En Hızlı Tutan Bağlama Büyüleri

En hızlı tutan bağlama büyüleri hangileridir, nasıl yapılır? Hızlı tutan bağlama büyülerini kimler yapabilir? Ayrıntılara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüleri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Hızlıca tutan bağlama büyüleri ile hem sevgililer hem de eşler birbirine daha çok ilgi gösterir. En hızlı tutan bağlama büyüleri isteyen herkes için yapılabilir.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır?

Hızlıca etki eden bağlama büyüsü tarifi şu şekildedir:

 • Kime büyü yapılacaksa onun resmi alınır.
 • Resme bakarak “Allah’ım niyet ettim kalbimdeki kişiyi kendime bağlamaya, bu niyetimde herhangi bir kötülük ve art niyet olmadığını senin yüce ilmin, benden çok daha iyi bilmektedir. Kalbimdeki iyi niyete ve içimdeki halis arzulara güvenerek senin dergahına geldim, ne olur bana güzellikler ve iyilikler nasip eyle ve bağlama duasının muhatabının kalbine benim sevdamı ve muhabbetimi bahşeyle. Amin. Kainatı sonsuz kudretiyle yaratan ve her varlığa muhteşem bir şekilde rızık veren Allah’ım, benim kalbime de sonsuz kudretinle aşk ve sevda rızkını bağışla. Amin. Dünyada yaşayan her canlı ve cansız varlığa güzellikler ve iyilikler veren Cemîl esmaül hüsnana istinat ve itimat ederek senin merhametine yönelen kulun, senden kalbinin samimi ve masum ihtiyaçları için güzellikler dilemekte. Ne olur kalbimin masum arzularına cevap vererek bana amacımı nasip eyle. Amin. Allah’ım, rahmetinin ve merhametinin zenginliğine, kudretinin ve ilminin enginliğine istinat ederek senin kapına gelen şu masum kuluna merhamet etmeni talep ediyorum. Kalbime muhtaç olduğu muhabbetin sahibini bağışla ve her ikimize de güzellikler yolunda ilerlemek için hayırlar nasip eyle. Amin.” duası okunur.
 • Duadan sonra iki adet mum yakılır.
 • Mumlar sönene kadar tılsımlı sözler sözlenmeye devam edilir.
 • Mumlar tamamen söndükten sonra üç defa aşk kelimesi okunur.
 • Son olarak büyü yaptıranın ve yapanın isimleri söylenir ve büyü tamamlanır.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüsünde Hangi Dua Okunur?

Çabuk etki eden bağlama büyüsünde okunacak dua şöyledir:

 • Eüzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim- Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdu lillâhi leke ya Allahu (filanın) gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillah! Ya Allah! (filanın) gönlünü çevirgel. Bi-hakkı La ilahe İllallahü Muhammedü’r-Resulullah. Ya Rab sen ol şanı büyük Allah’sın ki, sen yedi kat gökleri ve yerleri yarattın. Ya Rab senin izzetin hürmeti için filanın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayrı kıl. Ahiyyen, Şerâhiyyen esbâvüsin bi-Hürmeti Hızır (filanın gönlünü) bana dost kılıvergil. İlahi bi hürrneti Hüve’l Hlayyü’l Kayyum. Lailâhe illa Hu için ve 99 Esmaü’l -Hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bi-Hürmeti Tevrat ve bi-Hürmeti Zebur ve bi-Hürmeti incil ve bi-hürmeti Fürkani’l-Azim ve Kur’an-ı Kerim ve Suhuf-i İdris(a.s) ve bi-hürmeti Âdem (a.s) ve bi-hürmeti cemii’l-Enbiya-i ve’l-Mürselin. İlahi senin lütfun için ve senin in’ amın için ve senin ihsanın için. İlahi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda 5 vakit namazda ve Ramazan ayında çekilen tespih-ler hürmeti için. Ve sübhaneke’llahümme ve bi Hamdike Ebced harfleri hürmeti için Kunut duaları ve Teşehhüd duası hürmeti için (filanın) gönlünü ve canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rast getir.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüsünde Zeytin Tarifi Nasıl Uygulanır?

Anında etki eden zeytin ile bağlama büyüsü yapılırken izlenecek adımlar şu şekildedir:

 • 3 tane zeytine “Bi-Hürmeti Adem Safiyyullah ve bi -Hürmeti Nuh Neciyyullah ve bi-Hürmeti İbrahim Halilullah ve bi-Hürmeti Musa Kelimullah ve bi-Hürmeti İsa Ruhullah bi -Hürmeti Muhammed Mustafa Sallâlahu Aleyhi Vesellem Habibullah. İlahi 124 bin peygamberler hürmeti için (filanın) gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost kıl; benim aşkımdan bi-karar kılıvergil. Murtaza vel-Mücteba, ya Mahmud ya Mennanu ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ve ya Cebbar” sözleri söylenir.
 • Zeytinlere tılsım işlemi uygulandıktan sonra bir gece bekletilir.
 • Daha sonra sevgiliye ya da eşe yedirilir. Burada tamamının yenmesi çok önemlidir.

Büyü yapmadan önce korunma duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü İle Giden Döner Mi?

Gideni hemen getiren bağlama büyüsü için giysiye ihtiyaç duyulur. Kime büyü yapılacaksa ona ait herhangi bir giysi istenir. Bu aşamadan sonra kıyafete “İlahi 124 bin enbiya-i ve’l-Mürselin ve evliyalar hürmeti için (filanın) gönlünü bana çevirgil. İlahi! Musa (a.$)’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için esrarı Muhammed ve Muhammed’in savmı ravzası ve hilyesi ve berâtı ve miracı ve kıyamı ve kuû’ di ve sucûdi ve gaziler hakkı için. İlahi Mü’minin ve Mü’minat, Müslimin ve Müslimat hürmeti için. İlahi müşfik gönüller hürmeti için (filanın) aklına, gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahbub kılıvergil” tılsımlı sözcükler okunur.  Tılsımlı sözler 5 defa tekrar edilir ve büyü tamamlanır.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü Su İle Nasıl Yapılır?

Suya yapılan bağlama büyüsünde “Ya Ğani ya Muğni bi-hürmeti Kitab-ı malûm zemekanide ise bi-karar kılıvergil. İlahi senin sırrın için ve Sübhani Devranı hürmeti için Zünnun-i Misri ve Fethi Mehdi Musalli ve Ahmed Turani ve Meş’ar-i Sellem hürmeti için. İlahi Maruf Kerhi ve Cüneyd-i Bağdadi hürmeti için. İlahi Şeyh Şibli ve İmamı Gazali hürmeti için, İlahi Abdülmuttasıl, İlahi İbni Hallaç Mansur ve Hac ve Ebulleys ve Veysel karani ve Şeyh Muhammed hürmeti için. İlahi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlahi imanlı kullar, âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bi-Hürmeti. İnnema emruhü izâ erâde şey’en en yeküle lehıl kün fe-yekün. Fe-Sübhane’llezi bi-yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi Türceün. İlahi, Yevme la yenfe’u mâlün ve La benüne illa men etellâhe bi-kalbin selim. Bi-Hürmeti Hazihi’l-Ayeti’l-Kerim, (filanın) gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil” sözleri söylendikten sonra bir gece boyunca su bekletilir. Bekletilen su sevgiliye içirilir.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüsünün Sonuçları Nelerdir?

Hızlı bağlama büyülerinde etkiler aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • Sevgililer birbirine daha çok bağlanır.
 • Terk edenler geri döner.
 • Ayrılmak isteyenler vazgeçer.
 • Çiftler arasındaki özlem duygusu artar.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyülerinde Etkili Sözler Nasıl Okunur?

Çabuk tutan bağlama büyülerinde söylenen tılsımlı sözler şu şekildedir:

 • İlahi cümle mahlükat arasında ve has ve am arasında sözümü makbul ve âlem halkını bana musahhar eyle. Beni şirin ve talihimi kuvvetli ve hürmetli eyle ve bütün Mü’minler arasında sevimli eyle. Bi-Hürmeti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanüllahi teâlâ aleyhim ecmain. İlahi bi-Hürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya Müseb-bibel-Esbab ya Müfettihat-’Ebvab ya Kadiyet-Hacat ya Mukilel’aserati ya Mukallibel-Külübi vel Ebsar. (Filanun) Gönlünü bana dost kılıvergil.
 • Ya ilahel-Evveline ve’l-Âhirin; İyyake na’budü ve iyyake nestein ve bi-Hürmeti Sübbühun Kuddusün Rabbüna ve Rabbül-Melâiketi ve’r-Ruh. Ve bi-Hürmeti Cebraile ve Mikaile ve israfile ve Azraile aleyhümüsselamü ve bi-Hürmeti Mekkete ve Medinete maallahü ala ve bi-Hürmeti  Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd ve Ha Mim Ayın Sin Kaf ve bi-Hürmeti Yasin vel-Kuranil-Azim inneke leminel-Mürseline, Ala sırati’m-Müstakim ve bi-Hürmeti Sümün Bükmün Umyun Fehüm La Ya’lemûne; Summün Bükmün Umyün Fehüm La Yubsirûn. Ve bi-Hürmeti femen kane minküm meridan ev bihi ezen min resihi fe fidyetün min siyamin ve sadakatin ev nüsükin fe iza emintüm femen temettea bi-Hürmeti ile’l-Hacci. Bisraillahirrahmanirrahim. Rabbiğfirli ve hebli mil-ledünke rahmeten inneke ente’l-Vehhab. Birahmetike ya Erhame’r-Rahimin. Ve’l-hamdülillahi Rabbil-Âlemin.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüleri Tatlı İle Nasıl Yapılır?

Hızlı etki eden bağlama ve aşk büyülerinde tatlıya büyü yapıldıktan sonra yedirilmesi ile etkiler ortaya çıkar. Öncelikle şeker ya da diğer tatlı yiyeceklere tılsımlı sözler söylenir. Daha sonra bu büyülenmiş yiyecek anında sevgiliye ya da eşe yedirilir. Görülen etkiler ise şöyledir:

 • Daha önce ilgisiz olanlar ilgi göstermeye başlar.
 • Platonik olarak sevenler aşklarına karşılık bulur.
 • Göz ve dil bağlanır.
 • Aile kavramının önemi anlaşılır.
 • Tartışma yaşayan çiftlerin sorunları biter.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüleri Ne Zaman Yapılır?

Hızlıca etki eden bağlama büyüleri için belli zaman yoktur. İsteyen herkes diledikleri zaman medyuma giderek büyü yaptırabilir.  Medyumlar genellikle gece vakitlerinde büyülerin daha çok tutacağını düşünür. Bunun sebebi kimsenin görmemesidir. Yapılan büyüler gizli kaldığı zaman daha kuvvetli etkiler gösterir.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüleri İçin Kime Gidilir?

Birini çabuk bağlamak isteyenler büyü için işinde uzman ve ehli olan medyumlara gitmelidir.  Medyum seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda tek tek açıklanmaktadır:

 • Daha önce tecrübeli olunmalıdır.
 • Bağlama büyüleri konusunda başarılı işler yapılmalıdır.
 • Büyüde kullanılan sözler dikkatli seçilmelidir.
 • Dua ederken her kelimeye özen gösterilmelidir.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü İp İle Nasıl Yapılır?

Birini ip ile kendine bağlamak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Beyaz bir ipe “Allah’ım, kudretinin sonsuzluğunu iliklerime kadar hissetmiş bulunmaktayım, senin bana yardımcı olacağını ve niyet ettiğim kişiyi bana bağlayacağını bilmekteyim. Ne olur onun kalbine sonsuzluğunun hatırı için aşk mührünü bas ve onu başka insanların ilgisinden ve alakasından sıyırıp tamamen benim aşkım ve benim muhabbetim ile doldur. İlahi kainatı yoktan var eden ezeli hikmetinin ve dünyadaki bütün mahlûkatı en güzel şekilde tanzim eden ebedi lütfunun hatırı için bana da lütufta bulun ve ihsanın ile beni de bahtiyar kullarının arasına katacak bağlama duası ile ödüllendir. Bu sayede sevdiğim insanın kalbine tam anlamıyla hükmedebileyim, onun varlığını kendime çekip en güzel şekilde bana bağlanmasını sağlayabileyim. İlahi, sevgiyi yaratan ve muhabbeti insanların kalbine yerleştiren hikmetinin ve sonsuz varlığının yüzü suyu hürmetine, bana bahtiyarlığı nasip et, kalbimdeki kişinin bana tam anlamıyla bağlanmasını sağla, beni Vedûd esmaül hüsnanın mucizevi özelliklerinden ve faziletlerinden istifade eden insanların kervanına katıp bana mutluluk ve saadet bahşeyle, amin.” sözleri söylenir.
 • Her bir sözden sonra ipe düğüm atılır.
 • İpler düğümlenirken aynı zamanda sevgilinin ya da eşin ismi de okunur.
 • En son aşamada son düğüm atıldıktan sonra büyü tamamlanır.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüleri İstenilirse Bozulur Mu?

Hızlı sonuç veren bağlama büyüleri aynı zamanda bozulabilir. Bu konuda uzman kişilere gidilmelidir. Büyü yaparken evde denemeler yapılabilirken büyü bozmada evde uygulamalar yapılması tavsiye edilmez. Eğer hatalar yapılırsa geri dönüşü olmayan yollara girilebilir. Başarılı bir şekilde büyü bozanlar işlemlerini tamamladıktan sonra büyünün etkileri ortadan kalkar.  Büyü bozma uygulamaları bazen tehlikeli olurken, bazen de fark edilmeyen bir büyünün yok olması için faydalı olabilmektedir.  Bu yüzden her zaman işinde uzman olan medyumlara gitmek gerekir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

  Asaf Hocaya Danışın
  Canlı
  Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
  × İletişim
  En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani