Büyüden Kurtulmak için Okunacak Dualar

Büyüden kurtulmak için okunacak dualar nelerdir, nasıl okunmalıdır? Büyü olduğu nasıl anlaşılır? Büyüden kurtulma yolları ve okunması gerekenlere yazımızdan bakabilirsiniz.

Büyüden Kurtulmak için Okunacak Dualar
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Büyüden korunmak ve uzaklaşmak için her gün düzenli olarak ibadetlerin yapılması ve duaların okunması gerekir. Allah ile yakın olan herkes cinlerin ve şeytanların kötülüklerinden sonsuza kadar korunur.

Büyüden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunur?

Büyüden korunmak için her gün okunması gereken dualar aşağıda sırasıyla verilmektedir:

 • Fatiha suresini her sabah ve akşam okuyunuz.
 • Bakara suresini de baştan sona kadar geceleri yatmadan önce okuyunuz.
 • Sabah ve akşam her gün düzenli olarak İhlas, Nas ve Felak surelerini okumanız gerekir.
 • Ayetel Kürsi’yi de düzenli olarak okumalısınız.
 • Sabah ve akşam her gün Bakara suresinin son iki ayetini okumanız gerekir.
 • Ayrıca her gün istediğiniz sayıda ““La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” demeniz gerekir.

Büyüden Korunma Yolları Nelerdir?

Büyüden korunmak ve uzaklaşmak için aşağıda verilen tavsiyeleri dikkatli bir şekilde yapmanız gerekir:

 • Gün içerisinde yapılacak bütün işleri abdestli bir şekilde yapın.
 • Evinizin her yerini her gün kontrol ederek büyünün olup olmadığına bakın.
 • Haram işlerden ve kötü kalpli olmaktan uzak durun.
 • Her zaman Allah’a sığınarak ondan en hayırlısını dileyin.

Büyüden Korunma Uygulaması Nasıl Yapılır?

Büyüden ve sihirden korunmak isteyenler öncelikle 1 bardak suyun üzerine 5000 defa “Ya Rakib celle celâlühû” ismini okumaları gerekir. Okunmuş suyu 3 yudumda içtikten sonra bu kişilerin üzerinde var olan büyü tamamen yok olur.

Büyüden Hemen Kurtaran Dualar Nelerdir?

Büyüden kısa sürede kurtulmak ve uzaklaşmak için aşağıda verilen adımların takip edilmesi gerekir:

 • İlk olarak 3 defa Salavat-ı Şerife’yi okumak gerekir.
 • Daha sonra her biri 7 defa olma koşulu ile sırasıyla Fatiha, Kulye eyyühe’l- kafirun, Ayetel Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması gerekir.
 • Surelerin okunmasından hemen sonra 33 defa “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime  inneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.Kema Barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime.İnneke hamidün mecid.” duası okunmalıdır.
 • Bu sayede üzerinizde var olan bütün büyülerin etkisinden hemen kurtulmuş olursunuz.

Büyüden Kurtulmak İçin En Etkili Dua Hangisidir?

Büyüden korunmak ve kurtulmak için aşağıda verilen duanın Cuma günleri abdestli bir şekilde bir suyun üzerine okunması gerekir. Daha sonra su tek yudumda içilmelidir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ (Fetih suresi 1.ayet) Selâmun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn. (Zümer suresi 73) Legad câekum resûlun min enfusikum azîzun,aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm. (Tebve suresi 128) Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ,subhâneke fekınâ azâben nâr. (Ali İmran 191) Ve tilke huccetunâ âteynâhâ ibrâhîme alâ kavmihî, nerfeu deracâtin men neşâu, inne rabbeke hakîmun alîm (En’am 83) Ve gul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûgân. (İsra 81) Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ (İsra 82) Gulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm (Enbiya 69) Ve erâdû bihî keyden (Enbiya 70) fe cealnâ humul ahserîn (Enbiya70) Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn (Enbiya 87) ve lâ tumsikû bi isamil kevâfiri (Mümtehine 10) Ve ulkıyes seharatu sâcidîn (Araf 120) Ve minen nâsi men yettehızu min dûnillâhi endâden yuhıbbûnehum ke hubbillâh(hubbillâhi), vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh. (Bakara 165) Beyneha beyne ademe havva ve beyne yusuf ve züleyha ve fatımatuz zehra ve aliyyul murteda ve bi hakkı muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve bihakkı cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ya hannan ya mennan ya deyyan ya burhan ya rıdvan ya sultan ya ğafuran Bismillâhirrahmânirrahîm  İzâ câe nasrullâhi vel feth (Nasr 1) Ve reeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ (Nasr 2). Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh, innehu kâne tevvâbâ (Nasr 3) Nasrun minallâhi ve fethun karîbun, ve beşşiril mû’minîn (Saff suresi 13) Yâ eyyûhellezîne âmenû Gul huvallâhu ehad Allâhus samed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekun lehu kufuven ehad (ihlas suresi) Leyse ke mislihî şey’un, ve huves semîul basîr (Şura 11) Gul eûzu bi rabbil felak Min şerri mâ halak ve min şerri ğâsikın izâ vekab (Felak 1-3).

Büyü Bozma Duaları Kolay Mı?

Büyü bozmak için muhakkak işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Yapılan büyülerde cinlerin yardımı olmasından dolayı bozulması da işinde ehli olan kişi ile yapılmalıdır. Evde yanlış büyü bozulduğu zaman sonsuza kadar cinlerin musallat olma durumu vardır. Büyü bozulması için medyum hoca özellikle Felak ve Nas sureleri ile bir vefk veya muska hazırlar. Bu vefkin veya muskanın üzerlerde taşınması durumunda cinler ve şeytanlar sonsuza kadar sizden uzaklaşmış olacaktır.

Ayrıca büyüden kurtulma duası yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Büyü Bozulmazsa Sonuçları Nelerdir?

Büyünün bozulmaması durumunda meydana gelen durumları şu şekilde verebiliriz:

 • Sürekli olarak mide ve baş ağrıları ortaya çıkar.
 • Büyünün etkisi altında olan kişinin iradesi büyü ile kontrol altına alındığı için bu kişiler düşünme özelliğini komple kaybeder.
 • Bu kişilerin cinsel hayatları da son bulur. Özellikle evli olan çiftler birbirlerini arzulamaktan vazgeçer ve aralarına cinsel anlamda soğukluk girer.
 • Cinlerin etkisi ile var olan mutlu birliktelikler ayrılıkla son bulur ve kişilerin hayatı her zaman kötüye gider.
 • Büyünün etkisi altında olan kişilerin akıl ve ruh sağlıkları da kötüye gitmektedir.
 • İş hayatında da olumsuz durumlar oluşmaya başlar ve maddi açıdan büyük kayıplar yaşanır.

Büyülerden Kurtulmak İçin Ne Zaman Dua Edilmeli?

Büyüden korunmak ve uzaklaşmak için okunması gereken dua abdestli bir şekilde edilmelidir. Abdest alındıktan sonra 1 defa ““Bismillahi la yedirru maasmihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve hüves semiül alim.” duası okunmalıdır. Bu duanın hemen okunmasından sonra ise 7 defa Felak ve Nas sureleri okunarak yapılan büyünün bozulması sağlanmalıdır.

Büyü Bozma Duası Nasıl Uygulanır?

Büyü bozmak için okunacak duanın yapım aşamaları aşağıda tek tek açıklanmaktadır:

 • Sessiz bir odaya geçerek kıbleye doğru yönünüzü dönün ve yanık bezin, tarağın, kibritin üzerine 77 defa “Ya Settar” esmasını okumaya başlayın.
 • Esmanın istenilen sayıda okunmasından sonra içinizden büyünün bozulması için iyi niyetlerde bulunun.
 • Bütün niyet ve esma okuma aşamaları bittikten sonra üç malzemeyi kimsenin görmeyeceği bir yerde toprağın altına gömmeye başlayın.
 • Toprağın altına malzemeleri gömerken ““Hüküm tamamlanmış da, Allah yar ve yardımcı, kudretine iltica etmeyenler dardadır, nihayet o da geldi, işte büyü bozuldu, nihayet sudan çıkan balıklar da kurtuldu. İşte Allahu Teala yardımını esirgemedi ve işte kainatın yaratıcısı bize merhamet etti, işte toprak gömüldü büyü artık hükümsüz, işte toprak atıldı tılsım artık geçersiz, bitti bu işlem bitti, bize musallat olan sıkıntılar da bitti. Çok şükür ki kurtulduk ne ala bize, ne mutlu bize ve ne mutlu Cenab-ı Hakk’a yönelen temiz kalpli müminlere.” tılsımlı sözcüğünü de 1 defa okumanız gerekir. Bu sayede büyü bozma işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış olur.

Büyü Bozmada Sakız Uygulaması Nasıl Yapılır?

Büyü bozmada etkili olan sakız uygulamasının yapım aşamaları aşağıda adım adım anlatılmaktadır:

 • Öncelikle bir adet sakız alın ve bu sakızı 5 dakika boyunca çiğnemeye başlayın.
 • 5 dakika geçtikten sonra sessiz ve karanlık bir odaya geçin.
 • Sakızı sağ elinize alarak kıbleye doğru dönün ve gözlerinizi kapatarak 7 defa Besmele çekin.
 • Besmele çektikten sonra dizlerinizin üzerine oturun ve 7 defa “Ve min şerri gâsikın izâ vekab.” suresini okuyun.
 • Ardından sakızın üzerine en son olarak ““İlahi Felak Suresinin hatırı için ve okumuş olduğum besmelenin yüzü suyu hürmetine, bana veya çevremdeki insanlara yapılan bütün kötü enerjileri iptal edip hükümsüz hale getir, bizi masum insanların kervanına ilhak eyle ve şimdiye kadar sana müracaat eden bütün masum insanların faziletiyle bizi donat. Merhametinin sonsuzluğuna iltica ediyoruz ve Felak Suresinin 3. ayetine sığınarak senden en güzel şekilde yardım umuyoruz, bizi rahmetin ve şefkatin ile donattığın kulların kervanına katarak bize merhametini yoldaş eyle ve bizi bütün kötülüklerden muhafaza eyleyip güzellikler ile ihsanlarda bulun, amin.” tılsımlı sözcüğü okumanız gerekir.
 • Daha sonra okunmuş sakızı kimsenin olmadığı ve görmediği bir toprağın altına gömerek büyü bozma işlemini tamamlayın.

Büyüden Kurtulmak İçin Güçlü Dua Hangisidir?

Büyü bozma duasının okunmasında uygulanan aşamalar şu şekildedir:

 • Öncelikle sessiz bir yere geçmeniz gerekir.
 • Daha sonra yanınıza yanık bez, tarak ve kibrit almalısınız.
 • Dizlerinizin üzerine oturarak önünüze bu üç malzemeyi alıp üzerine “Yanık bezin üstünde, kibrit ile tarak var, bu büyü hem de bize dünyayı dar etti dar, bundan böyle ne ziyan ne de bize zarar var. Allahu Teala’nın sonsuz kudreti de var, bizim amacımız net büyü bozulsun yeter, ey Yüce Rabbim bize bu büyüyü reddet ret, işte geldim kapına gidecek başka yer yok, ne olur Yüce Rabbim bizi selamete sok, büyü yapan insanlar harab olsun yeter ki senin iznin olursa kötü enerjiler biter ki.” tılsımlı sözcüğü 3 defa okuyun.
 • Ardından malzemelerin üzerine 3 defa “Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm bima kanu bi ayatina yazlimun.” suresini okuyun.
 • En son olarak 7 defa “Büyüyü bozmak için tarak ile kibriti, yan yana getirmenin faydasını görenler, ne dersiniz buna siz, bu işlem için biz de fayda görür müyüz ki? Cenab-ı Hakk’ın kudreti bize yar ve yardımcı, her kapıyı açmıştır, şimdiye kadar elbet, kibrit yakıcı madde, tarak ise düzeltir, yanık bezin hükmünü alimlere bırak sen. Araf Suresi için biz de yola koyulduk, işte büyü bozuldu ve selamet karşıda, rahmetini yoldaş et, bize varlık bağışla, bu kötü enerjiden hepimizi arşınla.” sözcüğünü tekrarlayın.

Büyüden Kurtulmak İçin Dua Gizlenir Mi?

Büyüden kurtulmak ve uzaklaşmak için okunan duaların kimse tarafından bilinmemesinde yarar vardır. Çünkü yapılan her uygulama sadece Allah ve kul arasında gerçekleşir. Bu yüzden büyü bozmak için yapılan vefkler, muskalar veya dua okuma aşamaları kimse ile paylaşılmamalıdır. Böylece yapılan her işlemlerin sonucunda başarılı bir şekilde sonuçlar elde edilir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani