İstediğin Kişiyi Kendine Çekme Meditasyonu

İstediğin kişiyi kendine çekme meditasyonu nedir? İstediğin kişi kendine nasıl çekilir, zararları var mı? Kendine çekme ile ilgili merak edilenlere bakabilirsiniz.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekme Meditasyonu
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

İstediğin kişinin sana aşık olması için değişik meditasyon çalışmaları yapılabilir. Bu meditasyon çalışmaları sayesinde karşı tarafın zihnini ve kalbini olumlamalar yaparak ele geçirebilirsiniz.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekme Meditasyonu Nasıl Yapılır?

İstediğiniz kişiyi kendinize çekmek için aşağıda verilen meditasyon çalışmasını yapabilirsiniz:

 • Sabah uyandığınız zaman gözlerinizi kapatın ve “Bugün enerjimi korumayı ve yükseltmeyi seçiyorum. Olumsuz düşünce ve duygulara kendimi kapatıyorum. Sadece olumlu insanları ve bana hayırlı koşulları kendime çekiyorum.” demeniz gerekir.
 • Gün içerisinde bu olumlamayı yaparak hayatınıza almak istediğiniz kişi sizin için her zaman en hayırlı olan kişi olur.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekme Meditasyonu Gül İle Nasıl Yapılır?

İstediğin kişiyi kendine çekmek için aşağıda verilen gül meditasyonunu yapabilirsiniz:

 • İlk olarak sessiz bir yere geçmeniz gerekir.
 • Daha sonra arkanızı yaslayın ve gözlerinizi kapatın.
 • Ardından içinizden sevdiğiniz insan hakkında düşüncelere dalın ve nefes alıp verin.
 • Bir gülün varlığını gözünüzde canlandırın.
 • Gülü koklamaya başlayın ve gülün kokusunu hissedin.
 • En son olarak sevdiğiniz kişi ile bir araya geldiğinizde yapmak istediklerinizi planlayın.
 • Bu meditasyonu 15 dakika boyunca yapmanız durumunda enerjiniz evrene gönderilecektir.

İstediğin Kişi Mıknatıs İle Nasıl Çekilir?

İstediğiniz kişiyi çekim yöntemi ile kendinize aşık etmek için uygulayacağınız meditasyonu sabah kalktıktan sonra ve akşam yatmadan önce yapmanızda yarar vardır. Bu meditasyonun yapılması için gözlerinizi kapatın ve zihninizin bütün olumsuz ve negatif enerjilerden arınmasını sağlayın. Daha sonra hangi kişinin size aşık olmasını istiyorsanız bu kişi hakkında evrene olumlu enerjiler ve mesajlar gönderin. Karşı tarafın size bağlanması için onunla geçireceğiniz güzel günleri hayal edin ve planlar yapın. Bu olumlama çalışmasını 5 dakika yaptığınız zaman dilekleriniz gerçeğe dönüşecektir.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekme Meditasyonu Bereket Getirir Mi?

İstediğin kişiyi kendine çekmek için yapılan meditasyonla evrene güzel enerjiler verdiğiniz için her zaman eviniz huzur ve mutluluk ile dolacaktır. Bu meditasyonun yapılmasından sonra aynı zamanda karşı tarafın size deliler gibi bağlandığını ve aşık olduğunu göreceksiniz. Aşağıda yapılması gereken meditasyon çalışmasının aşamaları şu şekildedir:

 • İlk olarak aşık olduğunuz kişinin bir adet resmini alın ve resmin üzerine olumlamalar yapın.
 • Daha sonra 77 defa “”Bismillahirrahmanirrahim. Yühibbünehüm kehubbillahi velzine amenü eşeddü hubbellilahi ve cealeş şemse zıyaen vel gamera nüran Vallahi Alimüm bizatis sudür.” duasını okuyup resmin üzerine üfleyin.
 • Bu resmi daha sonra yatak odanızda kimsenin görmediği bir yerde saklayın.

Aşık etme duası nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekmek İçin Hangi Sözler Söylenir?

İstediğin bir şeyin gerçekleşmesi için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde okumanız gerekir. Duayı okurken gözlerinizi kapatın ve okuma esnasında niyetinizi belli edin. Bu sayede 7 gün sonra dilediğiniz her şey gerçeğe dönüşecektir:

 • Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.
 • Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekmek İçin Hangi Olumlamalar Yapılır?

İstediğin kişiyi kendine çekmek için aşağıda verilen duayı toplamda 170 defa okumanız gerekir. Duanın okunmasından sonra karşı taraf hakkında iyi niyette bulunmalısınız:

 • Ve lekad nâdânâ nûhun fe le ni’mel mucîbûn(mucîbûne). Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi), ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne).
 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekmek İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

İstediğin kişiyi kendine çekmek için öncelikle yıllar boyunca zihninizde kodladığınız olumsuz ve negatif düşüncelerden arınmanız gerekir. Zihninizi boşalttıktan sonra kimsenin olmadığı bir odada gözlerinizi kapatarak derin bir düşünceye dalmalısınız. Bu düşüncenizde ileriki zamanlarda sevdiğiniz insan ile geçireceğiniz güzel günleri hayal etmelisiniz. Her zaman zihninize pozitif enerjiler kodlayarak evrene de olumlu enerjileri yaymanız gerekir.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekme Duası Nasıl Okunur?

Bir kişinin size aşık olup ona her istediğini yaptırmanız için her gün abdestli bir şekilde toplamda 774 defa “El-Muktedir” esmasının okunması gerekir. Bu esmanın okunmasından önce dileklerin daha çabuk bir şekilde gerçekleşmesi için 2 rekat nafile namazını da kılmanızda yarar vardır.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekerken Meditasyonda Hangi Sözler Söylenir?

İstediğiniz kişiyi kendinize çekmek için meditasyon esnasında söylemeniz gereken sözler şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.

İstediğin Kişiye İstediğini Yaptırma Uygulaması Nasıldır?

İstediğiniz her insanın sizin sözünüz ile hareket etmesini sağlamak için aşağıda verilen duayı okumanız gerekir:

 • Yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn. Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyine eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm. Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr. Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyine ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
 • İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

İstediğin Kişiyi Kendine Çekme Uygulamasında Hangi Adımlar İzlenir?

Hayatınızda olmasını istediğiniz kişinin kendi düşüncenize ve hayat koşulunuza uygun olmasını istiyorsanız, ilk olarak bir temiz kağıda karşı tarafın hangi özellikleri barındırmasını istiyorsanız, tek tek yazın. Bu kağıda bütün olumlu düşünceleri ve istekleri yazdıktan sonra kağıdı kimsenin görmeyeceği bir yerde saklayın. Ardından o kağıda hiçbir şey yazmamış gibi düşünün. Bu sayede evrene istekleriniz direkt olarak ulaşmış olacaktır. Her zaman olumlu düşünceler verdiğiniz zaman evrenden de olumlu şekilde dönüşler alacaksınız.

İstediğin Kişi Kendine Nasıl Çekilir?

İstediğin kişiyi kendine çekmek için öncelikle içinizden dileklerinizi ve niyetlerinizi gözleriniz kapalı bir şekilde söylemeniz gerekir. Daha sonra verilen duayı 170 defa her gün okumalısınız. 7 günün sonunda sevdiğiniz insan ile birlikte olacaksınız:

 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd. Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li. Ya hayyum Ya kayyum Ya Vedudul kaviuL Cami Ya Kalbe (sevdiğinizin adı) Beyne Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem ve enserehu Allahümme Ya men edhil muhabbete yusufe fi kalbi zeliha ve ya men edhal muhabbete Muhammedin sallalahu aleyhi ve sellem fi kalbi hadice bin huveylid ve aişe bint ebu bekir edhil muhabbete (sevdiğiniizn adı) fi kalbi (kendi adınız)kema adhalte ‘lleyle fi fin nahari ve’n – nehari fi leyli ve’z zekeri fil ünsa lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellefte beyne kulubihim velakine ilahe ellefe beynehüm innehu azizun hakim. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.Teftah kalbü(sevdiğiniizn adı) bi (kendi adınız)muhabbete camiül billahil azizül mütekebbir El Kebir , El Müheymin El Azim Allahümme Ya Men Ellefe beynel selci vennari ellef beyne abdike(sevdiğiniizn adı)ve(kendi adınız)inneke ala ma teşaün kadirün. Ya vedudul kaviul camii.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani