İş, Kariyer ve Şans Yıldızını Yükseltme Duası

İş, kariyer ve şans yıldızını yükseltme duası var mı, hangisidir, nasıl okunur? İş, kariyer ve şans yıldızını yükseltmek için okunacak dualara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İş, Kariyer ve Şans Yıldızını Yükseltme Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

İş hayatında yükselip şansı arttırmak isteyenler Perşembe sabahları “Er Rezzak” ismini okumalıdır. İş, kariyer ve şans yıldızını yükseltme dualarından önce abdest alınması da duanın daha etkili olmasını sağar.

İş­ Kariyer Ve Şans Yıldızı Yükseltme Duası Nasıl Okunur?

İş hayatında yükselişe geçiren ve şansın artmasına yardımcı olan dua şu şekildedir:

 • “Allah’ım senden başka gidilecek kapı olmadığını fark eden bahtiyar kullar, elbette ki senin dergahına yönelmek dışında her eylemin gereksiz ve her işlemin lüzumsuz olduğunu fark edecektir; su gibi berrak olan kalbimdeki niyeti sana sunmak maksadıyla işte bir bardak dolusu suyu senin dergahına getirmişim. Suyun kalbine hükmeden adaletinin ve hikmetinin insanları bahtiyar kıldığı bu evrende, sana yönelen hiç kimsenin mutsuz olmadığını ve seni bilen yüreklerin tamamen dolu olduğunu bilmenin heyecanı ile istek duamı sana arz ediyorum.”
 • “Allah’ım tılsımların ve uygulamaların sahibi sensin, kudretin ve hikmetin sahibi sensin, faziletin ve izzetin sahibi yine sensin, sonsuz ilminin ve sonsuz derinliğinin bize armağan etmiş olduğu varlık hazineleri elbette ki senin kapına gelmekte; çünkü bu hazineler senin kapından çıkmakta ve senin rahmet hazinenden insanlara dağıtılmaktadır. İşte rahmet hazinene müracaat eden aciz bir kul olarak sana arz etmiş olduğum Şems Suresi’nin mübarek ayeti kerimesi hatırına, göndermiş olduğun peygamberlerin işlemiş oldukları sevaplar ve güzellikler hakkı için, sevgili kullarının ve kendine sevgili addettiğin evliyaların yüzü suyu hürmetine, yaratmış olduğun kainatta isteklerine ve arzularına boyun eğmiş olan mümin kullarının hürmetine, istek duamı kabul eyle, bana faziletini yoldaş eyle, beni güzellikler içerisinde bir ömre mazhar eyle, amin.”

İş Kariyer Ve Şans Yıldızı İçin Hangi Sözler Söylenir?

Kariyer hayatında ilerlemek isteyenlerin okuması gereken sözler şöyledir:

 • “İlahi, senin için ve senin varlığın hatırına yapmış olduğum duanın, katında kabule karin olması ve kudretinin sonsuzluğu içerisinde güzellikler ile ödüllendirilmek için sana yöneldim, lütfen beni reddetme ve lütfen bana merhamet eyle, amin.”

Ayrıca en etkili çabuk tutan aşk duaları bilgilerine bakabilirsiniz.

İş, Kariyer Ve Şans Yıldızı Duasının Faziletleri Nelerdir?

Kariyer ve şansın artmasına yardımcı olan duanın faziletleri şu şekildedir:

 • Dua okuyanın eğitim hayatı devam ediyor ise büyük başarılar elde eder.
 • Akademik alanda ilerlemek isteyenlere şans kapıları açılır.
 • İş hayatında makam ve mevkilerde kademe atlanır.
 • İşsiz olanlara bereket kapıları açılır ve kolay bir şekilde iş bulunur.
 • Kazanılan para daha bereketli bir hale gelir.
 • Kariyer anlamında yükselişler başlar.
 • Patronların gözünde sevilen çalışan olunur.
 • Her alanda şans artar ve işler kolay bir şekilde yapılabilir.
 • Beklenmedik bir şekilde başarılar gelir.

İş, Kariyer Ve Şans Yıldızı İçin Hurmaya Dilek Duası Nasıl Okunur?

İş olarak şansın arttırılmasını sağlayan hurma duası için öncelikle bir adet hurma gerekmektedir. Daha sonra hurmaya bakarak okunacak dilek duası aşağıda yer alır:

 • “Gösteriş peşinde olan riya dolu insanlardan uzak durup sadece gönlümdeki istek için sana yöneldim, kalbi kırık ve yüreği burkulan kişiler medet ister senden, imdat diler kapından. Kapının bağrı yanık bendeleri, kötülüklerin cenderesinde bulunan ıstıraptan, elemden, kederden uzak bir hayat yaşarlar. İnsanların durgun görünüşü altında yatan fırtınalı ve mağrur öfkeyi de sen yaratırsın, kötülüğün içindeki iyilik ve hasenatın da yaratıcısı sensin. Riya ve riyakarlıktan uzak durmak, yalnızca sana yönelmek, senden medet istemek, sana itaat etmek, dileklerimi de senden dilemek istiyorum. Büyük evliyaların sözlerine dayanan bu ifadeleri içimden geldiği gibi sunuyorum Allah’ım.”

Hurma duası günün her vaktinde yapılabilir. Dua etkisini gösterene kadar okumaya devam edilmelidir.

İş, Kariyer Alanlarında Para Gelmesi İçin Nasıl Dua Edilir?

İş hayatında daha fazla kazanmayı kolaylaştıran duanın okunuşu şöyledir :

 • Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.
 • Allahümme’r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve’s-tecib duâ’enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani’lfadîhateyni el-fakru ve’d-dîn, sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin ve mağmümin, sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne’l-kâfi ve’n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey’en en-yekûle lehü kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi turce’ûn. Hüve’l-Evvelu mine’l-Evveli ve’l-Ahiru ba’de’lâhiri ve’z-Zâhiru ve’l-Bâtinu ve hüve bikülli şey’in Alîm. Leyse kemislihî şey’ün fi’l-ardi velâ fissemâ’i ve hüve’s-Semîu’l-Alîm. Lâtudrikuhu’l-ebsâru ve hüve yüdrikü’l-ebsâre ve hüve’l-Lâtîfu’l-Habîr. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Alemîn.”

İş, Kariyer Ve Şans Yıldızı Duasından Önce Neler Yapılmalı?

İş ve kariyer için dua edilmeden önce yapılması gerekenler şunlardır:

 • Duaya abdest alarak başlamak daha faydalıdır.
 • Niyet önemlidir. Allah’a samimi ve içten bir şekilde niyet edilmelidir.
 • Dua ederken duanın kabul olmaması halinde isyan etmek yerine hayrı görmek gerekir.
 • Dua edilecek ortamın sakin ve sessiz olması faydalıdır. Dikkatleri dağıtan unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.
 • Dua anında tek olunması duaya odaklanmayı kolaylaştırır.
 • Kalp ve zihin tamamen boşaltılmalıdır.
 • Başında ve sonunda salavat getirilmesi duanın daha hızlı bir şekilde kabul olmasına yardımcı olur.

İş, Kariyer Ve Şans İçin En Etkili Dua Hangisidir?

Kariyer hayatında şansın artması için okunması gereken dua aşağıda yer alır:

 • “İlahi, emrine itaatkar olan bütün mahlukat senin kulların olmakla şeref duyar şüphesiz, ben de senin mahlukun ve senin kulun olmak hasebiyle bu şereften hissedar olmak istiyorum ve ben de dergahı merhametine iltica etmenin onuru ve güzel duyguları içerisinde sana elimi açmış bulunuyorum. Bana bahtımın yaver gitmesi ve şansımın düzgün işlemesi hususunda yardımcı olacağını ve talihimi yoluna koyacağını bilmenin huzuru içerisindeyim. Ne olur beni şansı yaver giden talihli ve bahtiyar kullarından eyle. Amin.”
 • “İlahi bütün varlıklara ve bütün mahluklara her türlü güzelliğin ve her türlü nimetin kapısını açan sonsuz zenginliğinin varlığı bizi huzura ve mutluluğa gark etmektedir. Senin yüce kudretin ve sonsuz zenginliğin, kullarının her türlü ihtiyacı için sana yönelmesine ve sana iltica edip senden yardım talep etmesine vesile olmaktadır. Ben de şansımın ve talihimin düzelmesi ve bahtımın yaver gitmesi amacıyla merhametinden yardım istiyor ve sonsuz zenginliğine iltica ediyorum, bana da güzellikler nasip eyle ve beni de talihli kullarından eyle Allah’ım. Amin.”

Şans duaları gece vaktinde okunduğu zaman daha tesirlidir. Özellikle gökyüzüne bakılarak Allah’a yalvarılmalıdır. Dua ederken ısrarcı olunmalıdır. Kabul olduktan sonra bütün şans kapıları hızlı bir şekilde açılır.

İş Kariyer ve Şans Yüksekliği İçin Ritüel Nasıl Uygulanır?

Kariyerde ve işte şans veren ritüel için malzemeler şunlardır:

 • Kese
 • Bozuk para
 • İp

Uygulamaya öncelikle kesenin içerisine bozuk para koyarak başlanır. Kesenin içi birkaç madeni para ile doldurulduktan sonra ağzı ip ile bağlanır. Ardından cüzdana koyulur. Bu şekilde hem şans hem de para her daim eksik olmaz. Ritüeli yaptıktan sonra bir tane daha yapıp yastık altında da saklanır. Bu da bereket gelmesi için etkili bir uygulamadır.

İş Kariyer Ve Şansın Sürekli Olması İçin Hangi Dua Okunur?

Şansın iş hayatında sürekli olması için okunması gereken dua şu şekildedir:

 • “Ya Latif, evrende ağaçlardan böceklere, yıldızlardan galaksilere kadar yaratmış olduğun her bir varlığa en güzel şekilde biçim vererek onları insanların hizmetine sunan ve insanların bu sayede şansını açarak bahtiyarlık ile yaşamalarına ve huzur ile dolu bir hayat geçirmelerine vesile olan senin hikmetin, senin ilmin ve senin iradendir şüphesiz. İradeni ve inisiyatifini kullanarak yaratmış olduğun kainat içerisinde bize bahşetmiş olduğun birbirinden değerli ve envai çeşit nimet ile bizi ödüllendirip bahtiyarlık ve fazilete ulaştıran da elbette ki sensin. Şimdi sana Ya Latif esmasının enerjisi ve güzelliği ile yönelerek şans duasını hakkımda hayırlara çevirmeni talep ediyorum ve bunu canı gönülden istiyorum. Merhametini bana yoldaş eyleyerek bana basiret ve feraset nasip eyle, şansımı, bahtımı ve kısmetimi en güzel şekilde hayırlara aç Allah’ım, amin.”
 • “Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. ”
 •  “Ey açıcı Rabbim! Önümdeki engelleri kaldır. Ey darlıkları gideren Hâlikım! Darlıkları gider. Ey sebepleri yaratan Rabbim! Bir sebep yarat. Ey kolaylıkları meydana getiren! Önümü aç. Çünkü darlıkları gidermek sendendir. Ey rızık kapılarının açıcısı, her şeyi bilen Rabbim! Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isterim”

İş Kariyer Ve Şansın Yükselmesi İçin Kimler Dua Etmeli?

İş, kariyer ve daha fazla para için dua herkes tarafından edilebilir. Duayı etmesi gereken kişiler şunlardır:

 • İş hayatında yükselmek isteyenler,
 • Eğitimde başarı arayanlar,
 • Maddi olarak zor durumda olanlar,
 • İş arayanlar,
 • İşlerinde sürekli terslik yaşayanlar,
 • Daha fazla kazanç elde etmek isteyenler,
 • Sürekli talihsizlik yaşayanlar,
 • Kısmetinin kapalı olduğunu düşünenler.

İş Kariyer Ve Şans İçin Hemen Kabul Olan Dua Hangisidir?

Her daim şans ve işte başarı veren ve hemen kabul olan dilek duası şöyledir:

 • Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.  “Allahüllezi la ilahe illa hüve nurussemavati vel ardıl hayyılleziy La yemutu elehadu zuttavli la ilahe illa hüve ve ileyhil mesiyru zul havli bediussemavati vel ardı el gadımu zul celali vel ikrami bismike Allahüllezi la ilahe illa hüvel evvelü vel ahirul melikul hakku la ilahe illa hüve rabbül arşil keriym zül mearici vel guva bi`izismikelleziy tunşiru bihilmevta vetuhyi bihil arda ve tunbitu bihişşecere ve tursilu bihil metara ve tegumu bihissemavati velardu bi`izzismikelleziy la ilahe illa huvel melıkul kuddüsü la yemessusmallahi nasabun ve la lağvun litealiy ilmillahı ve ligtirabi ilmihi ve li sebatismihi Allahulleziy la ilahe illa huve lehul esmaul hüsna elleziy hazihil esmau minhu ve huve minhelleziy la yudraku ve la yunalu ve la yuhsa istecibu lı duai ve gul lahu ya Allahu kun fe yekunu summe tebdeussalate alennebiyyi sallallahu aleyhı ve sellim bien tusalli ala Muhammedin abdike ve rasulike efdale ma salleyte ala ehadin min halgıke ecmain amin…”

İş, Kariyer Ve Şans Yıldızının Yükselmesi İçin Dua Ne Zamana Kadar Okunur?

Şansı ve kariyeri arttıran dualar kabul oluncaya kadar okumaya devam edilmelidir. Dinimizde dualar kabul olduğunda şükür edilmesi gerektiği söylenir. Bu sebepten dolayı istenilen şey gerçekleşse bile ibadet edilmeye her daim devam edilmelidir. Sürekli şükür namazları kılınması faydalıdır.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani