Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Borçtan kurtulmak için dua edildiği zaman insanlar ekonomik olarak rahatlama yaşar.  Çok tesirli borçtan kurtulma duası Perşembe günleri öğlen vaktine kadar okunduğunda daha makbuldür.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası Nasıl Okunur?

Hemen etkili olan borçtan kurtulma duasının okunuşu şu şekildedir:

 • “Allah’ım borçlarımın edasını ve huzur dolu bir hayatı bana nasip eyle, merhametinin sonsuzluğuna iltica ediyor ve senden güzellikler talep ediyorum, amin. İlahi senin varlığın sayesinde kainat misafirhanesinde konuk olan bizler varlığın huzurunu tatmakta ve yaşamanın saadetine mazhar olmaktayız. Sen, bizi varlığı ile şereflendiren ve bize yaratılma nimetini armağan eden sonsuz kudretin sahibisin, hikmetinin sonsuzluğu içerisinde bize istediğin şekilde muamele eder ve bizi her türlü nimetine mazhar ederek güzellikler içerisinde yaşatırsın. Şimdi sana tam anlamıyla tevekkül ediyorum Allah’ım ve kendimi senin varlığına teslim ediyorum, ne olur bana nimetlerinin güzelliği ile muamele et, amin.”

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duasının Faziletleri Nelerdir?

Etkili borç dualarının faziletleri şöyledir:

 • Borcu olanlar beklemedikleri yerlerden paralar alır. Bu paralar sayesinde borçları kapanır.
 • İşsiz olanlar iş bulur.
 • Maddi açıdan bereketsiz dönemler geçirenlere herkes yardım eder.
 • Birine borç verilmişse bu ödenekler alınır.
 • Makam ve mevkilerde yükselmeler görülür.
 • Çalışanların patronların gözündeki değeri artar.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası Ritüeli Nasıl Yapılır?

Hızlıca etki eden dua ritüeli için aşağıda verilen adımlar uygulanmalıdır:

 • Öncelikle sessiz bir ortama geçilmelidir.
 • Daha sonra eller gökyüzüne açılarak “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle.”  Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme! İlahi Şems Suresinin 7. ayeti kerimesinin hakkı ve hatırı elbette ki büyüktür; çünkü senin göndermiş olduğunu Kur’an-ı Kerim’inde bir kişinin borçtan kurtulması ve şifaya kavuşması için binlerce etkili ve tesirli ayet bulunmaktadır, Şems Suresinin 7. ayeti kerimesi de muhakkak ki bunlardandır. Ve yine senin esmaül hüsnan içerisinde yer alan Ya Fettah ismi şerifin, bütün kapalı kapıların açılması ve bütün engellerin kaldırılması için muazzam bir potansiyel ile dolu muhteşem sözcükler ve anlamlar barındırmaktadır. İşte senin dergahına gelerek Şems Suresinin 7. ayetini ve Ya Fettah esmaül hüsnanı, mübarek kıldığın ve insanlara rızık olarak yaratmış olduğun fındık tanesinin üzerine okudum. Bunu senden başka gidilebilecek hiçbir kapı olmadığı için sadece sana müracaat ederek yaptım ve şimdi de sadece samimiyet içerisinde sana yönelmenin huzurunu yaşıyorum. Ne olur dualarımı en güzel şekilde kabul eyle ve bana merhametini yoldaş eyle, amin.” duası okunur.
 • Dua tamamlandıktan sonra kime ya da neye borç yapıldıysa onun için Allah’a yalvarılır.

Dua ritüeli yapılmadan önce abdest alınması gerekir. Mümkünse boy abdesti alınması daha da faydalıdır. Bunun yanı sıra dua edecek kişi içten niyet etmelidir. Duanın kabulünde dua kadar niyet de önemlidir. Samimi istekte bulunulduğunda Allah duaları kabul eder.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası Hemen Kabul Olur Mu ?

Etkili olan borç dualarının kabul süresi bir gün ile bir ay arasında değişir. Bu süre bazen uzayabilir. Duaların kabul olması tamamen Allah’a bağlıdır. Fakat duaların kabul olmasını etkileyen durumlar vardır. Bu durumlar şöyledir:

 • Kandil gecelerinde dua etmek,
 • Namaz kılmak,
 • Oruç tutmak,
 • Allah’a yakın olmak,
 • İbadetlere önem vermek,
 • Kalbi temiz tutmak,
 • İnsanlara kötülük yapmamak.

Sevdiğini geri getirme duası nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası Cuma Günü Okunur Mu?

Tesirli bir şekilde etki eden ve Cuma günü okunacak borç duası şöyledir:

 • Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!
 • Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Allahümme inni eselükessıhhate velafiyete vel-emanete ve hüsnelhulki verridae bilkaderi bi rahmetike ya erhamerrahimin.
 • Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!
 • Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi; kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste Ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbe nasip eyle.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası Ne Zaman Okunur?

Hemen etki eden dua için herhangi bir zaman yoktur. Fakat Perşembe ve Cuma günlerinde okunan dualar daha makbuldür. Dua etme zamanı kadar duanın nasıl okunacağı da önemlidir. Bunun için dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir:

 • Dua ederken tek olunmalıdır.
 • Dua edilecek yer temizlenmelidir.
 • Abdest alınmalıdır.
 • Zihin tamamen boşaltılmalıdır.

Yapılması gerekenlere uyulduğunda duaların kabul olmaması için hiçbir engel yoktur. Bir dua eğer geç kabul olursa bunun da hayırlı olduğu kabul edilmelidir.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası İçin Niyet Sözleri Nelerdir?

Borcundan hemen kurtulmak isteyenler dua etmeden önce niyet ederken söyleyecekleri sözler şunlardır:

 • Ey, kulların acımadığı kimseye acıyan; ey, kentlerin kabul etmediği kimseyi kabul eden; ey, kendisine muhtaç olanları küçültmeyen; ey sürekli kendisinden bir şeyler isteyenleri nasipsiz bırakmayan; ey, kendisine doğru kılavuzluk edenleri reddetmeyen; ey, ithaf olunan küçük şeyi de kabul buyuran; ey, hoşnutluğunu kazanmak için yapılan az ameli de ödüllendiren; ey, az amele büyük karşılık veren; ey kendisine yaklaşana yaklaşan; ey kendisinden yüz çevireni kendisine doğru çağıran; ey nimeti değiştirmeyen, cezalandırmakta acele etmeyen; ey, iyiliği kat kat artıran, kötülüğü bağışlayıp ortadan kaldıran! Arzular, kereminin sonuna ulaşmadan hacetlerine kavuştu; dilek kapları bol bağışınla hemen doluverdi, sıfatlar, seni anlatamadan dağılıp gitti. Çünkü her yücenin üstünde en yüce yücelik ve her ululuğun üstünde en onurlu ululuk sana aittir. Her büyük, senin katında küçüktür; her onurlu, senin onurunun yanında hakirdir. Senden başkasına gidenler eli boş geri döndüler; senden başkasını arayanlar hüsrana uğradılar; senden başkasına konuk olanlar mahvolup gittiler ve senin fazlından nimet isteyenlerin dışında diğer nimet isteyenler kıtlığa duçar oldular. Kapın isteyenlerin yüzüne açık; ihsanın dileyenler için mubah; imdadın imdat isteyenlere yakındır. Sana ümidi olanların ümitleri boşa çıkmaz; ihsanını isteyenleri mahrum bırakmazsın; mağfiretini dileyenleri azabına duçar etmezsin.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası Ritüelinde Neler Kullanılır?

Tesirli olan borç ritüelinde kullanılan malzemeler şunlardır:

 • Kağıt
 • Kalem
 • Şişe
 • Toprak
 • Su
 • Ritüele ilk olarak bir kağıda “Allahümme Ya Latif (7 kere) ya Allah edrikni bilütfikel hafiyyi ena muhtacün zelilün Ve entel kaviyyül ganiy. Allahümme ya seriul hisab ya sadidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya haliku külli sey in ya fatiris semavati vel ard. Ya falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafius seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya mukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semavat (burada dilek söylenir) akdi haceti fi hazihis saate ya ilahel evline vel ahirin ya bediüs semavati vel ardine ya zel celali vel ikram. Ve sallallahü ala seyydina muhammedin ve alihi ecmain. Birahmetike ya samiüd dua ya erhamerrahimin. Bihürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allah ya Allah ya Allah” duası yazılarak başlanır.
 • Daha sonra kağıt şişenin içerisine konur.
 • Şişe toprağa gömülür.
 • Üzerine su dökülür.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Dualarında Tılsımlı Sözler Nelerdir?

Borç dualarının kabul olmasını sağlayan tılsımlı sözler şunlardır:

 • Sana karşı gelip muhalefet edenlerden rızkını esirgemezsin; seninle düşmanlık edenlere hilminle davranırsın; kötülük yapanlara iyilik yapmak âdetindir; haddi aşanlara mühlet vermek sünnetindir. O kadar mühlet verirsin ki, mühletine aldanarak, hakka geri dönmez, batıldan el çekmezler. Oysa sen, emrine dönmeleri için onlara mühlet verir; saltanatının sürekliliğine güvendiğin için onları hemen cezalandırmazsın. Sonuçta; saadet ehlinden olanları saadete kavuşturur, şekavet ehlinden olanları şekavetle baş başa bırakırsın. Hepsi de sonunda hükmüne dönecek, emrine boyun eğecektir. Uzun süre onlara mühlet verişin saltanatını gevşetmez; onları cezalandırmakta acele etmeyişin aleyhlerindeki açık kanıtını geçersiz kılmaz.
 • Kanıtın bütünüyle anlatılmaktan çok daha yüce; büyüklüğün künhüyle belirlenmekten çok daha yüksek; nimetin tamamıyla sayılmaktan çok daha fazla ve ihsanın en azının bile şükrü yerine getirilmekten çok daha büyüktür. Suskunluk, seni övme gücünü almış benden; çekingenlik, seni ululamaktan âciz kılmış beni. Yapabileceğim en fazla şey, Allah’ım, aczimi itiraf etmektir. Bu yüzden kapına gelmiş, ihsanını dilenmekteyim. O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve râz-u niyazımı işit; duamı kabul buyur; günümü başarısızlıkla sonuçlandırma; isteklerim hususunda reddetme beni; katından ayrılışıma ve tekrar sana dönüşüme değer ver. Hiç kuşkusuz, sen, dilediğini yapmakta güçlük çekmez, istenenden âciz kalmazsın. Çünkü sen, her şeye kadirsin. Günahlardan sakınmamız, itaate güç bulmamız ancak yüce ve büyük Allah’ın yardımıyladır.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duasını Kimler Okuyabilir?

Etkili olan borçtan kurtulma duasını herkes okuyabilir.  Özellikle borç yüzünden bunalımda olanlar okumalıdır. Dua ettikten sonra içerisinde bulundukları psikolojik durum da ortadan kalkar.  Borç duası sadece borcu olanlar için değildir. Maddi olarak daha da rahatlamak isteyenler de okuyabilir.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulmak İçin Kısa Dualar Nelerdir?

Borçtan kurtulmak için etkili kısa duanın okunuşu şöyledir:

 • Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.

Çok Tesirli Borçtan Kurtulma Duası Para Getirir Mi?

Tesirli olan borç duaları ile para da gelir. Dua okunduktan sonra iş yerlerinde maaş artışı isteyenler de beklentilerini bulur. Borç duaları hem bereket hem de para getirir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani