Fırsatları Kendine Çekmek için Okunacak Dualar

Fırsatları kendine çekmek için okunacak dualar hangileridir, nasıl okunmalıdır? Fırsatları değerlendirmek için yapılması gerekenleri inceleyebilirsiniz.

Fırsatları Kendine Çekmek için Okunacak Dualar
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Fırsatların kendinde olmasını isteyenlerin okuyacakları dualar ile hem maddi hem de manevi imkanlar gelir. Fırsatları kendine çekmek için dua sayesinde borçlu olanlar borçlarından da kurtulabilir.

Fırsatları Kendine Çeken Kuvvetli Dua Hangisidir?

Fırsatları her daim yakalamak isteyenlerin okuyacakları dua şu şekildedir:

 • En umutsuz anımda dünyamı aydınlatan, kalbimi ferahlatan, sana ettiğim dualardır Allah’ım. Yine bir dua ile kapındayım. Kalbimi ferahlat, karanlıklarımı aydınlat. Amin. Benim sevdiğim ve benim sevenle birlikte, seni sevenlerle karşılaştır Allah’ım beni. Sana sevgi besleyen, bana olan sevgisinde de samimi olur. Karanlık geceler kavuşur aydınlığa. Açlar doyar. Ağaçlar kavuşur suya. Gönlümü nurunla, benliğimi sevginle doldur Allah’ım. Ahrette karşına utançla çıkmaktan, ancak sana sığınırım Ya Rabb! Ey yücelerin en yücesi olan Allah’ım. Yoksulluktan, imansızlıktan, hayasızlıktan, zelil olup zillete uğramaktan, sadece sana sığınır, senden yardım dilerim. Beni ve ailemi, tüm bela ve şerlerden koru Rabb’im. Karşıma, senin sevginden ve senden uzak olanları çıkarma Allah’ım. Senin yüce şanına karşı yeterli olmayan dualarımı, eksikliklerle dolu ibadet, hayır ve hasenatlarımı, sen yüce şanınla, yüce dergahında eksiksiz kabul eyle Allah’ım. Karşılık beklemeden verecek olan, dualara ve zorda olanlara karşılıksız icabet edecek olan, ancak sensin. Bende tüm kulların gibi, aciz ve biçareyim Rabb’im. Elimden geleni yapsam da gücümün yetmediği her şeyden ancak ve ancak sana sığınır, senden yardım dilerim.

Fırsatları Kendine Çekmek İçin Duaların Sonuçları Hemen Görülür Mü?

Fırsatları kendine alıp güzel sonuçlar elde etmek için okunacak duaların sonuçları şöyledir:

 • Maddi olarak bereketli dönemlere girilir.
 • Hayatında aşk arayanlar aşkı bulur.
 • Sağlık olarak sorunu olanlar sağlık sıkıntılarını giderir.
 • Başarılı dönemler olur.
 • Dua edenlerin önlerine gelecekleri ile ilgili güzel imkanlar çıkar.

Fırsatları Kendine Çekme Duasında Neler Söylenir?

Önüne fırsat çıkmasını isteyenlerin okuyacakları dua şu şekildedir:

 • Makamların en yücesi, şanı ve hikmeti büyük Allah’ım.  Geçmiş günahlarımızı bağışla. Bugünümüzü ve yarınlarımızı, senin rızana layık kıl. Şüphesiz ki sen, varlığı ve birliği olan, en sessiz feryatları dahi işiten, görünmeyen tüm gizli olanları da görensin.
 • İçimden gelen bir dua ile, haddim olmayarak yine kapındayım Ya Rab. Hastalarımıza şifalar, borçlu kardeşlerimize edalar, dertli olanlarımıza devalar ihsan eyle. İzzet ve şerefinden şüphe olmayan Rabbim. Günahlarımızı bağışla. Bizi dinine, sevdiklerimize ve ülkemize hayırlı kıl. Amin.
 • Senin ve Peygamberinin sevdikleri, seni ve peygamberini sevenler hürmetine, kalbime ferahlık ver. Ülkemizi her türlü belalardan koru Allah’ım. Senin birliğine inandık. Peygamberin Hz. Muhammed Sav’ın, senin elçin olduğuna, şüphesiz iman ettik.
 • Allah’ım! Gönlümüzde var olanı, ömrümüze hayırlı kıl. Hakkımızda hayırlı olup gönlümüze düşmeyeni, gönlümüze düşür. El açıp yalvarılacak, istenecek tek kapı, senin kapındır.
 • Ya Rab! Karşımıza seni unutturacak, sana olan ibadetlerden bizleri alıkoyacak insanlar değil, bize her daim seni hatırlatıp, senin kapına getirecek kullarını karşımıza çıkar.
 • Tüm dertlerimi sana arz ediyorum Allah’ım. Dualara icabet eden yüce şanınla, dualarıma icabet buyur.

Fırsatları Kendine Çekmek İçin Duayı Kimler Okumalı?

Fırsat çıkması için duanın okunacağı durumlar şöyledir:

 • Para sıkıntısı çekenler,
 • Psikolojik olarak bunalımda olanlar,
 • Aşk acısı çekenler,
 • İş bulamayanlar,
 • İşleri ters gidenler,
 • Herhangi bir sorunu olmayıp fırsatların çıkmasını isteyenler duayı okuyabilir.

İstediğin kişiyi kendine çekmek için okunacak dualar hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

Fırsatları Kendine Çeken Kısmet Duası Nasıl Okunur?

Fırsatları ve kısmetleri kendine çekmek isteyenlerin okuması gereken sözler şu şekildedir:

 • Sana edilen dualar, en uzak mesafelerden dahi yerini bulur. Haddim olmayarak, yine kapına geldim. Geçmişimde olanları bağışla. Geleceğimde olanları hayra ve doğruya çevir. Şüphesiz ki sen, her şeyi hakkıyla bilen ve hayırlı olanı dileyensin.
 • Sonsuzluğun sonu kadar günahımız olsa da senin bir “OL” demenle hepsi silinip gidecek Allah’ım. Ben senin merhamet ve affına, şanının yüceliğine sığındım. Tüm günahlarımın affı için “OL” diye buyurmanı niyaz ediyorum.
 • Geleceğimi aydınlık eyle Allah’ım. Yanlışa atacağım her adımı, doğru yola sevk et. Yanlış çıkacak her kelamımı, doğrularla birleştir. Hak yolundan beni ve sevdiklerimi ayırma. Kalbimi darlığa düşürme. Amin.
 • Ey Allah’ım. Kalbi seninle dolu olup, sana aşık olana aşık et beni. Kalbi seninle dolu olanın kalbine düşür beni. Senin sevginle yaşayıp düşünenlerle, muhabbetimi daim eyle. Seni seven ve senin sevdiğin, en güzel seven ve en güzel sevilecek olandır.
 • Kurumuş dalları her defasında yeniden yeşerttiğin, kuru dallarda güzellikler açtırdığın gibi. Günaha batmış kalbimi de günahlarından arındır, yeniden yeşert Allah’ım. Yeniden gönlümde ve yüzümde güzellikler açtır. Amin.

Fırsatları Kendine Çekme Duası Şükür İle Nasıl Yapılır?

Fırsatlar için şükür edilerek yapılan dua şöyledir:

 • Allah’ım! Uzuvlarımızı sana kulluk yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini- gündüzünü sana layık olmaya çalışmakla meşgul eyle! Bizi, bizden önce gelip- geçmiş salihler topluluğuna ilhak eyle! Bizi de onlara vermiş olduğun maddi- manevi güzel rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğun gibi, bizim için de ol! Âmin. Allah’ım! Bize, sana dayanıp sana güvenmeyi ve böylece halis, salih ve kalbi selim sahibi Müslümanlar olmayı nasip eyle ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin. Allah’ım! Sen, hepimizi doğru yola sevk et, hepimizin tövbesini kabul buyur. Hepimizi günah yolundan döndür. Hepimize merhamet et! Allah’ım! Bizi lütfunla ve senin rızan için uyandır. Sırf senin rızan için uyanmış olalım.

Fırsatları Kendine Çekmek İçin Dua Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Hayatındaki fırsatlar için dua ile ritüel yapmak isteyenlerin uygulayacakları adımlar şu şekildedir:

 • İki adet mum alınır.
 • Mumlar yakıldıktan sonra ikisinin arasına ip gerilir.
 • Gerilen ipe bir kağıt bağlanır.
 • Kağıda ne isteniyorsa o yazılır.
 • Mumlar sönene kadar o şekilde bekletilir.
 • Kağıt evin görülmeyen köşesine saklanır ve ritüel tamamlanır.

Fırsatları Kendine Çekip Güzellikler Nasıl Kazanılır?

Fırsatlar ile tüm güzellileri çekmek isteyenlerin Perşembe günleri okuması gereken dua şöyledir:

 • Allah’ım, dünyada da ahirette de vuslatını bize nasip eyle. Sana yakın olmanın ve seni görmenin zevkini bize tattır. Bizi yalnız senin yoluna razı olup, senden başkasından geçenlerden eyle! Ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin.
 • Allah’ım! Bizi, senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır! Allah’ım! Bize senin yakınlığını, beraberliğini ihsan et! Ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin.
 • Allah’ım! Bizi kendine yaklaştır, asla uzak tutma ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.
 • Allah’ım! Bütün hal ve hareketlerimizde bizi nifaktan, ikiyüzlülükten uzak tut ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin.
 • Bize sabırlar ihsan eyle. Ayaklarımızı hak yoldan ayırma. Bize lütuflarını bol eyle. Bu lütuflarına şükretmemizi de nasip et. Âmin.

Fırsatları Kendine Çekmek İçin Dua Kabul Olur Mu?

Fırsatlar için okunan duaların tutması Allah’a bağlıdır. Allah dilediğine verirken dilediğine vermez. Bazı durumlarda dualar kabul olmasa da isyan etmemek gerekir. Bunun yerine dua etmeye devam edilmeli ve şükür önemlidir. Duanın okunması esnasında her zaman kalbin temiz tutulması da duaların kabul olmasında önemli faktörlerden birisidir.

Fırsatları Kendine Çekmek İçin Her Gün Okunacak Dua Etkili Midir?

Önüne fırsatlar çıkması için okunması gereken dua aşağıda detaylı bir şekilde yer alır:

 • Allah’ım! Bize, senin takdiratına muvafakat etme ve bu hususta nizayı bırakma nimetini ver. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru. Âmin. Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle. Bizleri, peygamberin Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ve babamız Hz. İbrahim’e (aleyhisselam) bağışla. Allah’ım! Bizim kimimizi kimimize musallat etme. Bazımızı bazımızla faydalandır ve bizleri rahmetine gark eyle. Âmin. Allah’ım! Bizi helak olmaktan kurtar. Senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da, ahirette de. Dünyada kalplerimizle, ahirette de gözlerimizle yalnız sana nazar etmeyi dileriz. Allah’ım! Hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver.
 • Bizi cehennem azabından koru. Âmin. Allah’ım! Sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi sana karşı günahkar olup da rezil – rüsva eyleme! Âmin. Allah’ım! Bizi tevhidle güzelleştir. İnsanlardan ve senden başka her şeyden geçmek ve yalnız sana bağlanmakla bizi buhurla! Âmin. Allah’ım! Beni söylediklerimle faydalandır. Onları da söylediklerimle ve dinledikleri ile faydalandır. Allah’ım! Senden başka ne varsa, bizi hepsinin yanında yokluğa ulaştır. Yalnız ve sadece senin yanında var et, yalnız ve sadece senin yanında var olalım! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Fırsatları Kendine Çekmek İçin Yıldız Uygulaması Nasıl Yapılır?

Fırsatlar ile yaşamak isteyenler öncelikle bir kağıda dileklerinin sayısı kadar yıldız çizmelidir. Çizilen yıldızlar hafif şekilde olmalıdır. Daha sonra kağıdın altına istenilen şeyler yazılıp katlanır. Bu şekilde dilekler gerçekleşene kadar beklemek gerekir.  Dilek ritüeli istenilen her durum için yapılabilir. Örneğin, hayatında aşk yaşamak isteyenler kağıda aşk ile ilgili dilekler yazabilir. Zengin olmak isteyenler istedikleri para miktarını yazabilir.

Fırsatları Kendine Çekmek İçin Gece Okunacak Dua Hangisidir?

Fırsatlar için kuvvetli dua aşağıda verilmektedir

 • Hamd senin için Rabbim! Hak sensin. Va’din haktır. Seninle buluşmamız haktır. Sözün haktır senin. Cennet haktır. Ateş haktır. Habercilerin haktır. Muhammed (s.a.) haktır. Sana teslim oldum Rabbim! Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Sana yöneldim. Senin için mücadele ettim. İşlerimde seni hakem tuttum. Beni bağışla Rabbim, geçmişteki gelecekteki, açık ve gizli yaptıklarımı bağışla. Sensin öncenin öncesi, sonranın sonrası. Senden başka tanrı yok Rabbim. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz Rabbim. Bağışlama diliyorum senden. Bağışlama diliyorum, bağışlama diliyorum yüce kerem sahibi, rahmet sahibi, eşi ortağı bulunmayan, hayy ü kayyum olan Rabbim! Tövbe ediyorum Rabbim. Tövbe gücünü vermeni diliyorum senden, bağışlama diliyorum, yol doğruluğu, yol aydınlığı diliyorum. Sensin insanı tövbe çağlayanında yıkayan, sensin derin rahmetlere gark eden. Nefsine zulmeden, nefsine güç yetiremeyen bizim gibi biçareleri, ölüme, dirime, mahşere yönelirken rahmetlere gark eden sensin.
 • Yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn. Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani