Evlilik ve Kısmet Yıldızını Yükseltme Duası

Evlilik ve kısmet yıldızını yükseltme duası nasıl yapılır, ne kadar sürede etkisini gösterir? Evlilik duasını kimler yapabilir? Ayrıntıları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Evlilik ve Kısmet Yıldızını Yükseltme Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Evlilik ve kısmet yıldızını yükseltilmesinde etkili olan dualar vardır. Bu duaların abdestli bir şekilde okunması durumunda kısmetleri kapalı olan kişilerin kısmetleri açılır ve istediği kişiyle evlilik yolunda ilk adımlarını atar.

Evlilik Ve Kısmet Yıldızı İçin Hangi Dua Etkilidir?

Evlilik ve kısmet açılmasında etkili olan dualar aşağıda tek tek verilmektedir:

 • Günde 500 defa “La Havle” çekmek yıldızın yükselmesine ve kısmetlerin açılmasına etki eder.
 • Aynı zamanda her gün 100 defa Tevhid okumak da düşük olan yıldızların yükselmesine yardımcı olur.
 • Her gün evden çıkmadan önce 100 defa Salavat-ı Şerif okumak da kısmetlerin açılmasında etkilidir.
 • Düşük yıldıza sahip olan kişiler Ankebut, Bakara ve Fatiha surelerini okudukları zaman nazar ve kem gözlerden korunmuş olur.

Evlilik Ve Kısmet Yıldızını Yükseltme Duasının Faziletleri Nelerdir?

Evlilik ve kısmet yıldızı düşük olan kişiler ilk olarak uzman kişiye giderek bakım yaptırmalıdır. Bakımın sonucunda bu kişilere muska veya büyü yapılması durumunda yıldızlarının düşüklüğünün nedeni ortaya çıkacaktır. Yıldızları düşük olan kişilere yine uzmanlar tarafından yeni bir muska hazırlanır ve bu muska sonucunda yapılan büyüler tamamen yok edilir. Yapılan muskanın her gün kişinin üzerinde taşıması durumunda daha rahat ve huzurlu bir hayata sahip olur. Aynı zamanda bu kişiler bütün kem gözlerden ve kötülüklerden sonsuza kadar korunur.

Evlilik Ve Kısmet Yıldızını Yükseltmek İçin Cuma Günü Hangi Dua Okunur?

Evlilik ve kısmet yıldızının yükselmesi için Cuma günü öncelikle abdest alınarak 2 rekat Tövbe namazının kılınması gerekir. Daha sonra 18 defa “İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina. Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ.” duası okunmalıdır.

Evlenmek İsteyenlerin Kısmeti Nasıl Açılır?

Evlenmek isteyenlerin kısmetlerini açmaları için aşağıda verilen adımları uygulamaları gerekir:

 • İlk olarak 21 defa “Ya Batın” esmasının zikredilmesi gerekir. Esmanın zikredilmesinden sonra “İlâhî, içi dışı güzel insanların hem suretini tasvir eden hem de iç alemine nur ve güzellik bahşeden sensin. Işığını insanların çehresine ve iç dünyasına çeviren sonsuz ilminin güzel hikmeti için benim içimi de nurlu kıl. İlâhî, senin iç güzellik bağışladığın kullar, diğer insanların gözüne daha tatlı görünür ve senin kısmetini açtığın kullar, yürekleri ferah ve mutlu bir şekilde senin evreninde dolaşır. Ne olur hem içime hem de dışıma ferahlık bağışla, beni diğer insanların gözüne tatlı gösterip kısmetime genişlik lütfeyle. İlâhî, çevresindeki insanları pozitif enerjisi ile etkileyen kulların kalplerine nasip ettiğin hayat enerjisi, insanların hayata tutunma gücünü arttırır. Ne olur, bana da hayat enerjisi nasip et ve hayata tutunma şevkime güç verip kısmetimin önündeki engelleri kaldır. Âmin.” duasını okuyun.
 • Bununla birlikte 21 defa “Ya Fettah” esmasını zikredin ve hemen ardından “İlâhî, hangi kapı senin iznin ve yetkin olmadan açılabilir ve hangi engel, senin emrin ve iraden olmadan kalabilir? Hangi insan, senin yetkin dışında sevebilir ve hangi yürek senin iradene muhalefet edebilir. Sen, kişinin kalbi ile benliği arasına set çeker, insanın zihnine fikir tohumları ekersin. İlâhî, bütün kapalı kapıların anahtarı sende olduğu gibi tüm kilitli yürekler de senin esintinle açılıp ferahlar. Sen, bahar mevsiminde sadece çiçeklere feyiz ve bereketinle genişlik vermezsin, aynı zamanda bütün kapalı gönülleri de çiçekler misali açarsın. İlâhî senin açtığın yürek, hiçbir güçle tekrar kapatılamaz ve senin ferahlık bağışladığın kalp, ebediyen solmaz. Allah’ım, ne olur benim de yüreğime ebediyen solmayacak kısmet çiçeğini ek ve rahmetinle o çiçeğe feyiz bağışla. Âmin.” duasını edin.

Evlenmek Ve Kısmet İçin Taha Suresi Nasıl Okunur?

Evlenmek ve kapalı olan kısmetlerini açmak isteyenler aşağıda verilen Taha suresini abdestli bir şekilde okumalıdır:

 • Taha Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka İlla tezkiratel limey yahşa Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula Errahmanü alel arşisteva Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna Ve hel etake hadiysü musa İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda Felemma etaha nudiye ya musa İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva Ve enahtertüke festemı’ lima yuha İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a.

En etkili aşk büyüleri nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Evlenmek Ve Kısmet Yıldızı İçin Etkili Dua Hangisidir?

Evlenmek ve kısmet yıldızını yükseltmek isteyenler aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde okumalıdır:

 • Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda Ve ma tilke bi yemınike ya musa Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra Kale elkıha ya musa Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra Li nüriyeke min ayatinel kübra İzheb ila fir’avne innehu tağa Kale rabbişrah lı sadrı Ve yessir lı emrı Vahlül ukdetem mil lisanı Yefkahu kavlı Vec’al li vezıram min ehlı Harune ehıy Üşdüd bihı ezrı Ve eşrikhü fı emrı Key nüsebbihake kesıra Ve nezkürake kesıra İnneke künte bina besıyra Kale kad ütiyte sü’leke ya musa Ve lekad menenna aleyke merraten uhra İz evhayna ila ümmike ma yuha.

Duanın sabah ve akşam okunması daha net sonuçlar ortaya çıkarır.

Evlilik ve Kısmet Açtırma Duası Nasıl Okunur?

Evlilik ve kısmet konusunda şansları olmayan kişiler aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde okumalıdır:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza karatel kur’ane cealna beyneke ve beynellezine la yu’minune bil ahreti hicaben mestura ve cealna ala kulubihim ekinneten en yefkahuhu ve fiy ezanihim vekra ve iza zekerte rabbeke fil kuran vahdehu velev ala edbarihim nufura fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

Evlenmeye İkna Edip Kısmet Açtırma Nasıl Yapılır?

Kısmetleri kapalı olan kişilerin kısmetlerinin açılıp evlenebilmesi için aşağıda yer alan duayı okumaları gerekir:

 • “Allâhümme innî esbahtü minke fî ni’metin ve âfiyetin ve setrin, fe etimme ni’meteke aleyye ve âfiyeteke ve setreke fi’d-dünyâ ve’l-âhireti.”

Evlenmek İçin Kısmeti Kapalı Olanlar Neler Yapmalı?

Evlenmek için kısmeti kapalı olan erkek ve kızların aşağıda verilen duayı okumaları gerekir:

 • “Allah’ım, sen kısmet açılması için dua arayışında olduğumu benden iyi bilirsin. Zira sen, bana benden yakınsın, bana şahdamarımdan daha yakın olduğunu söylüyorsun. Öyleyse lütfen, benim kısmetimi açıp hayırlı bir eş nasip et. Sen, dua edilenlerin en hayırlısısın.”

Duanın okunmasından sonra beyaz bir kağıdın üzerine misk zağferan ve su ile Ayetel Kürsi’nin yazılmasında yarar vardır. Bu sayede kısmeti kapalı olan kişiler gönlüne uygun olanlarla evlilik yolunda ilerlemeye başlayacaktır.

Evlilik Ve Kısmet Açmak İçin Denenmiş Dua Hangisidir?

Evlilik ve kısmet açmak için en etkili olan dua aşağıda yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardı zilzaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülannete ala mehabbete fülanete binti fülaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Ve kalel insanü ma leha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Bi enne rabbeke evha leha. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Yevme izin yasdur ünnasü eştatan liyürav a’malehüm. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Femen ya’mel miskale zerretin hayran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Ve men ya’mel miskale zerretin şerran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh.

Evlilik Ve Kısmet Yıldızı İçin Duaların Sonuçları

Evlilik ve kısmet açma duaları ile birlikte “Ya Batın” ve “Ya Fettah” esmalarının okunması durumunda yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde kısmetleri kapalı olanlar sevdikleri kişi ile evlenme kararı alacaktır. Bir türlü aradığı kişiyi bulmakta zorlananlar ise gönlüne uygun olan kişi ile evlilik yolunda adımlarını atacaktır.

Evlilik Ve Kısmet Yıldızı İçin Hızlı Kabul Olan Dua Hangisidir?

Evlilik ve kısmet açmak için en hızlı bir şekilde etki eden duanın okunma aşamaları aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır:

 • İlk olarak sessiz bir odaya geçin ve ellerinizi yukarıya doğru kaldırarak “Ey Arş-ı Ala’ya azamet ve kibriya ile taht kuran Allah’ım, yapacağım masum duanın içten talebini ifa buyur. Âmin.” Duasını okuyun.
 • Daha sonra 3 defa Besmele çekip 7 defa Ayetel Kürsi’yi okuyun ve ardından “İlâhî, azametin ve celalin ile kâfir kullarının yüreklerine korku salan sen olduğun gibi merhamet ve şefkatinle de mümin kullarına rahmet esintileri gönderen sensin. İlâhî, kalbi inşa edip insan bedenine yerleştiren hikmetine ve beyni dizayn edip insan kafasına monte eden ilmine sığınarak senden, benim yüreğime ve beynime de sükûnet ve huzur esintileri göndermeni istirham ediyorum. Bu da ancak kısmet açma duamın kabulü ile mümkündür Allah’ım. Âmin.” duasını söyleyin.
 • En son olarak 11 defa Fatiha suresini içten ve kalpten okuyarak hemen ardından “İlâhî, baharı bütün feyzi ve bereketi ile önümüze serip bizi kendi rahmetinin tatlı nimetleri ile sermest eden cemaline ve kışın şiddetli fırtınaları ile bizi imtihan eden sırlı ilminin izzetine sığınıyorum ve buyurduğun gibi sadece sana bel bağlıyorum. İlâhî, yalnız senen medet uman bahtiyarların mutluluğunu yüreğinde taşıyan insan, hiçbir üzüntüye kapılmaz; zaten seni bulan her şeyi bulmuş sayılır. Seni bulan bahtiyar kullarının yüzü suyu hürmeti hakkı için bana kısmet açma duasının kabulünü dünya gözüyle göster ve beni ebediyen bahtiyar kıl. Âmin.” duasını okuyun.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani