Yıldız Yükseltme Nasıl Yapılır?

Yıldız yükseltme nasıl yapılır, neler gereklidir? Yıldız yükseltmede okunacak dualar hangileridir? Merak edilen bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

Yıldız Yükseltme Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Yıldızın düşmesinin sebeplerinden birisi de nazar değmesidir. Nazar değdiği zaman insanların üzerinde her zaman negatif bir enerji meydana gelir. Bu yüzden yıldız yükseltmek isteyenler nazar dualarını evden çıkmadan ve gece yatmadan önce okumalıdır.

Yıldız Yükseltmede Nazar Duaları Nelerdir?

Yıldız yükseltmede etkili olan nazar dualarının okunuşları aşağıda tek tek verilmektedir:

 • Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)
 • Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased
 • Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs
 • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Yıldız Yükseltmeden Önce Belirtiler Nelerdir?

Bir kişinin yıldızının düşük olması durumunda nazar olayları meydana gelir. Yıldızı düşük olan kişilere nazar değdiği andan itibaren üzerlerinde bir ağırlık ve negatiflik oluşmaya başlar. Özellikle uykuları sürekli gelir. Her daim uyuma pozisyonunda olurlar. Sürekli esneme olduğu zaman da nazarın değdiği hemen anlaşılır. Bu gibi belirtilerin meydan gelmesi durumunda muhakkak nazar dualarının okunması gerekir.

Yıldız Yükseltmede Dua Nasıl Okunur?

Yıldız yükseltmek için esmalar ve surelerin her zaman abdestli bir şekilde okunması gerekir. Özellikle Kevser ve Fetih surelerinin okunması sonucunda nazarın etkisinden kurtulmak mümkündür. Bu sayede yıldızınız da yükselerek negatif enerjilerden kısa sürede kurtulmuş olursunuz.

Yıldız Yükseltme Adımları Nelerdir?

Yıldız yükseltmek için aşağıda verilen adımların tek tek uygulanması gerekir:

 • İlk olarak niyet edilmesi gerekir. Bunun için öncelikle “Allah’ım senden başka ilah olamaz. Bu yüzden sadece senden yalvarırım ki beni sana yakın kulların arasına kabul et. Yıldızım gök yüzündeki güneş gibi parlasın. İhtiyaç duyan her canlıyı durmadan ısıtsın. Bana ve muhtaçlara yol göstersin. Bana gösterdiğin yolda bana emrettiğin her şeyi yapmaya niyet ettim rabbim.” denmesi gerekir.
 • Niyet edildikten sonra 100 defa Tevhid, 500 kere La Havle, 100 defa Salavat-ı Şerif, okunmalıdır.
 • Bu surelerin okunmasından hemen sonra sırasıyla 1 defa Ankebut, Nas, Felak, Ayetel- Kürsi, Bakara, Kevser ve Fatiha surelerinin okunması gerekir.

Yıldız Yükseltme İşlemi Kimlere Yapılır?

Yıldız yükseltme işlemini dileyen herkes kendi kendine de kolay bir şekilde dualar ve sureler yardımı ile yapabilir. Özellikle negatif enerjiye sahip olanlar ve sürekli nazara maruz kalanlar yıldız yükseltme işlemi sayesinde güzel enerjiler ile kendilerini renklendirebilir.

Yıldız Yükseltmede Biyoenerji Tekniği Nasıl Uygulanır?

Aşağıda yıldız yükseltmede etkili olan biyoenerji tekniğinin uygulanış şekli adım adım anlatılmaktadır:

 • Öncelikle en yukarılarda yer alan yıldızlardan birini seçmeniz gerekir.
 • Daha sonra seçilen yıldızın şeklini, boyutlarını, rengini, element yoğunluğunu, iklimini incelemeniz gerekir.
 • İnceleme işleminin yapılmasından sonra gözlerinizi kapatın ve işaret parmağınızı yukarıya doğru kaldırarak ucunda yer alan bio-enerji ısı titreşiminin yıldıza aktarılmasını sağlayın.
 • Bu sayede yıldız ile yüksek etkileşimde bir iletişim kurulmuş olur.
 • Bu sayede içinizde yer alan negatif enerjiler dışarıya çıkar ve pozitif bir durumda olursunuz.

Yıldız Yükseltmede Affetme Tekniği Nasıl Yapılır?

Yıldızınızın yükselmesini istiyorsanız, öncelikle bulunduğunuz konumdan sıyrılarak daha yüksek enerjiler ile hayata devam etmek için geçmişte yaşanılan bütün olumsuz durumların ve kişilerin uzaklaşmasını sağlamalısınız. Kötü olayları ve size zarar veren insanları bıraktığınız zaman yeniden yenilenerek daha pozitif bir şekilde yıldızınız yükselerek hayatınıza devam etmiş olursunuz.

Yıldız Taşı İle Yıldız Yükseltme Nasıl Yapılır?

Doğal ürünlerden biri olan yıldız taşını alıp onunla iletişim haline geçmek gerekir. Bunun için ilk olarak gözlerinizi kapatın ve yıldız taşına bilgilerin kendinize aktarılmasını talep edin. Bilgileri almak için bedenin de enerjik olması gerekir. Bunun için sık sık nefes alıp vermekte fayda vardır. Birkaç dakika sonrasında doğal enerjiler ile kalp çakrasının yer aldığı bölümde hareketlenmeler meydana gelecektir. Böylece içinizde ne kadar negatif enerjiler ve düşünceler var ise tamamen dışarıya atılacaktır.

Yıldız Yükseltme Kalp İçin Etki Eder Mi?

Kalp kırgınlıklarınızın veya üzüntülerinizin, acılarınızın olması durumunda yıldızınız da otomatik olarak düşecektir. Özellikle sevgi görmeyen ve çevresinden bu sevgiyi hissedemeyen kişiler yıldız yükseltmesini yapmak ister. Bunun için ilk olarak kalbiniz ile nefes alıp vermeye başlayın. Daha sonra iki kalbinizin ortasında ışıktan meydana gelen delikten alıp verdiğiniz nefesi iletmeye başlayın. Bu işlemi birkaç dakika boyunca yapmanız gerekir. Bu sayede kalbinizde var olan acı ve kederi dışarıya uzaklaştırarak yıldızınızı yükseltmiş olursunuz.

Yıldız Yükseltme Hangi Zamanlarda Yapılır?

Yıldız yükseltme çalışmaları kişinin istediği zaman doğrultusunda yapılabilir. Özellikle üzerinde çok fazla negatif enerjiye ve düşünceye sahip olanlar yıldız yükseltme işlemini hemen yapmalıdır. Kısa sürede yapılan yükseltme sayesinde eski bakış açınızdan kurtularak hayatınıza daha pozitif ve neşeli bir şekilde devam etmiş olursunuz.

Erkeği kendine bağlamak için aşk duası bilgilerine yazımızdan bakabilirsiniz.

Yıldız Yükseltmede Dua Edilir Mi?

Yıldız yükseltmek için en etkili yöntem esma ve dua okumaktır. Özellikle “Ya Vedud”, “Ya Latif” ve “Ya Vehhab” esmalarının her gün 1000 defa okunması durumunda kalbinizde hareketlenmeler başlayacaktır. Bunun dışında Cuma günleri de 21 defa okunması gereken dua edilmelidir. Böylece yıldız yükseltme çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanır ve kalbinizde her zaman pozitif enerji olur. Aşağıda Cuma günleri okunması gereken nazar duası yer alır:

 • Yâsîn Vel Kur’ân-il hakîm İnneke leminel murselîn Alâ sırâtin mustakîm Tenzîlel azîzirrahîm Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn  Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn  innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm  İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn  Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn  İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn  Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn  Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm  Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn  Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn  Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn  İnnî izen lefî dalâlin mubîn İnnî âmentu birabbikum fesmeûn Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn  Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn.

 Yıldız Yükseltme Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Yıldızının yükselmesi için öncelikle bilinçaltınızda yer alan bütün olumsuz durumları ve düşünceleri bir daha zihninize almamak koşulu ile dışarıya çıkarmanız gerekir. Daha sonra ruhunuzu boşaltarak yeniden iletişim haline geçin. Ardından bio-enerji yöntemini kullanarak düşüncelerinizi pozitif yönde geliştirin. En son olarak dua tekniğini kullanarak yıldız yükseltme işlemini tamamlayın. Aşağıda yıldız yükseltme işleminde etkili olan dualar yer alır:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm ve senezıdül muhsinın Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani