En Etkili Bağlama Büyüleri Denemeyen Kalmadı

En etkili bağlama büyülerini birçok kişi deniyor! Etkili bağlama büyülerini kimler yapabilir, neler gereklidir? Ayrıntılara içeriğimizden bakabilirsiniz.

En Etkili Bağlama Büyüleri Denemeyen Kalmadı
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Bağlama büyülerinin çok farklı tarzlarda çeşitleri vardır. Edilen niyete ve yapılma amaçlarına göre bağlama büyüleri etkilerini göstermeye başlar. Özellikle platonik olarak aşk duygusunun karşılık bulması, evliliklerde daha fazla sevginin ve bağlılığının artması için bağlama büyülerine başvurulur.

En Etkili Bağlama Büyüsünün Özellikleri Nelerdir?

En etkili bağlama büyüsünü genellikle evliliklerinde veya ilişkilerinde sorunlar yaşayan çiftler yaptırmaktadır. Bu büyünün evli çiftler tarafından yaptırılması durumunda evliliklerde daha fazla sadakat oluşmaya başlar ve evli çiftler arasında oluşan sorunlar tamamen ortadan kalkar. İki sevgilinin bu büyüyü yaptırması durumunda ise ilişkilerinde daha fazla sevgi ve bağlılık meydana gelir.

Özellikle görücü usulü ile meydana gelen evliliklerde sevgi ve saygı olmadığı için çiftlerin gözleri başkalarına kayabilir. Bu durumun önüne geçmek ve evli çiftler arasında sevginin artması için bağlama büyülerine başvurulur.

En Etkili Bağlama Büyüsü Anlaşılır Mı?

En etkili bağlama büyüsünün uzman medyumlar tarafından yapılmasından sonra etkisini kısa sürede etkili bir şekilde gösterir. Özellikle büyünün yapıldığı kişi kendini tüm çevresinden soyutlar ve sadece size karşı bağlılık ve özlem duygusu içerisinde olur. Her zaman rüyalarında ve hayallerinde sizi görür. Sizinle iletişim haline geçmek için fırsatlar kollamaya başlar.

Evli çiftlerin bağlama büyüsünü yaptırmaları durumunda ise dışarıda gözü olan eş, evine ve çocuklarına daha sadık olur ve bir daha başkasına gözü kaymaz. Size karşı her zaman sevgi ve bağlılık içerisinde hayatını sürdürmeye devam eder.

Sevgililerin bağlama büyüsünü yaptırması durumunda ise çiftler arasında daha fazla bağlılık ve hoşgörü kavramları ortaya çıkar.

En Etkili Bağlama Büyüsü Bozulur Mu?

En etkili bağlama büyüsünün belirtileri oldukça kuvvetlidir. Bu büyüyü çözdürmek isteyenler muhakkak işinde uzman olan medyumlara başvurmalıdır. Büyünün çözülmesi için medyumlar çeşitli vefkler veya muskalar hazırlamaktadır. Medyumlar bağlama büyüsünün bozulması için vefkin veya yaptığı muskanın içerisine aşağıda verilen duayı yazar. Bu sayede bağlama büyüsünün yapıldığı kişi kısa sürede eski haline döner ve size olan ilgisini kaybeder:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun .

En Etkili Bağlama Büyüsü Kimlere Yapılır?             

Bağlama büyülerini dileyen herkes kolay bir şekilde işinde uzman olan medyumlara yaptırabilir. Bu büyüyü genellikle evini terk edip başkasına giden evli çiftler yaptırmaktadır. Büyünün yaptırılmasından sonra evli çiftler arasında soğukluk ortadan kalkar ve dışarıya giden eş evine geri döner.

Platonik olarak beslenen aşklar için de bağlama büyüsü yapılabilir. Aşık olduğunuz kadın veya erkeğin size de aynı duyguları beslemesi için bağlama büyüsünü yaptırabilirsiniz.

Sevgililer arasında sürekli olarak meydana gelen tartışmaların ve kavgaların son bulması için sevgililer de bu büyüyü yaptırabilmektedir.

Boşanma aşamasında olan evli çiftler de bağlama büyüsünü yaptırarak evlilikleri için birbirlerine bir şans daha verebilir.

En Etkili Bağlama Büyüsünü Yapmak Kolay Mı?

Bağlama büyüsünün evde yapımı zordur. Bu yüzden işinde uzman olan medyumlara gitmekte yarar vardır. Bağlama büyüsünün yapılma amacına göre tutma süresi farklılık gösterir. Fakat gece yarısından sonra ve güneş doğmadan önce yapılan bağlama büyüleri etkisini en geç 3 gün içerisinde göstermeye başlar. Medyumlar hazırladıkları muskalar veya vefkler ile sizi amacınıza ulaştırır. Büyünün yapılmasından sonra medyumun istediği esmaları da her zaman gece yatmadan önce zikretmeniz gerekir.

Bağlama büyüsü yapılırken öncelikle niyetinizi net bir şekilde belli etmeniz gerekir. Bunun yanında büyünün yaptırılacağı kişinin anne adı, kendi adı ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin de bilinmesinde yarar vardır. Havas ilmi doğrultusunda yapılan bağlama büyülerinde bu bilgiler oldukça önemlidir. Bu bilgiler ile birlikte özel dualar ve ayetler vefk şeklinde hazırlanır. Hazırlanan vefkin evde veya kıyafetlerde sürekli olarak taşınması durumunda bağlama büyüsünü niyetine ve amacına uygun olarak tamamlamış olursunuz.

Bağlama büyüsünün hazırlanışında kullanılan dua aşağıda verilmektedir:

 • Taha Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka İlla tezkiratel limey yahşa Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula Errahmanü alel arşisteva Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna Ve hel etake hadiysü musa İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda Felemma etaha nudiye ya musa İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva Ve enahtertüke festemı’ lima yuha İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a.

En Etkili Bağlama Büyüsü Çiftleri Korur Mu?

En etkili bağlama büyüsünün çiftlere yapılmasından sonra evde huzur ve mutluluk meydana gelir. Bağlama büyüsü sayesinde evli çiftlerin mutluluklarına hiçbir şekilde nazar değmemiş olur. Evde meydana gelen tartışmalar ve kavgalar da son bulur. Bu sayede çiftler çocuklarıyla birlikte sevgi ve mutluluk içinde yaşamaya devam eder.

En Etkili Bağlama Büyüsü Evde Nasıl Yapılır?

Aşağıda en etkili bağlama büyüsünün evde nasıl yapılması gerektiği sırasıyla açıklanmaktadır:

 • İlk olarak iki tane tahta kaşık alın ve bu tahta kaşıkların içerisine keçeli kalem yardımı ile kendi isminizi ve büyüyü yapacağınız kişinin ismini yazın.
 • Bu kaşıkların yüzleri birbirlerine bakacak şekilde ayarlanmalıdır ve daha sonra tahta kaşıkların saplarından beyaz bir bez yardımı ile bağlanmalıdır.
 • Daha sonra bu tahta kaşıklar kimsenin olmadığı bir zamanda toprağa gömülmelidir. Gömme işlemi sırasında muhakkak niyetinizi belirtmelisiniz.
 • Bütün işlemlerin yapılmasından sonra 3 hafta içerisinde bağlama büyüsünü hangi niyet ile yaptıysanız hemen kabul olacaktır.

En Etkili Bağlama Büyüsünün Tarifi Nasıl Uygulanır?

En etkili bağlama büyüsünün nasıl yapılacağı aşağıda yer alır:

 • İlk olarak yeşil bir mendil ve bir tatlı kaşığı tuz temin edin.
 • Daha sonra sessiz ve karanlık bir odaya bu malzemeler ile geçmeniz gerekir.
 • Önünüze yeşil mendili koyduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu koyun.
 • Ardından ““Ey Hüddam Zargon, senin gücünün ve kudretinin aşamayacağı hiçbir şey olmadığı gibi sana açık yüreklilikle derdini anlatanların yarı yolda kaldığı da görülmemiştir, öyleyse benim de yarı yolda kalmamam için kudretini devreye sok ve konuştur. Bana, yapmış olduğum bu uygulamanın en kısa zamanda amacına ulaşması için güç ve yetenek ver, 3 gün içerisinde kalbimdeki muhabbetin amacına ulaşmasını sağla, beni tamamen güzelliklere taşı ve her türlü sıkıntıyı benden gider. Bu büyüyü yapmak senin sayende mümkün olmuştur, öyleyse kendi zatının hatırı için bana yardım eyle.” duasını okuyun.
 • Duayı okuduktan sonra mendili kese haline getirip ağzını iyice bağlayın.
 • En son olarak hazırlanan büyüyü evde kimsenin görmeyeceği yerde saklayın. Bu büyüyü kimsenin görmemesi gerekir ve kimsenin dokunmaması talep edilir.
 • 3 gün içerisinde size bağlanmasını istediğiniz kişi deliler gibi aşık olacaktır.

Çabuk tutan bağlama büyüsü nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

En Etkili Bağlama Büyüsünde Kara Büyü Nasıl Yapılır?

Kara büyülerin yapılmasında genellikle İbranice, Süryanice ve Arapça dilleri kullanılmaktadır. Kara büyüler kirli eşyaların üzerine ayet, hadis ve sureler okunması ile yapılabilir. Bunun yanında yasak ve pis hayvanların kesilerek değişik türden tılsımlar ile bir toprağın altına gömülmesi sonucunda da yapılabilmektedir. En çok kan ve diğer pis malzemeler ile muska hazırlanması ile bağlama büyüsü olarak kara büyüler yapılabilmektedir. Kara büyülerin yapımı kesinlikle evde denenmemelidir. Çünkü etkisinin çok güçlü olmasından dolayı bir hata yapıldığı zaman karşı tarafın ruhsal ve bedensel açıdan hastalıkları ortaya çıkar.

En Etkili Bağlama Büyüsünde Malzemeler Nelerdir?

Bağlama büyülerinin yapılmasında kişisel eşyalar ve büyünün yapılacağı kişinin anne adı, kendi adı ve doğum tarihi gibi kişisel bilgiler kullanılır. Aşağıda en etkili bağlama büyülerinin yapımında kullanılan malzemeler sırasıyla yer alır:

 • Hayvan yağları,
 • Çeşitli hayvan kanları,
 • Mum,
 • İp
 • Ayna,
 • Fotoğraf,
 • Saç veya vücutta yer alan kıllar,
 • Tırnak,
 • Adet kanı veya meni gibi malzemeler kullanılır.

En Etkili Bağlama Büyüsü Uzaktan Uygulandığında Nasıl Etki Eder?

En etkili bağlama büyülerinin uzaktan yapılması da mümkün hale gelir. Uzaktan bağlama büyülerinin yapılması için büyü yapılacak kişinin özel eşyalarından veya vücudundan alınan parçalardan uygulanması gerekir. Aşağıda uzaktan bağlama büyüsünün yapılması için kullanılması gereken malzemeler tek tek listelenmektedir:

 • Büyünün yapılacağı kişinin 1 adet fotoğrafı,
 • Tırnak, saç teli, kıl gibi vücudundan alınan parçalar,
 • Kıyafet veya özel eşyalar,
 • Yiyecek veya içecek gibi ürünler kullanılmalıdır.

En Etkili Bağlama Büyüsü Sakıncalı Mı?

En etkili bağlama büyüsünün yanlış yapılmasında tehlikeler meydana gelir. Özellikle yanlış kullanılan malzemeler ve tılsımlar sonucunda büyünün etkisi hatalı bir şekilde belirti gösterir ve bunun sonucunda da ruhsal veya fiziksel olarak rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bağlama büyülerinin yapılmasında bazen doğa üstü varlıkların yardımından da yararlanılır. Bu varlıklar ile yanlış iletişim kurulması durumunda da sonsuza kadar şeytanlar veya cinler musallat olabilir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani