Mumla Yapılan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Mumla yapılan aşk büyüsü nasıl yapılır, kimler yapabilir? Mumla aşk büyüsü zararları var mı, kaç günde etkisini gösterir? Merak edilen mum büyüsü detaylarına bakabilirsiniz.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Mum büyüsü aşk büyülerinin arasında en çok tercih edilen büyülerdendir. Etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı kalıcı sonuçlar ortaya koyar. Mum ile yapılan aşk büyüsünde kırmızı mum büyünün yapılmasından sonra çiftlerin tutkulu bir aşk yaşamasına vesile olur.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsünün Tarifi Nasıldır?

Mum ile yapılan aşk büyüsünün tarifi aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır:

 • İlk olarak hiç kullanılmamış olan bir mum almanız gerekir.
 • Ardından özel mum sihirli yağını temin etmelisiniz.
 • Mumun üzerine yağı sürerek ovalamaya başlamalısınız.
 • Daha sonra mumu yakın ve eriyene kadar yanmasını bekleyin. Yanma işlemi sırasında size bağlanmasını istediğiniz kişinin ismini de zikretmeniz gerekir.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsü Hangi Amaçla Uygulanır?

Mum ile yapılan aşk büyüsünün sonucunda karşı tarafın size deliler gibi bağlanmasını ve aşık olmasını sağlayabilirsiniz. Bu büyü sayesinde sevdiğiniz adamın veya kadının hem kalbini hem de aklını ele geçirebilirsiniz. Böylece bir ömür boyu mutlu bir beraberliğe adım atabilirsiniz.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsünde Neden Kırmızı Mum Kullanılır?

Kırmızı mum aşkın ve tutkunun simgesi olduğu için aşk ve bağlama büyülerinde en çok tercih edilen renklerden birisidir. Kırmızı renkte var olan mumların içerisine kan ve safran katıldığı için rengi oldukça kırmızı bir hal almaktadır. Kırmızı mum ile yapılan aşık etme ve bağlama büyüleri en geç 1 hafta içerisinde etkisini net bir şekilde göstermeye başlar.

Dil bağlama büyüsü nasıl bozulur? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsünde Evlenmek Mümkün Mü?

Özel mumlar ile yapılan aşk büyüsünde aynı zamanda doğa üstü varlıkların yardımından da yararlanıldığı için tutkulu bir şekilde sevenlerin birbirine bağlanması meydana gelir. Bu büyünün uzman medyumlar tarafından yapılmasından sonra istediğiniz kadın veya erkek ile sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşama şansınız olacaktır.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsü Yok Olur Mu?        

Mum ile yapılan aşk büyüsünün etkisinin çok kalıcı olmasından dolayı bozma işleminin evde kesinlikle denenmemesi gerekir. Çünkü bu büyünün yapımında doğa üstü varlıkların gücünden yararlanıldığı için yanlış iletişim kurulduğu zaman hem büyü yapana hem de büyünün yapıldığı kişiye sonsuza kadar musallat olma durumu meydana gelir. Bu yüzden işinde uzman olan medyumlara gidilerek büyünün bozulması için vefk veya muska çalışmaları yaptırılmalıdır.

Özellikle vefk çalışmasının yapılması içim karşı tarafın anne adı, kendi adı ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu bilgiler ve dualar ile hazırlanan vefk her zaman kıyafetlerde taşındığında büyü 3 gün içerisinde etkisini kişiden uzaklaştıracaktır.

Aşağıda mum ile yapılan aşk büyüsünün bozulmasında etkili olan dua yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.
 • Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü’minun Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsü Kuvvetli Sonuçlar Verir Mi?

4 adet kırmızı mum ile yapılan aşk büyüsü yaklaşık olarak 2 hafta içerisinde etkisini göstermeye başlar. Bu büyünün yapımından sonra platonik aşklar karşılık bulur ve sevenler bir ömür boyu birbirine sımsıkı bağlı bir şekilde yaşar. Mum ile yapılan aşk büyüsü 3, 6 veya 14 ay gibi sürede kalıcı bir şekilde etkilerini göstermeye başlar. Hatta 7 yıla kadar bile sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyar. Etkisi bittiği zaman büyüyü yapan medyuma gidilerek yeniletme işlemleri yapılmalıdır.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsü Kimler İçin Uygundur?

Mum ile yapılan aşk büyüsü genellikle bekar kişiler için uygulanmaktadır. Bu büyünün sonucunda bekar olan kişiler evlilik yolunda adımlarını atmaya başlayacaktır. Hem kadınlara hem de erkeklere kolay bir şekilde yaptırılabilir. Bu büyünün yapılması uygun olmayan kişiler, körler ve zihinsel olarak engelli olan insanlardır. Bu kişiler dışında diğer insanlara mum ile yapılan aşk büyüsü kolay ve hızlı bir şekilde etkilerini göstermeye başlar.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsünde Başlangıçta Neler Yapılır?

Mum ile yapılan aşk büyüsünün başlangıcında yapılması gerekenler aşağıda tek tek yer alır:

 • İlk olarak 4 adet beyaz mum alın ve mumların üzerine çizimler yapılması için ince uçlu iğne alınmalıdır.
 • İlk mumun üzerine iğne ile kadını temsil eden çember sembolü çizilmelidir.
 • İkinci mum ise erkeği temsil ettiği için üzerine iğne ile hançer figürü çizilmelidir.
 • Üçüncü mum ise dışarıda kötü niyetli olan insanları temsil ettiği için mumun üzerine yılan sembolü çizilmelidir.
 • Dördüncü mumun üzerine ise insanların beş parmağını temsil etmek için sol el çizilmelidir.
 • Daha sonra mumları 4 ana yönde sıralamaya başlayın. Aralarında mumların en az 1 adım mesafe olmalıdır.
 • İlk mum doğu, ikinci mum batı, üçüncü mum kuzey ve dördüncü mum ise güney yönüne doğru dizilmelidir.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsünde Mum Söner Mi?

4 adet beyaz mum uygun yönlerine göre ayrıldıktan sonra mumlar sırası ile yakılmaya başlanır. İlk mum yakıldığında ikinci mum yakılır ve ikinci mum yandığında birinci mum söndürülür. Üçüncü mum yakıldığı zaman ikinci mum söndürülür. Bu işlem yapıldığı esnada birbirine aşık olacak kadın ve erkeğin isimleri zikredilir. Bu işlemin toplamda 14 defa tekrarlanması gerekir. Bu sayede 2 haftanın sonunda kadın ve erkek birbirlerine deli gibi bağlanacaktır.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsünde Mühürleme Nasıl Yapılır?

Mumların yakma işleminden sonra bütün mumlar parçalanarak birbirlerinin içine karışması sağlanır. Bu işlem yapılırken kadın ve erkeğin isimleri 7 defa zikredilmelidir. 4 adet mumun parçalanarak karıştırılmasından sonra ateşe koyularak erimesi için işlemler yapılır. Ateşin çok gür olması gerekir. Bu işlemin yapılmasından sonra 14 gün içerisinde sevdiğiniz kişi size deliler gibi bağlanıp aşık olacaktır.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsünde Hangi Mumlar Kullanılır?

Mum ile yapılan aşk büyüsünde kullanılan mumlarda renkler oldukça önemlidir. Özellikle kırmızı, pembe, turuncu ve sarı renklerde mumlar tercih edilir. Çünkü bu renkler aşk, tutku, cinsellik, cazibe, ikna, bağlılık gibi duyguları temsil eder. Bu yüzden bütün mum ile yapılan aşk büyüsünde sonuçların kalıcı ve etkili bir şekilde kendini göstermesi için bu renklerdeki mumlar kullanılmaktadır.

Mumla Yapılan Aşk Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Mum büyüsünü yapmak için öncelikle 1 adet kırmızı mum alın. Daha sonra özel mum sihirli yağını temin etmeniz gerekir. Mumun üzerine yağı döktükten sonra iki aşık olan kişinin isimleri zikredilmeli ve mumu yüksek ateşte yakmaya başlayın. Mumun erimesine kadar aşağıda verilen aşk duasını okuduktan sonra içinizden size bağlanmasını istediğiniz kişi hakkında iyi niyetlerde bulunun. İki hafta sonunda yaptığını ritüel etkisini net bir şekilde ortaya çıkaracaktır:

 • Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi”ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh.
 • Lâ ilâhe illâ ente, Allahümme estağfiruke lizenbî ve es’elüke rahmeteke, Âllahümme zidnî ilmen, velâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve heblî min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

  Asaf Hocaya Danışın
  Canlı
  Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
  × İletişim
  En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani