ehli ve havas, ledün ve hüddam gibi ilimlere sahip kişilerin bu büyü ve vekf uygulamalarını yapması gerekir.

Fotoğrafla Yapılan Aşk Büyüsü ve Tarifi

Büyü yaparken ihtiyaç duyulan en önemli malzemeler arasında fotoğraf ilk sırada gelmektedir. Sadece aşk büyüleri için değil diğer farklı tip birçok büyü için fotoğraf veya büyü yapılacak kişinin adının yazılması, benzerinin minyatür olarak yapılması gibi unsurlar kullanılır. Bu parçaların ise ne şekilde kullanılacaklarının belirlenmesinde yapılacak büyünün türü önemlidir. En çabuk tutan aşk büyüsü olarak fotoğraf ile yapılan büyülerden söz edilebilir. Büyü yapılacak kişinin fotoğrafına sahip olduktan sonra büyü yapmak için:

 • 13 gece boyunca sessiz bir odada büyü yapılacak kişinin fotoğrafına dua okunur.
 • 1013 defa okunana dua ardından yastık içinde saklanır.
 • Fotoğrafa bakarak okumanız gereken dua:

Bismillâhirrahmânirrahîm:

Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün (büyü yapılacak kişinin adı) –(kendi adınız.) berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim.

Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik.

Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.

Kadını kendine bağlamak için aşk duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

Kağıt Yakarak Yapılan Aşk Büyüsü

Ateş çok eski zamanlardan beri büyü veya gizemli ilimler için kullanılan ezoterik bir sembol ve araçtır. Bu nedenle büyüler sırasında ateşin kullanılması büyünün tesirini artırmaktadır. Öte yandan cinlerin yaratıldığı Kuran’ı Kerim’de açıkça zikredilen ateş, hüddam tarafından bu tip amaçlarla da kullanılabilir. Bu nedenle yakarak yapılacak büyüleri evde denememeniz tavsiye edilir. Ceylan derisi, mühreli kağıtlar, kumaş, kişisel eşyalar vb. yakarak yapılan diğer büyü çeşitleri arasında yer almaktadır. Yakarak yapılan aşk büyüleri doğrudan aşık edilmek istenen kişinin yüreğini yakması düşünülerek yapılır. Karmaşık ve yapılması zor büyüler arasında yer almaktadır.

Kilitle Yapılan Aşk Büyüsü

Kilit kullanılarak yapılan aşk büyülerinin tarihi bir hayli eski çağlara kadar dayanmaktadır. Günümüzde ise güçlü tesiri nedeniyle hala tercih edilen ve çeşitli alimler tarafından uygulanmaktadır. Kilit ile yapılan büyülerde genel amaç kişinin yüreğini mühürlemek ve kalbini sadece sevilmesi istenen kişiye kilitlemektir. Bu büyünün yapılışı sırasında çeşitli ayet, hadis ve dualar okunarak her okuyuşta kilidin kapatılmasıdır. Tesirli çabuk tutan aşk büyüsü olarak kilitle yapılan büyülerin gösterilmesi mümkündür.

 • Büyü yapmak için ayet ve duaların her okunuşta kilit kapatılır.
 • Çeşitli vekf ve tılsımlar kilit üzerine yazılır.
 • Ardından suya atılarak veya toprağa gömülerek etki etmesi beklenir.

Saç Teli İle Hızlı Tesir Eden Aşk ve Bağlama Büyüsü

Saç teli, tırnak, kan veya büyü yapılacak ve büyü yaptıran kişiye ait çeşitli vücut parçaları direkt tesir etmesi ve kısa sürede sonuç vermesi istenen büyüler için kullanılan en önemli parçalardır. Aşık edilmek istenen kişiye ait saç telini kullanarak yapılacak büyünün etki gücü diğer büyülere göre çok daha yüksek olacaktır. Kolay tutan aşk büyüsü olarak saç teli ile yapılacak başlıca büyü çeşitleri:

 • Dua veya ayetler okunarak seç teli yakılabilir.
 • Vekf veya yazı ile saç teli birleştirilerek sürekli taşınabilir.
 • Düğüm atılarak saç teli ile aşk büyüsü yapılabilir.
 • Gömülerek veya saklanarak yapılabilir.

Düğümlerle ve İplikle Yapılan En Güçlü Aşk Büyüsü

İpek ya da benzer kutsal olduğuna inanılan çeşitli iplikler ile aşk büyüleri havas ve gizemli ilimler kapsamında çok sık başvurulan büyü çeşitleri arasında yer almaktadır. Farklı renklerde ve birden fazla ipin üçerli gruplar halinde tasnif edilerek birbiri ile dualarla bağlanmasıyla aşk büyüsü iplikle yapılabilir.

Diğer bir yaygın yöntem ise düğüm atarak büyü yapılmasıdır. Aslına bu yöntem sadece aşk büyülerinde değil birçok farklı büyü çeşidi için kullanılan bir yöntemdir. Sadece ip ile değil saç teli, kumaş, bez veya farklı malzemeler kullanılarak da eşyaların birbirine düğümlenmesi bu büyünün yapılması için gereklidir. Ayrıca düğümle yapılan aşk büyüleri arasında bağırsak veya hayvan atıkları gibi farklı maddelerin de olması bu büyünün tesirini gözler önüne sermektedir.

Vekf Kullanılarak Yapılan Aşk Büyüsü

İslami öğretide havas ilmi alimleri tarafından çeşitli vekf, muska ve büyülerle insanların hayatlarına tesir eden çalışmalar yapılmıştır. Kuran ayetlerinin veya hadislerin farklı yazımları ve uygulamaları ile muhtelif malzemelerle yapılan vekfler son derece tesirli ve kesin sonuç veren uygulamalar arasında gösterilebilir. Arapça harflerin sahip olduğu her bir değer için ebced hesaplamaları ve bu tür farklı değerle özel kağıtlar üzerine yazılarak vekf yapılır.

Vekf kullanılarak yapılan aşk büyüsü anında tesir eden büyüler arasında özel bir yere sahiptir. Ancak bu uygulama herkes tarafından yapılamaz. Mutlaka havas ilmine hakim ve daha önce bu alanda çalışmalar yaparak deneyim kazanmış işinin ehli kimseler tarafından yapılması gerekir. Aksi halde büyüden alınacak sonuç beklentileri karşılamayarak büyü yapan ve yaptıran kişiye olumsuz yönde tesir edebilir. Bu durum ise istenmeyen sonuçlara neden olacaktır. Vekf kullanılarak yapılan büyülerde özellikle Kuran ayetlerine ve Arap harflerine hakim olmak gerekir.

Denenmiş En Etkili Aşık Etme Duası

Büyüler, vekfler ve tılsımların yanı sıra kişinin Allah’a sığınarak çeşitli duaları okuması da güçlü bir etkiye sahiptir. Daha masum bir yöntem olarak dua edilmesi her zaman için tavsiye edilir. Öte yandan güçlü aşk büyüleri yapılırken de duaların okunması ve büyü sırasında uygulamada çeşitli unsurların düğümlenmesi, gömülmesi veya tılsımlanması için farklı dualar okunabilir. Anında etkili aşk duası olarak denenmiş en etkili dua:

 • Bismillahirrahmanirrahim:
 • İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.

Aşk ve Bağlama İçin Kullanılacak Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Havas ilminde birçok farklı dua ve büyü çeşidi bulunur. Bu uygulamaların yapılmasının ardından sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık edebilir ve kendinize bağlayarak sizin sevginize karşılık vermesini sağlayabilirsiniz. Binlerce yıldır kullanılan ve günümüzde de birçok alim tarafından yapılan bu büyü ve vekfler karşınızdaki kişinin size karşı büyük bir ilgi duymasını ve hayatına tesir etmesini sağlayacaktır.

Birini kendinize aşık etmek ve sevgisini kazanmak için yaptırabileceğiniz başlıca büyüler:

 • Yakılarak yapılan aşk büyüleri.
 • Toprağa gömülerek yapılan aşk büyüleri.
 • Saç teli, tırnak, fotoğraf/resim ve yazıyla yapılan aşk büyüleri.
 • Vekf ile aşk büyüsü yapmak.
 • Kumaş ve kıyafet ile yapılan aşk büyüleri.
 • Hayvan parçalarıyla yapılan aşk büyüleri.

Bunlar ve benzeri daha pek çok farklı aşk büyüsü vardır. Kesin tutan aşk büyüleri arasında sayılan bu büyü çeşitlerinin her biri farklı uygulamalar ve havas ilimlerine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.

Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Ne Kadar Sürede Tesir Eder?

Büyülerin etkili bir şekilde kısa sürede tesir etmesi için büyünün türü ve uygulama biçimi son derece önemlidir. Özellikle büyüyü yapan kişilerin bu alanda ehil kimseler olması ve deneyim sahibi olmaları son derece önemlidir. Aşk büyü olarak uygulanan pek çok yöntem uygulamam biçimine göre farklı sürelerde tesir edecektir. Bu nedenle aşk büyüsü yaptırmadan önce en uygun büyü yönteminin hangisi olduğunun belirlenmesi son derece önemlidir.

Sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak ve aşık etmek için 24 saatte aşık etme duası veya benzer süreler verilerek yapılan uygulamalar çoğu zaman etkili olmayacaktır. Çünkü büyü ve duaların tesir gücü Allah’ın izni ve inayeti sayesinde olur. Bu nedenle inanarak yapılacak dua ve büyülerin ardından sonuçlarını farklı sürelerde gözlemlenmeniz mümkündür.

Aşk Büyüsü İçin Hangi Malzemelere İhtiyaç Duyulur?

Aşk büyüsü yapmak için birçok farklı malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle tesir gücü yüksek bir büyü yapmak için mutlaka malzemelerin etkili biçimde kullanılması ve okunacak dualar ve yazılacak vekflerin bu malzemeler ile güçlü bir şekilde bağlanarak tılsımlanması gerekir. Büyü yapmak için muhtelif sayısız malzemeden söz edilebilir. Ancak en önemli parçalar şüphesiz büyü yapılacak kişiye ait özel eşyalar ve vücudundan alınacak unsurlardır.

Aşk büyüsü yaparken ihtiyaç duyulan ve yaygın olarak kullanılan başlıca malzemeler:

 • Saç teli ve tırnaklar.
 • Hayvan parçaları, yağları, kanı veya idrarı.
 • Okunmuş düğümler ve ipler.
 • Pirinç, bulgur, nohut gibi gıdalar vb.

Olarak sıralanabilir. Hızlı ve çabuk tutan aşk büyüsü yapmak için bunların dışında daha pek çok farklı malzeme gerekebilir. Gömülen, suya atılan, yedirilen veya asılan olmak üzere büyünün uygulanış biçimlerine göre aşk büyüsü yaptırmadan önce ihtiyaç duyacağınız büyülerin en kısa sürede tesit etmesi için tüm adımların ehil kimse tarafından havas ve ledün ilimlerine göre harfiyen takip edilmesi gerekecektir.

Evde Aşk Büyüsü Yapılabilir Mi?

Aşk büyüsü ve duası ile evlerinde sevdiği kişiyi kendine bağlamak isteyenler için farklı yöntemler zaman içinde gelişmiştir. Ancak tek başına bu yöntemleri uygulayarak bilhassa bu alanda derin ilim sahibi olmayan veya ehil kimse gözetimi ve tavsiyesi olmadan yapılacak büyülerin tesiri olmayacağı gibi olumsuz etkileri ve tehlikeleri de görülebilir. Bu nedenle evde büyü yaparken son derece dikkatli olunması gerekmektedir.

Evde yapılan aşk büyüleri arasında tuz yakarak büyü yapılması en etkili yöntemlerden biridir. Evde tuzla yapılacak aşk büyüsü tarifi:

 • Nizer adında iki küçük bez keseye tepeleme tuz doldurulur.
 • Aşık olması istenen kişilerin adları 141 defa okunur.
 • Keselerin altı delinerek ateş üzerine yerleştirilir.
 • Tuz boşaldıktan sonra keselerin altı dikilerek ıssız bir alana gömülür.  
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani