Papaz Büyüsü Anında Etkisini Gösteriyor

Papaz büyüsü nedir, nasıl yapılır, kimler yapabilir? Papaz büyüsü zararları var mı? Büyü hakkında merak edilenleri inceleyebilirsiniz.

Papaz Büyüsü Anında Etkisini Gösteriyor
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Papaz büyüsü kara büyülerin arasında yer alır. Bu büyünün yapılmasından sonra büyünün etkisi altına giren kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bütün her şeyleri değişkenlik gösterir. Bu büyünün yapımında doğa üstü varlıkların yardımı alınır.

Papaz Büyüsü Hangi Amaçla Yapılır?

Papaz büyüsünü yapanlar istediği kişinin iradesini ele geçirerek kendi doğruları ve bilgileri yönünde onların hareket etmelerini sağlar. Bu büyünün yapımı oldukça tehlikelidir. Kişinin iradesi tamamen yok olur ve ne yaptığını bilemez konuma gelir.

Papaz büyüsü genellikle karşı taraftan intikam almak ve ona acı çektirmek amacı ile yapılır. Özellikle daha önceden sizi bırakıp giden eski sevgilinize bu büyüyü yapıp iradesini kontrol altına alarak her dediğinizi yaptırabilirsiniz. Size karşı önceden kötülük yapmış insanlara da papaz büyüsünü yaptırarak hayatlarında her zaman kötü olaylar ile karşı karşıya kalmalarını sağlayabilirsiniz.

Papaz Büyüsünün Etkileri Nasıl Anlaşılır?

Papaz büyüsünün etkileri oldukça kuvvetlidir. Papaz büyüsünün etkisi kısa sürede kendini göstermeye başlar ve karşı tarafın ruhsal olarak değiştiğini hemen görmüş olursunuz. Özellikle büyünün etkisi altında kalmış kişiler çok fazla duygusal bir ruh haline girer. Bir ilişkinin bitmesi için yapıldığı durumlarda mutlu giden evlilikler veya ilişkiler birdenbire bozulur ve çiftler birbirlerinden soğumaya başlar. Bu kişilerin düzenli olarak giden hayatları aniden alt üst olur ve yaptıkları işlerde artık başarılı sonuçlar elde etmez.

Papaz Büyüsü Nasıl Uygulanır?

Papaz büyüsünü işinde uzman ve ehli olan kişiler yapabilmektedir. Çünkü büyünün etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı papaz büyüsü yanlış yapıldığı zaman geri dönüşü olmayan ve düzelmeyen durumlar meydana gelir. İş yerinde çalışma arkadaşları ile sorun yaşayanlar, evliliklerinde bir türlü sevgi ve saygıyı birbirlerine gösteremeyen çiftler ve platonik olarak aşk duygusunu yaşayıp aşklarına karşılık bulamayanlar papaz büyüsünü en iyi medyumlara giderek yaptırabilir.

Papaz büyüsü genel olarak adet kanı ile yapılır. Adet kanının da iki türü vardır. Sıcak veya soğuk adet kanları ile papaz büyüsü yapılır. Bunun dışında papaz büyüsünün yapımında tırnak, yılan pulu, kıl gibi malzemeler de sıklıkla kullanılmaktadır.

Papaz büyüsünün yapılmasında dualar, ayetler, esmalar ve sureler ile vefkler ya da muskalar da hazırlanır. Bu büyünün yapılmasında etkili olan dua şu şekildedir:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun.

Papaz Büyüsünü Kimler Yapar?

Papaz büyüsünü daha önceden bu büyüyü yapıp deneyimlemiş ve Havas veya Ledün ilmi konusunda tecrübeli olan medyumlar yapmalıdır. Aynı zamanda vefk yazabilen ve ruhen iletişimi kuvvetli olan medyumlar da tercih edilmelidir. Çünkü bu büyünün yapılmasında cinlerden ve şeytanlardan yardım alındığı için bu varlıklarla doğru iletişimlerin kurulması gerekir. Yanlış iletişimlerin kurulması sonucunda cinler ömür boyu size ve büyünün etkisinde olan tarafa musallat olur.

Çabuk tutan aşk büyüsü nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Papaz Büyüsünde Huzur İçin Hangi Dua Okunur?

Papaz büyüsünün yapılmasında okunması gereken huzur duası aşağıda detaylı bir şekilde yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme rahmeteke ercü fela tekilin ila nefsi tarfete aynin ve aslih li şeni küllehu la ilahe illa ente.

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • La ilahe İlla ente subhaneke inni küntü minez zalimin.
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Euzü bikelimatil lahit tammeti min gazabihi ve şerri ibadihi ve min hemazatiş şeyatıyni ve en yahdurun
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme razzıni bigazaike ve barik li fima kudira li hatta la ühıbbe tacile ma ahharte vela tehira ma accelte.
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • La ilahe illallahül Azimül Halim. La İlahe illallahü Rabbül Arşil Azim. La İlahe İllallahü Rabbüs semavati ve Rabbül arşil kerim.
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Ya Hayyü, ya Kayyumü bi Rahmetike esteğisü.
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Allahümme atina fid dünya haseneten ve fill ahireti haseneten ve kına azaben nar.

Bu duanın okunmasından hemen sonra sırasıyla “Ya Selam”, “Ya Latif”, “Ya Azm”, “Ya Vehhab”, “Ya Nur”, “Ya Rahman”, “Ya Rahim” esmaları okunmalıdır.

Papaz Büyüsü Fark Edilir Mi?

Papaz büyüsünün yapıldığının anlaşılması çok kolaydır. Evli çiftlere veya sevgililere yapılması durumunda çiftler arasında aniden soğuma ve uzaklaşmalar meydana gelir. Bu sayede ayrıma amacı ile papaz büyüsü yapıldığı zaman kısa sürede mutlu giden ilişkiler son bulur. Bunun dışında papaz büyüsü yapılan kişinin ruhsal sorunları da ortaya çıkar. Özelikle bunalma, halsizlik, yorgunluk ve yalnız kalma isteği gibi durumlar ortaya çıkar. Bununla birlikte papaz büyüsünün kötü niyetle yapılması durumunda karşı tarafın hayatı kötü gitmeye başlar ve kişinin yaptığı her adımda sorunlar oluşur.

Papaz Büyüsü Nasıl Yok Edilir?

Papaz büyüsünün evde bozulması mümkün değildir. Büyünün çok kuvvetli olmasından dolayı papaz büyüsünü işinde uzman olan medyumlara bozdurmak gerekir. Papaz büyüsünün bozulmasına geçmeden önce medyumlar hangi türden papaz büyüsünün yapıldığına bakar. Daha sonra papaz büyüsünün bozulmasında adet kanı, zemzem suyu ve yağmur suyu kullanılır. Aynı zamanda papaz büyüsünün bozulması için medyumlar kişisel bilgiler ve dualar ile birlikte vefk ya da muska hazırlar. Bu muskayı veya vefki sürekli olarak üzerinizde taşımanız durumunda büyünün etkisinden tamamen kurtulmuş olacaksınız.

Papaz büyüsünün bozulmasında etkili olan dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardı zilzaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülannete ala mehabbete fülanete binti fülaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Ve kalel insanü ma leha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Bi enne rabbeke evha leha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Yevme izin yasdur ünnasü eştatan liyürav a’malehüm. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Femen ya’mel miskale zerretin hayran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Ve men ya’mel miskale zerretin şerran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh.

Papaz Büyüsü Türleri Nelerdir?

Papaz büyüsünün türleri aşağıda en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır:

 • Papaz büyüsünü platonik aşkların karşılık bulması için yaptırabilirsiniz. Büyünün etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı kısa sürede içerisinde istediğiniz kişi size deliler gibi aşık olacaktır.
 • Evli çiftlerden kadının kocasını eve bağlamasında oldukça etkili bir büyü türüdür. Gözü dışarıda olan ve eve sürekli geç gelen kocalarınızı evinize ve çocuklarınıza bağlamak için papaz büyüsünü gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz. Bu sayede evinizde her zaman sevgi ve saygı eksik olmaz.
 • Papaz büyüsünü kötü niyet amacı ile yapmak da mümkündür. Özellikle mutlu giden evliliklerin ve ilişkilerin bozulmasında, çiftlerin arasına soğukluk girdirilmesinde ve aralarındaki sevgi bağların koparılmasında çok etkili bir büyüdür. Bu büyünün yapılmasından sonra en mutlu giden evliliklerin veya ilişkilerin sonu hüsran olur.

Papaz Büyüsü Aileye Etki Eder Mi?

Papaz büyüsünü evli çiftlere ve mutlu ilişkiler içerisinde yaşayan ailelere yapmanız durumunda özellikle evli çiftler arasında bağlılık azalmaya başlar. Çiftler cinsel anlamda birbirlerine karşı istek duymaz ve birbirlerini arzulamayı bırakırlar. Bunun sonucunda da evliliklerde ayrılmalar ve aldatmalar meydana gelir. Papaz büyüsünün mutlu ilişkilerle hayatını sürdüren ailelere yapılması durumunda ise aile fertleri arasında tartışmalar ve kavgalar meydana gelir. Aile bireyleri yavaş yavaş evlerini terk etmeye başlar.

Papaz Büyüsü İle Aşık Edilir Mi?

Papaz büyüsünü aşık etmek ve bağlamak amacı ile yapmak mümkündür. Bu büyünün doğru ve uzman medyumlar tarafından yapılmasından sonra istediğiniz insanı kendinize deliler gibi bağlayabilirsiniz. Bu sayede büyünün etkisi altında olan kişinin gözü sizden başkasını görmez ve sürekli olarak sizinle yan yana olmak ister. Her daim hayalinde ve rüyalarında sizi görmeye başlar. Papaz büyüsü ile karşı tarafın iradesini ele geçirdiğiniz için her dediğinizi yaptırabilme şansınız da vardır.

Papaz Büyüsü İle Giden Nasıl Getirilir?

Papaz büyüsü ile sizi terk etmiş giden eşinizi veya sevgilinizi geri getirmeniz mümkün hale dönüşür. Bu büyüyü doğru malzemeler ve adımlar ile yaptırmanızdan sonra eşiniz veya sevgiliniz pişman olmuş bir şekilde size geri döner ve sizden özür diler. Bir daha hiçbir şekilde sizi bırakıp gitmez ve her daim sizin sözünüzü dinlemeye başlar.

Papaz Büyüsü Kötü Amaçlarla Yapılır Mı?

Papaz büyüsü kara büyülerin de arasında yer aldığı için kötü niyetler doğrultusunda da yaptırılmaktadır. Özelikle ayırma ve soğutma amacı ile yapılan papaz büyüsünün sonucunda mutlu giden ilişkiler veya evlilikler aniden mutsuz son ile karşı karşıya kalır. Evli çiftler veya sevgililer bir daha birbirlerine geri dönmeyecek şekilde ayrılma veya boşanma kararı alarak ilişkilerine son verir. Bunun sonucunda da artık birbirlerine karşı hiçbir şey hissetmezler ve soğumaya başlarlar.

Papaz büyüsü bir kişinin kısmetinin kapatılması amacı ile de yapılabilmektedir. Bu büyünün uzman kişiler ile yapılmasından sonra kişinin özellikle iş hayatında karşısına çıkan kısmetler veya şanslar yok olur. Sürekli olarak iş hayatında rekabet ve kıskançlık durumları ile karşı karşıya kalır. Bu büyünün etkisinde kalan kişinin yıldızında da düşüşler meydana gelir. Bunun sonucunda da evlilik ve aşk hayatlarında istedikleri kişiyi bulamazlar ve ömür boyu kimse ile hayatını birleştiremezler. Bu kişilerin çevresinden herkes uzaklaşır ve yapayalnız kalmaya mahkum olurlar.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani