41 Karabiber Duası Nasıl Yapılır?

41 karabiber duası nasıl yapılır, etkileri nelerdir? 41 karabiber duası ne işe yarar, nasıl okunmalıdır? Dua ile ilgili merak edilenleri inceleyebilirsiniz.

41 Karabiber Duası Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

41 karabiber büyüsü bağlama büyülerinin arasında en çok tercih edilen ve en etkili olan büyülerin başında yerini alır. Bu büyü sayesinde sevdiğiniz kişiyi kendinize bir ömür boyu bağlayabilme şansınız vardır.

41 Karabiber Duası Uygulaması Nasıl Uygulanır?

41 karabiber büyüsünün yapılmasında aşağıda verilen adımlar tek tek takip edilmelidir:

 • İlk olarak tane ve öğütülmemiş karabiber 21 veya 41 adet aktardan alınmalıdır.
 • Daha sonra karabiberlerin üzerine dualar ve tılsımlı sözcükler okunur. Okuma işleminin yapılması sırasında size geri dönmesini istediğiniz veya bağlanmasını dilediğiniz kişinin ismini zikredip iyi niyetlerde bulunmalısınız.
 • Karabiberlerin üzerine okuma yapıldıysa, hemen bakır veya gümüş tavanın içerisine alınarak kavrulması yapılmalıdır.
 •  Karabiberler 1 hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere 3’er defa yakılarak işlemler tamamlanmalıdır.

41 Karabiber Duasının Amacı Nedir?

41 karabiber büyüsü genellikle bağlama ve aşık etme amacı ile yapılır. Büyünün yapılmasından sonra istediğiniz erkeği veya kadını kendinize deliler gibi bağlayabilirsiniz. Bu büyüyü aynı zamanda evli çiftler veya sevgililer de yaptırabilir. İlişkilerinde veya evliliklerinde sevgi ve muhabbetin azalması durumunda bu büyüyü yaptırarak eşiniz veya sevgiliniz ile daha kuvvetli bağlar kurabilirsiniz. Büyüyü kötü niyet ile de yapmak mümkündür. Özelikle mutlu giden evliliklerin veya beraberliklerin bozulmasında oldukça etkili bir büyüdür.

41 Karabiberin Üzerine Aşık Etmek İçin Hangi Dua Okunur?

41 adet karabibere öncelikle her taneye tek tek 1 defa İhlas ve Fatiha sureleri okunur. Daha sonra okunmuş 41 adet öğütülmemiş karabiber demir bir tavanın içerisine eklenir. Üzerine bir çorba kaşığı zeytinyağı koyulur. Bundan sonra karabiberler kül olana kadar ateşte yakılmaya başlanır. Yakılma işlemi esnasında size bağlanmasını istediğiniz kişinin adını da zikretmeniz gerekir.

41 Karabiber Duasının Etkileri Nelerdir?

41 karabiber duasının okunma aşamaları doğru bir şekilde yapıldıktan sonra kısa sürede etkisini göstermeye başlayacaktır. İstediğiniz kişinin kalbine ve fikrine aşkınız düşecektir. Bu sayede karşı tarafın iradesi tamamen büyünün etkisi altında olduğu için her zaman sizin istekleriniz doğrultusunda hayatını şekillendirecektir. 41 karabiber büyüsünün kalıcı bir şekilde etkisini göstermesi için büyünün yeniletilmesi de gerekir. Karşı tarafın davranışlarında değişimler oluyorsa, bilin ki büyünün yeniletilme zamanı gelmiş demektir. Yeniletilme işlemini de büyüyü yaptırdığınız medyuma tekrardan yaptırabilirsiniz.

Ayrıca 41 karabiber büyüsü nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

41 Karabiber Üzerine Hangi Esmalar Okunur?

41 adet karabiberin üzerine her biri 7 defa olacak şekilde sırasıyla “Ya Rahman”, “Ya Kafi” ve “Ya Vedud” esmalarının zikredilmesi gerekir. Bu esmaların okunmasından sonra size bağlanmasını ve aşık olmasını istediğiniz kişi hakkında iyi niyetlerde bulunun ve esma okuma aşamasını tamamlayın.

41 Karabiber Büyüsünde Hangi Dua Hemen Etki Eder?

41 karabiber büyüsünün etkili bir şekilde ortaya belirtilerini koyması için aşağıda verilen dua 1 defa 41 adet karabiberlerin üzerine tek tek okunmalıdır:

 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümme inni es’elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb’albismillahirrahmanirrahıym allahümme inni es’elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb’al mülüker ruhaniyyete li yakdü haceti ve yüsehhıra li ruhan min ruhaniyyetihim yetemesselü li fülanebni fülanete ( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini zikir et ) ala sıfati ve hey’eti ve künyeti fülanibni fülanete ( kendini veya görünmesini istediğin kimsenin ismini zikir et ) ecibü eyyetühel ervahur ruhaniyyetü vemdü ila fülanibni fülanete ( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini söyle ) vahrikü kalbehü vatmisü ala besarihi vaklikühü ve heddidühü ve’mürühü li rücüın ila mehalli fülanin hadıan zelilen ve illa yürselü aleyküma şüvazun min narin ve nühasün fela tentesıran innet taate lillahi ve li esmaih.

41 Karabiber Büyüsünde Kuvvetli Dua Hangisidir?

41 adet karabiberin üzerine okunması gereken en etkili dua aşağıda verilmektedir:

 • Hel eta alel’insani hînum mined dehri lem yekun şey’em mezkura. İnna halaknel’insane min nutfetin emşac, nebtelihi fece’alnahu semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an basira.

41 Karabiber Üzerine Sevgi İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

41 tane karabiberin üzerine aşağıda verilen duayı her birine tek tek okuduğunuz zaman istediğiniz kişi ile aranızda sevgi bağları artmaya başlayacaktır:

 • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam. Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn. Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî. Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr. Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

41 Karabiber Üzerine Geri Döndürme Duası Okunur Mu?

41 karabiber büyüsünün yapılmasının amacından biri de, sevdiğiniz kişinin veya eşinizin sizi terk edip gitmesi durumunda geri döndürmektir. Bu yüzden aşağıda verilen geri döndürme duasını 41 adet öğütülmemiş karabiberin üzerine tek tek okumanız gerekir:

 • Fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete.

41 Karabiber Duası İle Nasıl Aşık Edilir?

41 karabiber duasını okumaya geçmeden önce toplamda 41 tane tohum halinde olan karabiberi aktardan almanız gerekir. Daha sonra aşağıda verilen duayı 41 tane karabiberlerin üzerine okumanız durumunda karabiberleri gümüş veya bakır bir tavaya koyarak kavurmaya başlayın. Kavurma işlemi esnasında sevdiğiniz kişinin adını zikredin. 1 hafta sonra istediğiniz kişiyi kendinize bağlamış olursunuz:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmişşe’nil kaviyyis sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne basîr. El hâkimü yevmen nuşûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih.Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a’lâ ilâ âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike veva’dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil esmâi vefalû mâ tü’merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a’zamu ismüke yâ âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl.Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd.

41 Karabiber Duası İle Birinin Kalbine Girilir Mi?

Bir kişinin kalbini ve aklını çalmak için 41 adet karabiberin üzerine aşağıda verilen duayı içten ve kalpten okumanız gerekir:

 • Eyne mâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü innehüm le muhdarûn. Ve hu şira li süleymâne cünûdühü minel cini vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. Yâ kavmenâ ecîbû daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu’cizin fil ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. in kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn.Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti ve tayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled denâhişeti minküm vel kafâtisetin vet tevâbiati vez zevâbiati vet tayyârati minküm bi hakki. innehü min süleymâne veinnehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki esmehinşemâhin elâlî alâ külli berâhin.

41 Karabiber Üzerine Okunması Gereken En Kuvvetli Dua Nedir?

41 karabiber büyüsünün yapılmasında 41 tane karabiberlerin üzerine okunması gereken en güçlü dua aşağıda yer alır:

 • Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a’zamü sultâni ihterik men asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyenşerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü’merûne heyyen heyyen heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate.

Duanın karabiberlerin üzerine sabah ve akşam 3’er defa okunması gerekir. Aynı zamanda 1 hafta boyunca bu dua aksatılmadan okunmalıdır. Bunun sonucunda sevdiğiniz kişinin aklına bir anda düşerek kalbine girmiş olacaksınız.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani