Çevirgel Duası Nedir? Etkisini Ne Zaman Gösterir?

Çevirgel duası nedir, etkisini ne zaman ve nasıl gösterir? Çevirgel duası nasıl ve ne şekilde okunmalıdır? Dua ile ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz.

Çevirgel Duası Nedir? Etkisini Ne Zaman Gösterir?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Çevirgel duası hem kadınlara hem de erkeklere yapılmaktadır. Bu dua sayesinde sizi terk etmiş giden sevgilinizi veya eşinizi kısa sürede kendinize geri döndürmek amacı ile okunmaktadır. Bu dua ile aynı zamanda kaybolan eşyalarınızı da kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Çevirgel Duası Neden Okunur?

Çevirgel duası geri döndürme amacı ile okunur. Bu duanın okunmasından sonra sizi terk etmiş giden sevgiliniz, nişanlınız veya eşiniz pişman olmuş bir şekilde size geri dönecektir. Aynı zamanda duanın okunmasından sonra karşı tarafın sevgisi ve bağlılığı size karşı daha fazla artacaktır.

Çevirgel Duasının Sonuçları Nelerdir?

Çevirgel duasını abdestli bir şekilde ve iyi niyetler doğrultusunda okumanız durumunda aşağıda verilen sonuçlar ortaya çıkacaktır:

 • Sizi bırakıp giden eşiniz evine ve çocuklarına geri dönerek size olan sevgisi daha da artacaktır.
 • Bırakıp gitmiş olan sevgiliniz veya nişanlınız yeniden size pişman olmuş bir şekilde geri dönecektir.
 • Bu duanın okunmasından sonra kısmeti kapalı olan kişilerin kısmetleri de açılacaktır.
 • Bir eşyanızın kaybolması durumunda çevirgel duasını okuduğunuzda o eşya hemen bulunacaktır.

Çevirgel Duası Etki Eder Mi?

Çevigel duasının içten ve samimi bir şekilde Allah’a sığınılarak okunmasından sonra etkisini kısa sürede göstermeye başlar. Bu dua ile sizi bırakıp giden eşinizi veya sevgilinizi kısa süre içerisinde kendinize geri döndürebilirsiniz. Duanın okunmasından önce muhakkak abdest alınmalıdır ve 2 rekat nafile namazı kılınmalıdır.

Çevirgel Duasının Okunuşu Nasıldır?

Giden sevgilinizin veya eşinizin geri dönmesi için okunacak çevirgel duası aşağıda yer alır:

 • Vedduha.
 • Velleyli iza seca.
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.
 • Elem yecidke yetiymen feava.
 • Ve vecedeke dallen feheda.
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna.
 • Femmel yetiyme fela takher.
 • Ve emmessaile fela tenher.
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (Duha Suresi)
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Ya Vedud,
 • Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.
 • Ya Mucip,
 • Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.
 • Ya Cami,
 • Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.
 • Ya Latif,
 • Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • El hamdü lillahi rabbil alemin.
 • Er rahmanir rahıym.
 • Maliki yevmid din.
 • İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.
 • İhdinas sıratal müstekıym.
 • Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Çevirgel Duasını Kimler Okuyabilir?

Çevirgel duasını cinsiyet ayırt etmeden hem kadın hem de erkek okuyabilir. Kadın ve erkek bu duayı okuyarak çok sevdikleri kişileri sonsuza kadar kendilerine bağlayabilir. Duanın okunmasında muhakkak içten ve samimi olmakta yarar vardır. Bu duayı okuyan herkes kendilerini terk edip giden kişileri geri döndürebilir.

Çevirgel duası ne zaman ve nasıl okunur? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Çevirgel Duası İle Birini Bağlamak Mümkün Mü?

Çevirgel duası sadece gideni geri getirmek amacı ile okunmaz. Aynı zamanda aralarında problem olmayan evli çiftlerin veya sevgililerin birbirlerine daha sıkı bir şekilde bağlanması ve aralarındaki muhabbeti arttırmak amacı ile okunabilir. Bu sayede sonsuza kadar sevdiğiniz insan ile bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Çevirgel Duası Her Zaman Okunabilir Mi?

Çevirgel duasının daha çabuk sürede kabul olmasında etkili olan zamanlar vardır. Özellikle sabah namazından ve yatsı namazından sonra duayı okuyanlar dilediklerinin gerçeğe kısa sürede dönüştüğünün farkına varacaktır.  Sabah ve yatsı namazını kılmak için kesinlikle abdest alınmalıdır. Aynı zamanda çevirgel duasının içerisinde Allah’ın isimlerinin de telaffuz edilmesinden dolayı abdest almak oldukça önemlidir.

Çevirgel Duası Ne Kadar Okunur?

Çevirgel duası toplamda 7 gece boyunca okunduğu zaman etkisini hemen göstermeye başlayacaktır. Bu duanın aynı zamanda Cuma gecesi başlanıp Perşembe gecesine kadar okunmasında yarar vardır. 7 günden önce sizi bırakıp giden sevgiliniz veya eşiniz size geri dönmüşse, yine de 7 gün boyunca bu duanın okunarak tamamlanması gerekir.

Çevirgel Duası Nasıl Okunmalı?

Çevirgel duasının okunmasında dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde verebiliriz:

 • Çevirgel duasının okunmasına geçmeden önce abdest alınarak 2 rekat nafile namazının kılınması gerekir.
 • Bu duayı okuyacak kişinin bir başkasına duayı okuyacağına dair bilgi vermemesinde yarar vardır. Aksi takdirde duanın kabul olma süresi daha fazla olacaktır.
 • Çevirgel duasını okuyan kişilerin her zaman içten olması gerekir. Allah’a içten bir şekilde sığınılarak duanın okunması etkili sonuçlar ortaya koyacaktır.

Çevirgel Duası Resim İle Nasıl Yapılır?

Sizi bırakıp giden eşinizin, sevgilinizin veya nişanlınızın size geri dönmesi için çevirgel duasını karşı tarafın 1 adet fotoğrafının üzerine okumanızda yarar vardır. Bu duanın resmin üzerine okunması için abdest alınması gerekir. Aynı zamanda gece yarısından sonra duanın karşı tarafın resminin üzerine okunması tavsiye edilmektedir. Resim üzerine okunan çevirgel duası direkt olarak karşı tarafa etki edeceği için 3 gün içerisinde bile sizi bırakıp giden eşinizi veya sevgilinizi pişman olmuş bir şekilde kendinize bağlayabilirsiniz.

Çevirgel Duası İle  Birlikte Hangi Dua Okunmalı?

Çevirgel duası ile birlikte aşağıda verilen dua da okunduğu zaman en etkili sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu duanın Cuma günleri seher vaktinde veya güneşin doğduğu zamanda bir su bardağı su ve bir kaşık karbonat karışımının üzerine 1 defa okunması gerekir. Bu sudan içildikten sonra geri dönmesini istediğiniz kişi size dönecektir:

 • “Sana itaat etmeyen kavimlerin helak oldukları ve dağlar büyüklüğündeki taşları başlarına topladıkları daima dile getirilir ve anlatılır, fakat sen yine de kullarının tövbe kapısını daima açık tutarak onlara temiz bir yolda yürüme imkanı sunar, onların yollarını daima açık tutar, bağışlama ve mağfiret hususunda inkârcıların ve hikmetini reddeden kullarının bile destekçisi olursun. Gözsüz bir akrep ve ayaksız bir yılan bile senin merhametinden medet umar ve bu nedenle ben de dön gel duası ile senden sabır, sebat ve uyanıklık diliyorum, muradımı talep ediyorum. İtaati ve ibadeti hiçbir zaman elinden bırakmayan, ateşe atılma pahasına bile olsa senden ayrılmayı aklının ucundan bile geçirmeyen, ağaçların içerisinde kesilmeyi ve testere ile biçilmeyi bile senin aşkın için kabul eden, hiçbir nimet ve dünya malına tamah etmeden kendi cemiyetine huzur ve sükunet getirerek seni yücelten ve Sübhan ismini dillere destan eyleyen peygamberlerinin hatırı için, Fettah ismi şerifinle kapalı kapıları hayırlı bir şekilde açan ve Musavvir ismi şerifin ile her türlü güzel takdiri tasvir eden sanatkar varlığına iltica ediyorum. Vedûd ismi şerifin ile seven ve sevilen, her türlü canlıya sevgi ve muhabbet rızkını veren, onları nur içerisinde yaratan, başlangıcı bulunmayan varlığın ile ödüllendiren ve bizi çekip çeviren sensin Allah’ım. Ölçülerin ve ahengin tedbir edicisi, hidayet kaynağı, ezelden ebede kadar her bir varlığın mutlak hakimi, ölçerek biçerek ve takdir ederek onların varlığına karar veren, insiyatif sahibi, maddi ve manevi rütbelerin ve derecelerin tek hakimi, açık ya da gizli bir şekilde göklerde ve yerde, gayb ve şehadet aleminde en gizli sırların sahibi, kusur ve noksan sıfatların kendisine hiçbir şekilde leke süremeyeceği münezzeh varlık, karanlık kuyularda dolaşan karanlık taşın üzerindeki karıncayı bile görüp ona Basir ismi ile irade buyuran varlığın hakimi sensin. Allah’ım bana dön gel duası ile cevap ver ve kullarına şah damarından yakın olan zatını benim için de tecelli ettir.”

Çevirgel Duasının Okunma Şartları Nelerdir?

Çevirgel duasının okunmasında gerekli olan şartlar şöyledir:

 • İlk olarak Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan günde kimsenin olmadığı bir odaya geçerek yönünüzü kıbleye dönün ve 7 defa Fatiha suresini okuyun.
 • Daha sonra “Allah’ım, bütün günlerin faziletini kendisinde toplayan en önemli günlerden biri olan çarşamba ve en önemli gecelerden biri olan perşembenin fazileti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın da defalarca vurguladığı önemli bir gündür. İşte bugün ve bu gece içerisinde sana yöneldim, kalbimdeki niyeti sana sundum ve dön gel duasının fazileti ile senin dergahına geldim. Kalbimde yanıp tutuşan aşk ateşini bir an önce söndürmek için senin tecellilerin ile kendimi teselli etmekteyim ve senin tecellilerini en kısa zamanda göreceğimi bilmenin huzuru ile doluyum. Bana dön gel duası ile dönüp gelmesini istediğim kişinin varlığını armağan eyle ve beni bahtiyar kullarına kat Allah’ım, amin.” tılsımlı sözcüğü söyleyin.
 • Ardından bir tane kırmızı mum alın ve mum sağ elinizdeyken 7 defa Besmele çekin.
 • Besmele çektikten hemen sonra 1 defa “Kırmızı mum elimde ve sevdiğin kalbimde, gönül ülkem yaralı ve bitkinim ben de, varlığım sana muhtaç Allah’ım beni gör de, güzellikler bağışla ve bana rahmet eyle. Dönmesini istediğim kişinin varlığını benim ruhuma bırak, onun ruhunu ise benim varlığımla ödüllendir, bu mumu sana getirdim, çünkü sen bizi aydınlatan ve ışığını bize sunan sonsuz yaratıcı ve merhametlilerin en merhametlisisin Allah’ım, mumu sana getirdim ve üzerine faziletli dualar okudum, çünkü sen bize faziletin ne olduğunu öğreten yegane kudret sahibisin Allah’ım. Mum ile kapına gelip dön gel duasının gerçekleşmesini talep etmekteyim, sana yönelen hangi kulun darda kalmış ve seni idrak eden hangi kulun faziletten mahrum kalmıştır ki? Ben de varlığına itibar ve itimat etmekteyim, fazilete ulaşmak istemekteyim ve dön gel duası için bu mumu sana getirmiş bulunmaktayım, gör beni ve ifa et ihtiyacımı, amin.” tılsımlı sözcüğü okuyun.
 • 7 defa “İnnemâ ta’budûne min dûnillâhi evsânen ve tahlukûne ifkâ, innellezîne ta’budûne min dûnillâhi lâ yemlikûne lekum rızkân, febtegû indallâhir rızka va’budûhu veşkurû leh, ileyhi turceûn.” ayeti okuyun.
 • En son olarak “İlahi, Ankebut Suresi’nin hatırına ve dergahı izzetine getirmiş olduğum kırmızı mumun yüzü suyu hürmetine, bu iki önemli şeyin insanları aydınlatan ve onların ruhuna ışık sunan güzellikleri hatırına, kalbimdeki derin aşkın ve sonsuz sevginin, gönlümdeki tarifi imkansız yaranın ve sonsuz muhabbetin yüzü suyu hürmetine; şimdiye kadar yaratmış olduğun bütün güzel varlıkların letafetleri ve güzellikleri hatırına, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve onların işlemiş olduğu bütün sevapların hoşluğu ve parlaklığı adına, dön gel duasının faziletiyle beni yoğur, bana faziletini armağan et, beni kapına kul kabul et ve bana merhametinle muamele et. amin.” tılsımlı sözcüğü okuyup aşamaları tamamlayın.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani