Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası

Sevdiğini kendine aşık etme duası nasıl okunur, kimler okuyabilir? Aşık etme duası zararları var mı? Aşk duaları bilgilerine yazımızdan bakabilirsiniz.

Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Platonik olarak sevdiğiniz kişinin size aşık olması için aşık etme ve bağlama dualarını okumanız gerekir. Bu duaların her zaman abdestli olarak okunmasında yarar vardır. Aynı zamanda ruhen arınmış olmak da duaların kabul olmasında etkili olan faktörlerden birisidir.

Sevdiğini Kendine Hemen Aşık Eden Dua Hangisidir?

Sevdiğiniz kişinin size de aynı duyguları beslemesi için aşağıda yer alan duayı toplamda 1 hafta boyunca okumanız gerekir. Bu duanın her gün 1 defa okunması yeterlidir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi”ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh.

Sevdiğini Kendine Aşık Eden Dua Nasıl Okunur?

Özelikle platonik olarak sevdiğiniz kişinin size deliler gibi bağlanması ve aşık olması için ilk olarak zamana dikkat etmek gerekir. Bu duaların en çabuk tutma zamanı ikindi namazı ile akşam namazı arasında olan vakittir. Bununla birlikte yatsı namazını kıldıktan sonra da aşık etme duasını okumanızda yarar vardır. Daha sonra her esma 7 defa olacak şekilde sırasıyla “Ya Rahman”, “Ya Kafi”, “Ya Vedud” esmaları okunmalıdır. Bu esmalar günde toplamda 21 defa zikredilmelidir. Esmaların okunmasının hemen ardından ise aşağıda verilen dua 4444 defa okunmalıdır:

 • Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn.

Sevdiğini Kendine Aşık Eden Dua Güçlü Mü?

Sevdiğiniz kişinin size köpekler gibi bağlanması için en güçlü aşk duasını usulüne uygun olarak okumanız gerekir. Öncelikle bir mum alın ve üzerine 41 defa “ve elgaytü aleyke mehabbeten minni” diyerek üfleyin. Mumun yanması bitene kadar bekleyin. Mum yanarken aynı zamanda platonik olarak aşık olduğunuz kişinin size de bağlanması için iyi niyetlerde bulunun. Bu sayede 1 hafta içinde güçlü bir şekilde dualarınız kabul olacaktır.

Sevdiğin Kurşun İle Kendine Nasıl Aşık Edilir?

Kurşun ile sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için aşağıda verilen adımları uygulamanız gerekir:

 • İlk olarak bir kurşun levha alın.
 • Daha sonra kurşun levhanın üzerine sivri bir malzeme ile sevdiğiniz kişinin ve annesinin adını güzel bir şekilde kazıyın.
 • Ardından Tuncina duasını içten bir şekilde okuyarak niyetinizi söyleyin.
 • Dua okuma ve niyet etme aşaması tamamlandıktan sonra kurşun levhayı ateşe atarak erimesini sağlayın. Bu sayede kısa sürede sevdiğiniz kişinin size ilgisini görmüş olacaksınız.

Sevdiğini Kendine Aşık Etmek İçin Gece Nasıl Dua Okunur?

Geceleri abdestli bir şekilde yatsı namazını kıldıktan hemen sonra iyi niyet ederek aşağıda verilen duayı 71, 101 ya da 313 defa okuyabilirsiniz:

 • İnna halaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi kezalike nebtelihi emşacin keza ila mehabeti keza el-acele 2 es-saate 2 el-vahan 2. Barekellahü fiküm ve aleyküm.

Sevdiğini Kendine Aşık Etmede Karabiber Uygulaması Nasıldır?

Platonik aşkların karşılık bulmasında etkili olan karabiber uygulamasının aşamaları aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • İlk olarak toplamda 41 tane karabiber alınmalıdır.
 • Daha sonra her karabiberin üzerine ayrı olacak şekilde 1 defa İhlas ve 1 defa Fatiha surelerinin okunması gerekir.
 • Surelerin okunmasından sonra 41 adet karabiber demir bir tavaya atılır.
 • Üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı eklenir.
 • Karabiberler kül olana kadar ocakta yakılır. Yanma işlemi sırasında ise size bağlanmasını istediğiniz kişinin adını sürekli olarak tekrarlayın.

Çok hızlı tutan aşk büyüleri bilgilerine de bakabilirsiniz.

Sevdiğini Kendine Aşık Eden 4444 Duası Nasıl Okunur?

Sevdiğinizi kendinize aşık etmek için 4444 defa okunan duanın okuma aşamasına geçmeden önce ilk olarak abdest alınmalıdır. Daha sonra 1 defa Besmele çekin ve içinizden niyetinizi dile getirin. Ardından aşağıda verilen duayı her gün 4444 defa 7 gün boyunca okuyun:

 • “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Sevdiğini Aşık Eden Kuvvetli Dua Hangisidir?

Sevdiğiniz kişinin size en etkili şekilde aşık olması için aşağıda verilen duayı okumanız gerekir:

 • Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Sevdiğini Kendine Aşık Eden Dua Ne Zamana Kadar Geçerli?

Sevdiğiniz kişinin size bağlanması amacı ile okuduğunuz duanın etkisi sonsuza kadar geçerli olabilir. Bunun için öncelikle bir Perşembe gecesi aşık olduğunuz kişinin resmini ve yeni bir kilidi önünüze alın ve 41 defa Ayetel Kürsi’yi okuyun. Daha sonra 1 defa da “ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.” duasını okumanız gerekir. Okunan resmi ve kilidi kimsenin görmeyeceği bir yere koyun.

Sevdiğini Kendine Aşık Eden Formül Nasıl Uygulanır?

Sevdiğiniz kişinin aşkını ve sevgisini elde etmek için öncelikle duaların istenilen sayıda ve abdestli bir şekilde okunması gerekir. Aşağıda verilen duanın özellikle “Ya Vedud” esması ile birlikte toplamda 818 defa okunması talep edilir:

 • Vemin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh (Rahmeten),İnne Fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn ( Yetefekkerûne).

Sevdiğinin Sevgisi Nasıl Elde Edilir?

Karşılıksız olan aşkların karşılık bulması için yatsı namazından sonra abdestli olarak aşağıda verilen duanın 7 gün boyunca okunması gerekir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Sevdiğinin Sevgisini Kazanmak İçin Neler Yapılır?

Aşık olduğunuz ve bağlandığınız kişi ile sonsuza kadar mutlu bir hayat sürdürmeniz için aşağıda verilen dua okunmalıdır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
 • Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi”ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

Duanın ruhen arınmış bir şekilde okunması gerekir. Bedenen de temizliğe önem gösterilerek abdest alınmalıdır.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani