Büyüden Koruyan Dualar

Büyüden koruyan dualar hangileridir, nasıl okunmalıdır? Büyüden korunmak için neler yapılmalı? Büyüden kurtulma ve korunma yollarını yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Büyüden Koruyan Dualar
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Büyü ve sihir dinen haram olan davranışlardan birisidir. Büyüye maruz kalan kişiler yapılan büyüden kurtulmak için Allah’a sığınarak dua etmelidir. Okunan dualar sayesinde cinler ve şeytanlar dua okuyanlara musallat olmayacaktır.

Büyüden Koruyan Dua Hangisidir?

Büyüden ve sihirden kurtulmak için abdestli bir şekilde Kuran-ı Kerim’de yer alan büyüden korunma dualarının okunması gerekir. Büyüden korunmak için her gün sabah ve akşam Felak, Nas ve Ayetel Kürsi’nin okunması gerekir. Bu duaların aynı zamanda evin girişlerine asılması durumunda da dışarıdan gelebilecek her türlü negatif enerjiler ortadan kalkacaktır.

Büyüden Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Büyüden uzaklaşmak ve kurtulmak için aşağıda verilen tavsiyeler yapılmalıdır:

 • Her gün abdestli bir şekilde “E’ûzü billahil-azîm. Bi vechihil-kerîm. Ve sültânihil-kadîmi mineş-şeytânir-racîm.” denmelidir.
 • Beş vakit namazın kılınmasından hemen sonra Ayetel Kürsi okunmalıdır.
 • Yatsı namazından sonra Bakara suresinin son iki ayeti okunmalıdır.
 • Kuşluk namazının aksatılmaması gerekir.
 • Gün içerisinde sürekli olarak ““Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil-‘aliyyil-‘azîm.” denmelidir.
 • Sabah ve akşam namazlarının kılınmasından hemen sonra sırasıyla İhlas, Felak, Nas, Ayetel Kürsi her biri 3 defa olacak şekilde okunmalıdır.
 • Her gün 3 defa “Bismillahi hayril esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Semîul Alîm.” duası okunmalıdır.
 • Geceleri uyumadan önce “Emseynâ ve emsel-mülkü lillah. Vel hamdü lillah. E’ûzü billahillezî yümsiküs-semâe en teka’a ‘alel-ardı illâ bi iznihi min şerri mâ haleka ve zerae ve berae.” duası içten bir şekilde okunmalıdır.

Büyüden Koruyan Kalem Suresi Nasıl Okunur?

Büyüden korunmak için aşağıda verilen Kalem suresinin abdestli bir şekilde okunması gerekir:

 • Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Kalem suresinin okunmasından sonra aşağıda verilen duanın da hemen ardından okunması gerekir:

 • Yâsîn Vel Kur’ân-il hakîm İnneke leminel murselîn Alâ sırâtin mustakîm Tenzîlel azîzirrahîm Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn  Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn  innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm  İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn  Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn  İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn  Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn  Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm  Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn  Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn  Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn  İnnî izen lefî dalâlin mubîn İnnî âmentu birabbikum fesmeûn Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn  Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn

Büyüden nasıl korunulur? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Büyüden Korunmak İçin Ayna Nasıl Kullanılır?

Büyüden ve nazardan korunmak için ayna oldukça etkilidir. Özelikle evin içerisinde ayna dekorasyonu ile evinizi süsleyebilirsiniz. Bununla birlikte üzerinizde de ayna taşıyarak kendinizi kötülüklerden koruyabilirsiniz. Aynalı gözlükler taktığınız zaman üzerinizde var olan negatif enerjiler ve büyüler uzaklaşmış olur. Evin giriş kapısına astığınız ayna sayesinde de dışarıdan gelen misafirlerin eve olumsuzluk getirmesi engellenir.

Büyüden Koruyan İğne Yöntemi Nasıl Uygulanır?

İğne kullanımı da nazar ve büyüden korunmak için etkilidir. Özelikle iğnenin kalp veya karın bölgesinin yakınlarına takılması gerekir. Bu takılan iğnenin dışarıdan gözükmemesinde yarar vardır. İğneyi 1 hafta boyunca taktığınız zaman gece çıkarılması gerekir. Bu sayede üzerinizde var olan negatif enerjiler iğneden bir gece boyunca uzaklaşmış olur ve kendinizi yeniler. İğnenin renginin değişmesi durumunda yeni bir iğne almanızda yarar vardır.

Büyüden Koruyan Takılar Nelerdir?

Yuvarlak takılar, halka şeklinde olan zincirler ve yüzükler sizi kötü enerjilerden ve büyünün etkisinden korur. Bu takıların muhakkak taşsız olmasına dikkat etmeniz gerekir. Takıları takmadan önce dolunayın olduğu bir gecede suyun içerisine koyarak temizleme işlemi yapın. 10 dakika boyunca suyun içerisinde kaldıktan sonra çıkarın ve Ay ışığının altına takıları koyun. Daha sonra ay ışığının altında “Takılarım güç ile doldu. Benim için korumaya dönüştü.” tılsımlı sözcüğü takılarınızın üzerine okuyun. Bu sayede bu takılar sizi bütün kötü enerjilerin etkisinden korur.

Takıları düzenli olarak ay ışığının altına koyarak yenilenmesini sağlayın. Kırılan takıyı bir daha takmayın. Direkt olarak bir toprağın altına gömmeniz yeterlidir.

Büyüden Tuz İle Nasıl Korunur?

Evin içerisinde nazarın veya büyünün olması durumunda bir kasenin içerisine tuz koyarak evin her köşesine yerleştirin. Taşların yanına kristal taşları da koymanız durumunda bütün negatif enerjiler kısa sürede evden uzaklaşacaktır. Evinizin giriş kapısının eşiğine tuzu koymanız durumunda dışarıdan gelebilecek her türlü negatif durumlar direkt olarak yok olacaktır.

3 gece boyunca tavanın içerisinde kızartmış olduğunuz tuz ile de nazar ve büyüden korunabilirsiniz. Bir mendilin veya poşetin içerisine koyup yanınızda her daim tuzu taşıyarak büyüden ve sihirden korunabilirsiniz.

Büyüden Su Ve Dua Yöntemi İle Korunmak Mümkün Müdür?

Büyüden kurtulmak ve korunmak için her gün evden çıkmadan önce özellikle Ayetel Kürsi, Nas ve Felak surelerini okumanızda yarar vardır. Aynı zamanda gece yatmadan önce bir bardak suyun üzerine bu sureleri okuyup 3 yudumda içmeniz durumunda Allah sizi bütün kötülüklerden ve nazardan korumuş olur. Her gün vücudunuzu su ile temizlemeniz ve arınmanız sonucunda da büyünün etkisinde kurtulabilirsiniz.

Büyüden Korunmak İçin Işık Etkili Mi?

Işık hem bedenen hem de ruhen iyileştirmede oldukça etkilidir. Büyü yapılan kişinin eski sağlığına kavuşması ve eski ruh haline dönmesi için ışıktan yararlanmak gerekir. Güneş ve ay ışınlarının etkileri büyüden korunmak için oldukça fazladır. Her gece ay ışığının altında veya sabahları güneş doğduktan sonra güneş ışığının altında kaldığınız zaman bütün negatif enerjiler üzerinizden atılacaktır.

Büyüden Koruyan Adaçayı Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Büyüden korunmak için aşağıda yer alan adaçayı ritüelinin uygulanması gerekir:

 • Adaçayı ritüeli ile büyüden korunmak için öncelikle bir kase içerisinde adaçayını yakarak evin içerisinde gezdirip dumanının yayılmasını sağlayın.
 • Evin bütün pencerelerini kapatarak bütün odalarda, dolapların içlerinde ve her köşelerde adaçayını gezdirmeye başlayın.
 • Kapıların ve pencerelerin 1 saat kapalı durmasında yarar vardır. Bu sayede evde var olan bütün negatif enerjiler veya büyü uzaklaşmış olacaktır.

Büyüden Sarımsak Korur Mu?

Sarımsağın nazar ve büyüye karşı olumlu etkileri vardır. Özelikle büyüden ve kötülüklerden korunmak ve uzaklaşmak için sarımsağı evinizin tavanına asınız. Bunun yanında evinizin bütün odalarının bir köşesine sarımsak koyarak da kötü enerjilerden kurtulmanız mümkündür. Defne yaprakları ile birlikte sarımsağın evin köşelerinde bulundurulması her türlü nazar ve büyünün yok olmasında etkilidir.

Büyüden Koruyan Etkili Dualar Hangisidir?

Büyüden ve nazardan korunmak için aşağıda verilen duaların istenilen sayıda okunması gerekir:

 • 7 gün boyunca toplamda her gün 7 defa olacak şekilde “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdu ve hüve ala külli şeyin kadir” duasını okuyun.
 • 7 gün boyunca her biri 7 defa olacak şekilde sırasıyla Fatiha, Ayetel Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumanız gerekir. Bu duaların sabah saatlerinde okunması daha çabuk büyüden kurtulmak için etkili olacaktır.

Verilen duaların dışında aşağıda yer alan duanın da geceleri yatmadan önce okunması büyüden ve sihirden uzaklaşmak için etkilidir:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm ve senezıdül muhsinın Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani