Çevirgel Duası Ne Zaman Ve Nasıl Okunur?

Çevirgel duası ne zaman ve nasıl okunur? Çevirgel duasının etkileri nelerdir? Okunacak dua hakkında merak edilenleri inceleyebilirsiniz.

Çevirgel Duası Ne Zaman Ve Nasıl Okunur?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Çevirgel duasının okunması her zaman yapılabilir. Çevirgel duası ile sizi terk etmiş giden sevgilinizi veya eşinizi geri döndürebilirsiniz. Bu duayı okuduğunuzda karşı taraf size eskisinden daha çok bağlanacaktır.

Çevirgel Duası Nasıl Okunur?

Çevirgel duasını okumak isteyenler için Türkçe okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü bana bağla, beni sevsin, aramızda muhabbet hasıl olsun. Elhamdülillâhi ya Allahü Filanca`nın / Örneğin eşimin gönlünü muhabbetini çevirgel. Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü bana dost kılıvergil.
 • Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksan dokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai.
 • Teşehhüd hürmeti için Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil. Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâm`ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü aklını bana bağla bağlılığımız ebedi olsun, gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.
 • Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca`nın / Örneğin eşimin, gönlünü bana dost kılıvergil. Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne.
 • Âlâ, sıratin müstekimin. Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

Çevirgel Duası Her Gün Mü Okunur?

Çevrigel duası her gün üst üste okumalıdır.  Dua 7 günde tamamlanır. Özellikle geceleri okunması faydalıdır. Dua Cuma gününden itibaren bir hafta boyunca okunmalıdır.

Çevirgel Duasının Etkileri Nelerdir?

Çevirgel duasının faziletleri şöyledir:

 • Duayı okuyan sevgilisi ile barışır.
 • Erkekler yaptıklarına pişman olur ve geri döner.
 • Boşanmış olanlar eşleri ile yeniden evlenmek ister.
 • Aldatanlar evlerine geri döner.
 • Evinde huzur olmayan çiftlere mutluluk gelir.

Çok tesirli borçtan kurtulma duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

Çevirgel Duasında Nasıl Niyet Edilir?

Çevirgel duası okumadan önce niyet içten olmalıdır. Her duada olduğu gibi bu duada da samimi olmak önemlidir. Duaya başlamadan önce Euzu Besmele çekilip salavat getirilmelidir. Duanın son kısmı okunduktan sonra da salavat getirilmesi daha kısa sürede kabul olmasını sağlar. Dualar kabul olmazsa okunmaya devam etmek gerekir. Gerçekleşmeyen olaylarda da hayır vardır.

Çevirgel Duası Günde Kaç Kez Okunur?

Çevirgel duası uzun olduğu için günde bir kez okunur. Duanın okunuşu kişilerin hızına bağlı olarak değişse de ortalama olarak yarım saat sürmektedir. Her gün bir kez okunması güçlü etkiler ortaya koyar.

Çevirgel Duası Hangi Durumlarda Okunmalı?

Çevirgel duasının okunması gereken durumlar şu şekildedir:

 • Terkedilmek
 • Aldatılmak
 • Boşanmak
 • Sevgili tarafından ilgi görmemek
 • Platonik olarak aşık olmak
 • Birini kendine bağlamak ya da aşık etmek

Çevirgel Duası İle Aşık Edilir Mi?

Çevirgel duası ile istenilen aşık edilebilir. Gideni döndüren dua olarak bilinse de sevdiğini kendine bağlamak isteyenler de bu duayı okuyabilir. Çevirgel duası diğer aşk ve geri getirme dualarının içerisindeki en güçlü duadır. Dua okunduğu andan itibaren aşk başlar ve bu duygulara kimsenin karşı koymaya gücü yetmez. Hem kadın hem de erkek karşılık bulamadıkları aşkları için de okuyabilir.

Çevrigel Duası Ne Zaman Etki Eder?

Çevirgel duasının etki süresi kişiye bağlı olmakla birlikte ortalama 15 gün ile bir ay arasında değişir. Duanın kabul olmasını arttıran etkiler şöyledir:

 • Dua etmeden önce abdest almak,
 • Kalbi temiz tutmak,
 • Allah ile yakın olmak,
 • Dua edilecek kişiye karşı temiz duygular içerisinde olmak.

Çevirgel Duasından Önce Hangi Dua Okunur?

Çevirgel duası okumadan önce okunacak dua şöyledir:

 • Sana itaat etmeyen kavimlerin helak oldukları ve dağlar büyüklüğündeki taşları başlarına topladıkları daima dile getirilir ve anlatılır, fakat sen yine de kullarının tövbe kapısını daima açık tutarak onlara temiz bir yolda yürüme imkanı sunar, onların yollarını daima açık tutar, bağışlama ve mağfiret hususunda inkârcıların ve hikmetini reddeden kullarının bile destekçisi olursun. Gözsüz bir akrep ve ayaksız bir yılan bile senin merhametinden medet umar ve bu nedenle ben de dön gel duası ile senden sabır, sebat ve uyanıklık diliyorum, muradımı talep ediyorum. İtaati ve ibadeti hiçbir zaman elinden bırakmayan, ateşe atılma pahasına bile olsa senden ayrılmayı aklının ucundan bile geçirmeyen, ağaçların içerisinde kesilmeyi ve testere ile biçilmeyi bile senin aşkın için kabul eden, hiçbir nimet ve dünya malına tamah etmeden kendi cemiyetine huzur ve sükunet getirerek seni yücelten ve Sübhan ismini dillere destan eyleyen peygamberlerinin hatırı için, Fettah ismi şerifinle kapalı kapıları hayırlı bir şekilde açan ve Musavvir ismi şerifin ile her türlü güzel takdiri tasvir eden sanatkar varlığına iltica ediyorum.
 • Vedûd ismi şerifin ile seven ve sevilen, her türlü canlıya sevgi ve muhabbet rızkını veren, onları nur içerisinde yaratan, başlangıcı bulunmayan varlığın ile ödüllendiren ve bizi çekip çeviren sensin Allah’ım. Ölçülerin ve ahengin tedbir edicisi, hidayet kaynağı, ezelden ebede kadar her bir varlığın mutlak hakimi, ölçerek biçerek ve takdir ederek onların varlığına karar veren, insiyatif sahibi, maddi ve manevi rütbelerin ve derecelerin tek hakimi, açık ya da gizli bir şekilde göklerde ve yerde, gayb ve şehadet aleminde en gizli sırların sahibi, kusur ve noksan sıfatların kendisine hiçbir şekilde leke süremeyeceği münezzeh varlık, karanlık kuyularda dolaşan karanlık taşın üzerindeki karıncayı bile görüp ona Basir ismi ile irade buyuran varlığın hakimi sensin.

Çevirgel Duası Uzaktan Okunur Mu?

Uzakta olan birine Çevirgel duası okunur. Dua yakındakine okunduğu gibi dikkatli bir şekilde olunmalıdır. Başlamadan önce kim geri dönmesi isteniliyorsa onun ismi söylenir. Ardından dua sabırlı bir şekilde okunur ve işlem tamamlanır.

Çevirgel Duası Ritüeli Nasıl Yapılır?

Çevirgel duası ile yapılan uygulamada kullanılan malzemeler şunlardır:

 • Kağıt
 • Kalem
 • Su
 • Saksı
 • Toprak

Ritüele ilk olarak kağıda duanın yazılması ile başlanır. Daha sonra kağıt toprağa gömülür ve üzerine su eklenir. Evin bir köşesinde saklanır ve bu şekilde ritüel tamamlanır.

Çevirgel Duası İle Kısmet Nasıl Açılır?

Çevirgel duası ile kısmetini bulmak isteyenler Perşembe günü dua etmelidir. Özellikle sabah seher vaktinde edilen dualar çok etkilidir. Bunun için sırayla şu adımlar uygulanır:

 • Abdest alınır.
 • Kıbleye dönülür.
 • Sabah namazı kılındıktan sonra kalkmadan Çevirgel duası okunur.

Dua ederken sakin ve temiz bir ortamda bulunulmalıdır. Beden temizliği kadar çevrenin de temiz olması gerekir. Özellikle namaz kılınan yerin ve seccadenin temizliği kontrol edilmelidir.  Çevirgel duasını kişi hem kendi için hem de başkası için okuyabilir. Başkası için edilen dualar ve istenilen dilekler daha kısa sürede kabul olur. Bu yüzden dinimizde herkesin birbiri için dua etmesi tavsiye edilir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani