Kadını Kendine Bağlamak İçin Aşk Duası

Kadını kendine bağlamak için aşk duası var mı, nasıl okunur? Kadına kendine bağlama nasıl yapılır? Aşk duaları hakkında bilgilere bakabilirsiniz.

Kadını Kendine Bağlamak İçin Aşk Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Erkeğin kadını kendine bağlaması için ilk olarak 213 defa “Ya Bariü” ve 287 defa “Ya Rauf” esmalarını okumaları gerekir. Bu esmaların okunmasından kısa bir süre sonra sevdiğiniz kadın size deliler gibi aşık olacaktır.

Kadını Derinden Bağlayan Dua Nasıl Okunur?

Sevdiğiniz kadının size deliler gibi aşık olması için 7 tane renkli iplikleri alarak üzerine her biri 41 defa olacak şekilde Yasin suresini okumalısınız. Daha sonra sevdiğiniz kadının kıyafetinden bir parça alın ve okunmuş iplikleri bu beze sararak üzerine mum ile mühürlemeye başlayın. En son olarak mühürlenmiş bezi siyah bir poşete veya kaba koyarak kimsenin görmeyeceği bir yerde toprağa gömün.

Kadını Kendine Bağlayan Sözler Nelerdir?

Bir erkeğin sevdiği kadını kendine bağlaması için öncelikle gece yarısından sonra abdest alıp 2 rekat namaz kılması gerekir. Namazın kılınmasından sonra kıbleye doğru yönünüzü dönün ve dizlerinizin üzerine oturarak 1000 defa olacak şekilde “la havle vela kuvvete illa billah’l aliyyi’l-azim ” duasını okuyun. Duayı okuduktan sonra yine 2 rekat namaz kılınır ve hemen ardından ellerinizi açarak “Allahümme inni es-elüke bihavlike ve kuvvetike ya musahhırel kulübi sahhırli kalbi filan ibn-u filane (istenen kişinin annesiyle birlikte ismi söylenir aişe oğlu ali veya fatma kızı aişe şeklinde) hatta yühıbbüli hubben şediden ve yeküne tahte emri ve yef’al küllema üriydü mine’l-hayri ve’la’mali’l-meşrüah. ya allah ya allah ve sallallahü ala syyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selem sübhane rabbike rabbbi’l-izzeti amma yasifün ve selamün ale’l-mürselün ve’l-hamdülillahi rabbi’l-alemin” duasını okumanız gerekir. Bütün bu işlemlerin toplamda 7 gün boyunca yapılmasından sonra sevdiğiniz kadın size aşık olacaktır.

Kadını Kendine Bağlamak İsteyenler Ne Yapmalı?

Erkeğin kadını kendine deliler gibi bağlaması ve sevmesi için aşağıda verilen duayı okuması gerekir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Vaadallahüs sabirine narsan. Ve kaderde limen yetevekkele aleyhi ecren. Ve şeraha limenyüfevvizü ileyhi sadren. Fe inne maal usri yüsren, inne maal usri yüsra. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma iliyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mugarrebun.

Kadının Dilini Bağlamak İçin Neler Yapılır?

Kadının dilini bağlamak için öncelikle abdestli olarak 1 defa aşağıda verilen duayı okumanız gerekir:

 • Bismillahirrahmanirahim üskün ve bikudretillahi üskün ve biizzetillahiüskün ve biazametillahi üskün ve bicelalillahi üskün ve muhammed resullahi sallallahu aleyhi vesellem üskü tum tum tum emmen emmen emmen billahil meliki vahidil kahhar.

Sevdiği Kadını Karşılıklı Bağlamak İçin Hangi Adımlar Uygulanır?

Sevdiğiniz kadını kendinize karşılıklı bir şekilde bağlamanız için aşağıda verilen adımları tek tek uygulamanız gerekir:

 • İlk olarak 20 defa “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni” duasını okumanız gerekir.
 • Duanın okunmasından hemen sonra ise 1 defa “Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete ibni fülanete” duasını okumanız gerekir.
 • Bu duaları bir meyvenin veya içeceğin üzerine okuyup karşı tarafa yedirmeniz veya içirmeniz durumunda size deliler gibi bağlanacaktır.

Kadını Kendine Bağlamak İçin Güçlü Dualar Nasıl Etki Eder?

Kadınları kendinize bağlamak için okuduğunuz duaları doğru ve içten bir şekilde etmeniz durumunda kısa sürede karşı tarafın duyguları da karşılıklı hale dönüşecektir. Sürekli olarak sizi düşünüp sizinle vakit geçirmek isteyecektir. Bunun yanında sizinle ayrı kaldığı zamanlarda sizi deliler gibi özleyecektir. Rüyalarında ve hayallerinde her zaman siz olacaksınız.

Kadını Evlilikte Kendine Bağlayan Dua Nasıl Okunur?

Kadını evlilikte kendinize bağlamak için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde her gün gece yarısından sonra okumanız gerekir:

 • La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

Aşk duası ritüeli nasıl yapılır? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Kadın Ayrıldığında Kendine Nasıl Bağlanır?

Kadın sizi terk ettiği zaman geri dönmesi için okumanız gereken dua aşağıda yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Kadını Kendine Bağlama Ritüeli Nasıl Yapılır?

Sevdiğiniz kadını kendinize bağlamak için öncelikle bir adet kırmızı mendil ve karşı tarafın saç telinden almanız gerekir. Daha sonra sessiz bir odaya geçerek kıbleye doğru yönünüzü dönün ve ellerinizi yukarıya doğru açarak gözlerinizi kapatıp iyi niyetlerde bulunun. Ardından gözlerinizi açın ve dizlerinizin üzerine oturun. Dizlerinizin önüne mendili ve saç telini alarak aşağıda verilen duayı samimi bir şekilde okuyun:

 • Allahümme innî es’elüke yâ âlimel hafiyye ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü’minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra’b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye yâ men havaicul-halki indehü makdıyye yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu’tî ve lâ gayruhu rabbün yud’a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a’tini süâli inneke alâ külli şey’in kadîr.

Kadını Kendine Bağlamak İçin Özel Uygulamalar Nelerdir?

Sevdiğiniz kadını kendinize deliler gibi bağlamak için karşı tarafın kişisel eşyalarının üzerine veya saç teli, tırnak, idrar gibi vücutlarından parçalar alarak dualar okumanız gerekir. Kişiye özel olarak hazırlanan uygulamalar yaklaşık 1 hafta içerisinde etkisini göstermiş olur. Özel ve kişisel eşyaların üzerine okunması gereken dua şu şekildedir:

 • La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. La ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül  hamdü yuhyi ve yümitü ve  hüve hayyül la yemütü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey in kadir. La ilahe illahü şükran li ni metih. La ilehe illahü  ikaren rububiyyetih.  Ve  sübhanellahi tenzihen li azametih. Es elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Kadını Kendine Bağlamak İçin Vefk Nasıl Yapılır?

Kadını kendinize bağlamanızda etkili olan yöntemlerden birisi de vefk hazırlamaktır. Vefki işinde uzman olan medyumlara yazdırmakta yarar vardır. Vefkin içerisine medyum öncelikle karşı tarafın doğum tarihi, anne adı, kendi adı gibi kişisel bilgileri yazmakla başlar. Daha sonra Kuran-ı Kerim’de yer alan aşk ve bağlama dualarının en etkililerini yazarak vefki tamamlar. Hazırlanan vefk her zaman kıyafetlerde veya evde kimsenin görmeyeceği yerde saklanmalıdır. Vefkin içerisine yazılan dua şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti.

Kadını Kendine Bağlamak Ve Aşık Etmek İçin Neler Yapılır?

Sevdiğiniz kadını kendinize aşık etmek için en etkili yöntemlerden birisi Allah’a sığınarak dua etmektir. Duaların her zaman abdestli bir şekilde okunması gerekir. Aynı zamanda duaları okumaya geçmeden önce 2 rekat nafile namazının kılınması da duaların kabul olmasındaki sürede oldukça etkilidir. Bir kadını deliler gibi bağlamada etkili olan dua aşağıda yer alır:

 • Allahümme innî es’elüke yâ âlimel hafiyye ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü’minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra’b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye yâ men havaicul-halki indehü makdıyye yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu’tî ve lâ gayruhu rabbün yud’a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a’tini süâli inneke alâ külli şey’in kadîr.
 • Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Yâ Settere’l uyûb, Yâ gaffare’z-zünûb! “Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû» ve Resûlüh.
 • Bismillahirrahmanirrahim. Allahümmec alil kur ane lena fiddünya karinan ve fil kabri münisan. Ve fil kıyameti şefian. Ve minen naristiran ve hicaban. Birahmetike ya erhamerrahimin. La ilahe illallahül melikül kahhar. La ilahe illallahül melikül cebbar. Ya Allah, hasbiyallah.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani