Yıldız Düşüklüğü Nedir, Neden Olur?

Yıldız düşüklüğü nedir, neden olmaktadır? Yıldız düşüklüğünde neler yapılmalıdır? Yıldız düşüklüğü hakkında ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Yıldız Düşüklüğü Nedir, Neden Olur?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Yıldız düşüklüğünün en belirgin nedenlerinden birisi, dışarıdan gelen negatif enerjilerin yansımasıdır. Bununla birlikte olumsuz düşünceler ve yapılan büyüler de yıldız düşüklüğünün oluşmasına neden olur.

Yıldız Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Yıldız düşüklüğü olan kişilerin aurası ve enerjisi her zaman daha düşüktür. Bu yüzden dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuz olayları veya negatif düşünceleri üzerlerine çeker. Bunun sonucunda da kişilerin hayatlarında her zaman şanssızlıklar meydana gelir. Yıldız düşüklüğünün önüne geçilmesi için dualar, esmalar ve sureler abdestli bir şekilde okunmalıdır.

Yıldız Düşüklüğü Anlaşılır Mı?

Yıldız düşüklüğünün anlaşılması mümkündür. Özellikle yıldızı düşük olan kişilerin sürekli olarak baş ve göz ağrıları oluşmaya başlar. Esneme durumları da sıklıkla meydana gelir. Böyle belirtilerin meydana gelmesi durumunda muhakkak sirkeli su ile banyo yapılmasında yarar vardır. Lavanta koklamak da yıldız yükselmesine vesile olur.

Yıldız Düşüklüğü Olanlar Neler Yapmalı?

Yıldızınızı yükseltmek için aşağıda verilen adımları tek tek uygulamanız gerekir:

 • Çakranızın doğru bir şekilde çalışmasına izin verin. Bunun için sürekli olarak doğa ile iç içe olun ve yürüyüşler yapın. Güneş ışığının ve sarı rengin hayatınızda olmasına dikkat edin. Muz yenilmesi de çakraların çok iyi şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır.
 • Özellikle yeni ay ve dolunay zamanlarında ay ışığına odaklanmak gerekir. Ayın saçtığı enerji yıldızın yükselmesine vesile olur.
 • Bunların dışında “Hayy” esmasının da zikredilmesinde yarar vardır.

Yıldız Düşüklüğü Durumunda Hangi Sözler Söylenir?

Yıldız düşüklüğünün olması durumunda bu durumu engellemek için öncelikle 71 defa Felak, Nas ve Ayetel Kürsi okunması gerekir. Bu sureleri bir suyun içerisine okuyun ve bu suyu için ya da bu su ile duş alın. İşlemlerin hepsinin yapılmasından sonra niyet aşamasında ise “Rabbim sana sığınırım. Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.” duasını okuyun.

Yıldız Düşüklüğü Olmaması İçin Neler Yapılmalı?

Yıldız düşüklüğünün önüne geçmek için aşağıda verilen duaların okunması gerekir:

 • “Fallâhu hayrun hâfizâ ve huve erhamur râhimîn.”
 • “Ve rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn.”
 • “Allah’ım beni koru yıldızımı yükselt, şansı talihi açık kullarından eyle.”

Yıldız yükseltme nasıl yapılır? Bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Yıldız Düşüklüğü İçin Etkili Dualar Hangisidir?

Yıldız düşüklüğü için en etkili olan dua şu şekildedir:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm ve senezıdül muhsinın Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.

Yıldız Düşüklüğünün Aile İçin Etkileri Nelerdir?

Yıldız düşüklüğü olan kişilerin ailelerine karşı tavırları aşağıda tek tek açıklanmaktadır:

 • Bu kişiler her zaman yalnız kalma girişiminde bulunur.
 • Ailesine ve akrabalarına karşı her zaman öfke ve sinir içinde olur.
 • Evli olması durumunda eşinden ve çocuklarından uzaklaşarak onlara karşı soğuma hissini yansıtır.
 • Özellikle evlilikte cinsel isteksizlik meydana gelir.
 • İlişkisinin olması durumunda yıldızı düşük olan kişiler bir türlü evlenemez ve sevgilisi ile sürekli ayrılma aşamasına gelir.
 • Aynı zamanda bu kişiler din ile ilgili uzaklaşmaya gider. İbadetlerini yapmakta güçlük çekerler.

Yıldız Düşüklüğünün Belirtileri Nelerdir?

Aşağıda yıldız düşüklüğü olan kişilerde ortaya çıkan belirtiler adım adım anlatılmaktadır:

 • Uyku sorunları oluşur. Bir türlü uyuyamazlar ve uykularından birdenbire uyanmaya başlarlar.
 • Rüyalarında kedi, köpek, keçi, akrep, yılan gibi hayvanlar görürler.
 • Uyku modunda dişlerinde kilitlenmeler meydana gelir.
 • Vücutlarında sıklıkla ağrılar ve uyuşmalar oluşmaya başlar.
 • Boyun ve baş ağrıları kendini gösterir.
 • Bu kişiler yalnız kalmaktan korkar.
 • Aynaya sürekli olarak bakma ihtiyacı duyarlar.
 • Çok fazla asabiyet ve sinir içinde olurlar.
 • Sürekli olarak birilerinin konuştuğunu zannederler.
 • Yolda yürüdükleri zaman kendilerini takip ettiklerini düşünürler.

Yıldız Düşüklüğü Nasıl Geçer?

Yıldız düşüklüğünün geçmesinde etkili olan yöntemler aşağıda tek tek verilmektedir:

 • Özellikle çakraların doğru bir şekilde çalışması için vefk çalışması,
 • Nazar ve büyü temizlemek ve korumak için vefk hazırlaması,
 • Özellikle vücut yorgunluğunu uzaklaştıracak ve düzenleyecek vefk çalışması ile yıldız yükselmesi yapılabilir.

Yıldız Düşüklüğünün Sebepleri Nelerdir?

Aşağıda yıldız düşüklüğüne sebep olan durumlar sıralanmaktadır:

 • Sabahları çok fazla yorgun ve bitkin bir şekilde uykudan kalkmak,
 • Her zaman kişinin kendini kötü ve bitkin hissetmesi,
 • Başkalarının sizin hakkınızda hep kötü olduğunuzu düşündüğünü zannetmek,
 • Özellikle kariyer ve iş hayatınızda hep olumsuz durumlar ve olaylar ile karşı karşıya kalmak,
 • Sürekli olarak mutsuzluk ve melankolik bir ruh halinde olmak,
 • Ağlama isteğinin oluşması,
 • Geceleri uyku problemi yaşamak yıldızın düşmesine neden olur.

Yıldız Düşüklüğünde Etkili Yöntemler Nelerdir?

Yıldız düşüklüğünün önüne geçmek için nazar dualarının okunması gerekir. Aşağıda en etkili olan nazar duası yer alır:

 • Yâsîn Vel Kur’ân-il hakîm İnneke leminel murselîn Alâ sırâtin mustakîm Tenzîlel azîzirrahîm Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn  Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn  innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm  İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn  Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn  İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn  Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn  Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm  Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn  Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn  Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn  İnnî izen lefî dalâlin mubîn İnnî âmentu birabbikum fesmeûn Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn  Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn.

Yıldızı Düşük Olanlar Eski Haline Dönebilir Mi?

Yıldızı düşük olan kişiler özellikle haftada bir defa 3 veya 4 yemek kaşığı sirkeyi 6 veya 8 litrelik sıcak suyun içerisine koydukları zaman bu sirkeli su ile duş aldıklarında üzerlerindeki negatif enerjiyi kısa sürede atacaktır. Bunun dışında gece yatmadan önce bir bardak suyu baş ucunuza koyup sabah kalktığınızda suda kabarcıklar oluştuğunda suyu direkt olarak dökün. Bu sayede üzerinizde oluşan negatif enerjiler hemen uzaklaşmış olur.  Bunların yanında Oniks ve Ametis taşlarını da üzerinizde taşımanız durumunda negatif düşüncelerden ve olaylardan korunmuş olursunuz.

Aynı zamanda nazar duaları okumak da yıldız yükseltmekte çok etkilidir. Duaların abdestli bir şekilde okunması gerekir. Aşağıda en etkili olan nazar duası yer alır:

 • Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne). Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased. Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs. Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Verilen duanın sabah ve akşam toplamda her gün 21 defa okunması durumunda yıldız düşüklüğü ortadan kalkmış olur.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani