En Etkili Çabuk Tutan Aşk Duaları

En etkili çabuk tutan aşk duaları hangileridir, nasıl okunmalıdır, kaç günde etkisini gösterir? Aşk duaları hakkında merak edilenleri inceleyebilirsiniz.

En Etkili Çabuk Tutan Aşk Duaları
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Kısa sürede etkisini gösteren aşk duaları sayesinde sevdiğiniz kişinin size deliler gibi bağlanmasını ve aşık olmasını sağlayabilirsiniz. En etkili aşk dualarını abdestli bir şekilde ve Cuma günleri okuduğunuz zaman etkisini en geç 3 gün içerisinde gösterecektir.

En Etkili Çabuk Tutan Aşk Duası Nasıl Okunur?

En çabuk etkisini gösteren aşk duası aşağıda verilmektedir. Bu duayı günde 100 defa abdestli bir şekilde okuyup niyet ettiğiniz zaman sevdiğiniz kişi de size karşı aynı duyguları hisseder:

 • Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.

En Etkili Aşk Duası Hangisidir?

Muhteşem bir şekilde etkisini gösteren aşk duası aşağıda en ince ayrıntısına kadar yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti.

En Etkili Aşk Duası Gece Nasıl Okunur?

Özellikle geceleri okunması etkili olan aşk duaları vardır. Bu dualar iyi niyetler doğrultusunda her gece toplamda 71, 101 ve 313 defa okunduğu zaman aşık olduğunuz kişi ile aranızda muhabbetler oluşmaya başlayacaktır. Aşağıda geceleri okunması gereken dua yer alır:

 • İnna halaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi kezalike nebtelihi emşacin keza ila mehabeti keza el-acele 2 es-saate 2 el-vahan 2. Barekellahü fiküm ve aleyküm.

En Etkili Aşk Duası İle Karabiber Uygulaması Nasıl Yapılır?

Karabiber uygulamasının yapılmasında öncelikle 41 adet tane karabiberin temin edilmesi gerekir. Karabiber alındıktan sonra her bir karabiberin üzerine 1 defa İhlas ve 1 defa Fatiha surelerinin okunması gerekir. Okuma işleminin bitmesinin ardından demir bir tavanın içerisine bir çorba kaşığı zeytinyağını ekleyin. Ardından zeytinyağına 41 adet okunmuş karabiberleri ekleyerek kül olana dek yakmaya başlayın. Yanma işlemi sırasında size aşık olmasını istediğiniz kişinin ismini de söyleyin.

Kadını kendine bağlamak için aşk duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

En Etkili Aşk Duasını 4444 Kere Okumak İşe Yarar Mı?

Aşık etmede ve bağlamada en etkili olan dualardan birisi de 4444 defa okunması gereken Salat-ı Tefriciye duasıdır. Duayı okumaya geçmeden önce muhakkak abdest alınmalıdır. Niyetinizi de ettikten sonra aşağıda verilen duayı 4444 defa okumalısınız:

 • Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

En Etkili Aşk Duası Ne Zamana Kadar Etki Eder?

En etkili aşk duasının istenilen sayıda ve zamanda okunmasından sonra yaklaşık olarak en geç 7 gün içinde dua etkilerini göstermeye başlar Duanın etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı en erken 7 gün içerisinde etkilerini göstermeye başlar. Bu sayede sevdiğiniz insan size aşık olur ve mutlu bir beraberliğe imza atma şansını elde edersiniz.

En Etkili Aşk Duaları Kime Okunur?

Aşık etme duası özellikle platonik aşkların karşılık bulmasında etkilidir. Kadın veya erkek olması fark etmez. Her iki cins de sevdiklerini kendine bağlamak ve aşık etmek için en etkili aşk dualarını okuyabilir. Bu aşk dualarını evli çiftlerde evliliklerinin daha uzun ömürlü olması ve birbirlerine daha çok bağlanmaları için okuyabilir. Sevgililer de mutlu bir evliliğe adım atmada ilişkilerini sevgi ve bağlılık boyutuna taşımak amacı ile okuyabilir.

En Etkili Aşk Duaları Çabuk Kabul Olur Mu?

En kısa sürede etkisini gösteren aşk duaları vardır. Bu duaların abdestli olarak okunmasından sonra en geç 7 gün içinde etkisini göstermeye başlar. Aşağıda en kısa sürede belirtilerini yansıtan aşk duasının okunuşu yer alır:

 • Allâhu Lâ ilâhe illâ huvel-Hayyûl-Kayyûm. Lâ Te’huzuhu sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil-ard. Men zel-lezî yeşfeu indehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum. Ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyühüs-semâvâti vel-ard. Ve lâ yeûdühû hıfzuhüma ve hüvel-Aliyyul-Azîm

En Etkili Aşk Duası İle 7 Günde Nasıl Aşık Edilir?

En kısa sürede etki eden aşk duasının istenilen şekilde okunmasından sonra 7 gün içerisinde sevdiğiniz kişinin de size karşı aynı duygular içinde olduğunu fark edeceksiniz. Bu aşk duasının okunmasına geçmeden önce abdest alıp 2 rekat nafile namazının kılınması gerekir. Daha sonra aşağıda verilen aşk duasını her gün 100 defa okumalısınız:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel, vel cesed vel mal ,vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

En Etkili Aşk Duası Nasıl Yapılır?

En etkili aşk duasının okunma aşamaları aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır:

 • Öncelikle kimsenin olmadığı bir odaya geçin ve kıbleye doğru yönünüzü dönün.
 • Daha sonra kaynatılmış olan 1 bardak sütü yanınıza alın.
 • 3 defa gözleriniz kapalı bir şekilde “Bismillahirrahmanirrahim” demeniz gerekir.
 • Gözlerinizi açtıktan sonra sütü sağ elinize alıp yeniden 3 defa “Bismillahirrahmanirrahim” demelisiniz.
 • En son olarak sütün üzerine “İlahi, besmele-i şerifin hatırı için kalbimdeki samimi niyeti ve ruhumdaki aşk acısının meydana getirmiş olduğu içtenliği esas alarak bana ruhumun rahatlaması ve huzur bulması için aşık etme duasının gerçekliğini nasip eyle, bana karşı tarafı en güzel şekilde elde etmek ve onun sevgisine ve muhabbetine nail olabilmek için yapmam gereken en güzel duanın kabulünü göstererek beni bahtiyarlık ve saadet içerisinde yaşat. Sevda ve sevgi, muhabbet ve aşk senin kontrolünde ve denetiminde olduğu için bizi bahtiyar kıl Allah’ım, amin.” tılsımlı sözcüğünü okuyup ritüeli tamamlayın.

En Etkili Aşk Duasında Kıyamet Suresi Nasıl Okunur?

En etkili aşk duasının okunmasının son aşamasında Kıyamet suresi okunur. Bunun için ilk olarak kaynatılmış sütün üzerine toplamda 7 defa ““E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh.” duasını okuyun. Duayı okuduktan sonra sütü sağ elinize alın ve soğumasını bekleyin. Süt soğuduktan sonra 7 defa “Bismillahirrahmanirrahim” demelisiniz. Her Besmele çektiğiniz sütten bir yudum içmelisiniz. Yani sütü toplamda 7 yudumda içip bitirmeniz gerekir. Bu sayede istediğiniz kişinin size aşık olmasını sağlamış olursunuz.

En Etkili Aşk Duasında Hangi Sureler Okunur?

En etkili aşk duasında okunması gereken sureler aşağıda sırasıyla yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim. ved duha, Velleyli iza seca, Ma veddeake rabbuke vema gala, Velel ahiretu hayrun leke minel ula, Velesevfe yuğtike rabbuke feterda, elem yecidke yetimen feeva, ve vecedeke zallen feheda, ve vecedeke ailen feeğna, feemmel yetime fela teghar, ve emmes saile fela tenhar, ve emma biniğmeti rebbike fehaddis.
 • Bismillahirrahmanirrahim. Yâ Allâhü yâ vâhıdü yâ ehadü enfıhnî minke bi nefhatin hayrin inneke alâ külli şeyin kadîr. Allâhümme ağninî bi helâlike an harâmike ve bi tâatike an masiyetike ve bi fadlike ammen sivâk. Eûzü bike minen nâri ve min ameli ehlin nâri fe enkıznî vağfir lî yâ aziyzü yâ ğaffâr.Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Bismillâhi Allâhü Ekber. Yâ İlâhena ve ilâhe külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ hannânü yâ mennânü yâ bediessemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. Allâhümme innî eselüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü bediessemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. Ya Hayyü Ya Kayyûm Ve İlâhüküm ilâhün vâhıd,lâ ilâhe illâ hüve er rahmânürrahiym. Elif Lâm Mîm, Allâhü lâ ilâhe ilâ hüvvel hayyül kayyûm. Allâhümme innî eselüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ mennânü yâ hannânü yâ bediessemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ hayrel vârisiyn. Ya erhamer râhimin. Yâ semiyad düâ. Yâ Allâhü yâ Allâhü ya Allâhü yâ âlimü yâ âlimüyâ semiyuyâ hakiymü yâ mâlikü yâ melikü yâ selamü yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mutiyyâ mâniûyâ muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve nimel vekîl. Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûmüyâ münzilet tevrâti vel incîli vel kuânil aziym.Yâ men lâ yahfâ aleyhi şeyün fil ardi ve lâ fis semâ.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani