En Hızlı Tutan Aşık Etme Büyüsü

En hızlı tutan aşık etme büyüsü hangisidir, nasıl yapılır? Hızlı etkisini gösteren aşk büyüsünü kimler yapabilir? İşte detaylar…

En Hızlı Tutan Aşık Etme Büyüsü
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Platonik olarak duyulan aşkların karşılıklı olması için işinde uzman olan medyumlara gidilerek en hızlı sürede etkisi gösteren aşık etme büyülerinin yaptırılması gerekir. Bu büyünün yaptırılmasından sonra karşınızdaki kişi size deliler gibi aşık olacaktır.

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

En hızlı şekilde etkisini gösteren aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemeler oldukça etkilidir. Özellikle kırmızı mum bu büyülerin yapılmasında en çok tercih edilen malzemelerden birisidir. Mumun üzerine kadın veya erkek figürlerinin çizilmesi ile büyünün daha kalıcı ve etkili sonuçlar ortaya koymasına yardımcı olur. Aynı zamanda büyünün yapımında karşı tarafın özel eşyalarından da alınması gerekir.

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsünün Belirtileri Nelerdir?

En hızlı etkisini gösteren aşk büyüsünün ortaya çıkardığı etkiler aşağıda sırasıyla listelenmektedir:

 • Evli çiftler arasında sevgi ve saygı bağları daha kuvvetli olur.
 • Platonik olarak duyulan aşk duygusu karşılıklı olur ve birbirini seven çiftler sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşar.
 • İlişkilerde aşk ve tutku gitgide artar ve sevgililer birbirlerinden başka kimseye bakmaz.

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsünü Kimler Yapar?

En hızlı tutan aşk büyüsünün doğru şekilde etkisini göstermesi için işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Bu büyünün yapılması için daha önceden büyünün yapılarak denenmiş olması gerekir. Aynı zamanda medyum hocalarının Havas ilmi konusunda da donanıma sahip olmasında yarar vardır. Büyünün yapımında Kuran-ı Kerim’de yer alan dualar kullanıldığı için medyumların Arapça dilini de çok iyi bilmesi gerekir.

Medyumlar aşk büyüsünü yapmadan önce aşağıda verilen duayı ilk olarak okumaya başlar:

 • Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).
 • Kulnâhbitû minhâ cemîa(cemîan), fe immâ ye’tiyennekum minnî hudenfe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).
 • Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
 • Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).
 • Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih(bîhî), ve lâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâye fettekûni.

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsünde Hangi Sözler Kullanılır?

En hızlı etkisini gösteren aşk büyüsünün yapılması için karşı tarafın 3 adet fotoğrafının alınması gerekir. Aynı zamanda bir bardak suyu da yanınızda bulundurun. Fotoğrafları suyun içerisine attıktan sonra içinizden niyetinizi dile getirerek aşağıda verilen duayı okumaya başlayın:

 • Kâle yâ âdemu enbi’hum bi esmâihim, fe lemmâ enbeehum bi esmâihim, kâle e lem ekul lekum innî a’lemu gaybes semâvâti vel ardı ve a’lemu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektumûn(tektumûne).
 • Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), ebâ vestekbere ve kâne minel kâfirîn(kâfirîne).
 • Ve kulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete ve kulâ minhâ ragaden haysu şi’tumâ ve lâ takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn(zâlimîne).
 • Fe ezellehumâş şeytânu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kânâ fîh(fîhi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fîl ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn(hînin).

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Terk Edene Nasıl Yapılır?

Giden sevgilinizi veya eşinizi yeniden kendinize döndürmek ve aşık etmek için ilk olarak kocanızın veya erkek arkadaşınızın kişisel eşyalarından birini alın ve bir poşetin içerisine koyun. Daha sonra poşeti yakmaya başlayın. Yakma işlemi sırasında aşağıda verilen duayı okuyun:

 • Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).
 • Fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekûn nârelletî vakûduhân nâsu vel hicâratu, uiddet lil kâfirîn(kâfirîne).
 • Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rızkan kâlû hâzellezî ruzıknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteşâbihâ(muteşâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
 • İnnallâhe lâ yestahyî en yadribe meselen mâ beûdaten fe mâ fevkahâ fe emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim, ve emmellezîne keferû fe yekûlûne mâzâ erâdallâhu bi hâzâ meselâ(meselen), yudıllu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ(kesîran) ve mâ yudıllu bihî illel fâsıkîn(fâsıkîne).

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Bozulabilir Mi?

En hızlı etkisini gösteren aşk büyülerinin bozulması mümkündür. Fakat bunun için işinde uzman olan medyumlara gidilerek büyünün bozulması gerçekleşmelidir. Yanlış bozulma işlemleri yapıldığı zaman ters etkiler ortaya çıkar.

Büyünün bozulmasına geçmeden önce abdest alınmalı ve farz olan namazlar kılınmalıdır. Daha sonra aşağıda verilen dua okunmalıdır. Bu işlemlerin 10 gün boyunca aksatılmadan devam ettirilmesinden sonra büyünün etkileri tamamen ortadan kalkacaktır:

 • Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
 • Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).
 • Ellezî ceale lekumul arda firâşen ves semâe binââ(binâen), ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihî mines semarâti rızkan lekum, fe lâ tec’alû lillâhi endâden ve entum ta’lemûn(tâ’lemune).

En hızlı etki eden aşk büyüleri bilgilerine de bakabilirsiniz.

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Etkili Mi?

Aşk büyüsünün kuvvetli bir şekilde etkisini göstermesi için duaların içten ve kalpten bir şekilde okunması gerekir. Aşağıda aşk büyülerinin yapımında okunan en etkili aşk duası yer alır:

 • Meseluhum ke meselillezistevkade nârâ(nâren), fe lemmâ edâet mâ havlehu zeheballâhu bi nûrihim ve terekehum fî zulumâtin lâ yubsirûn(yubsirûne).
 • Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).
 • Ev ke sayyibin mines semâi fîhi zulumâtun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallâhu muhîtun bil kâfirîn(kâfirîne).
 • Ellezîne yenkudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıh(mîsâkıhî), ve yaktaûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yufsidûne fîl ard(ardı) ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).
 • Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten fe ahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn(turceûne).
 • Huvellezî halaka lekum mâ fîl ardı cemîan summestevâ iles semâi fe sevvâhunne seb’a semâvât(semâvâtin), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).
 • Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeten, kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne).
 • Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).
 • Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm(hakîmu).

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Zararlı Mı?

Aşk büyülerinin yapımında niyet oldukça önemlidir. Kötü niyetle yapılan aşk büyüleri kara büyüler arasında yerini alır. Bu büyülerin yapımından sonra ortaya tehlikeli durumlar çıkabilir. Özellikle mutlu giden evlilikler veya ilişkiler sarsıntıya uğrar. Çiftler arasında aniden kavga olur ve ayrılmak için girişimde bulunurlar. Bu kötü durumların ortaya çıkmaması için aşağıda verilen duayı gece yatmadan önce okumanızda yarar vardır:

 • Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardı, kâlû innemâ nahnu muslihûn(muslihûne).
 • E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş’urûn(yeş’urûne).
 • Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu’minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
 • Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).
 • Allâhu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).
 • Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Evde Nasıl Uygulanır?

Aşk büyüsünün evde yapımı mümkündür. Bunun için öncelikle akşam namazını abdest alarak kılmanız gerekir. Daha sonra karşı tarafın size bağlanması ve aşık olması için iyi niyette bulunarak aşağıda verilen duayı 55 defa okumalısınız:

 • Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.
 • Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu’minîn(mu’minîne).
 • Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn(yeş’urûne).
 • Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûn(yekzibûne).

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Nohutla Nasıl Uygulanır?

Nohut ile aşk büyüsünün yapılması için öncelikle 55 tane nohut almanız gerekir. Daha sonra 55 tane nohut sırasıyla bir suyun içerisine atılır. Nohutları suya atma işleminde aşağıda verilen dua okunmalıdır:

 • Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum.

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Herkese Tutar Mı?

Aşk büyüsünün tutma süresi büyünün yapıldığı kişinin karakteristik özelliklerine ve büyüyü yapan medyumun tecrübesine göre farklılık gösterir. Aşağıda büyünün etkisinin daha kısa sürede ve kuvvetli olmasında etkili olan dua yer alır:

 • Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü Hemen Etki Eder Mi?

Aşk büyüsünün kısa sürede etkisini göstermesi için geceleri yatmadan önce her gün aşağıda verilen duayı okumalısınız:

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl. Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani