Yıldız Düşüklüğü İçin En Etkili Dualar

Yıldız düşüklüğü için en etkili dualar nelerdir, nasıl okunmalıdır? Yıldız düşüklüğünde neler yapılması gerekir? Ayrıntılı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yıldız Düşüklüğü İçin En Etkili Dualar
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Yıldızı düşük olanların yıldızını yükseltebilmeleri için zikir çekmeleri ve nazar dualarını okumaları gerekir. Esmalar da yıldız yükseltmek için oldukça etkili yöntemlerden birisidir.

Yıldız Düşüklüğü İçin Dua Nasıl Okunur?

Yıldız yükseltmek isteyenler nazar dualarını okumadan önce muhakkak abdest almalıdır. Abdest aldıktan sonra sırasıyla Kevser ve Fetih surelerini niyet ederek okumalıdır. Bu duaların yanında aynı zamanda esmalar da etkilidir. Toplamda 99 tane esmaların okunması durumunda yıldız yükseltme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşir.

Yıldız Düşüklüğü İçin Nasıl Niyet Edilir?

Yıldız düşüklüğü için öncelikle niyet aşamasının başarılı bir şekilde yapılması gerekir. Bunun için “Allah’ım senden başka ilah olamaz. Bu yüzden sadece senden yalvarırım ki beni sana yakın kulların arasına kabul et. Yıldızım gök yüzündeki güneş gibi parlasın. İhtiyaç duyan her canlıyı durmadan ısıtsın. Bana ve muhtaçlara yol göstersin. Bana gösterdiğin yolda bana emrettiğin her şeyi yapmaya niyet ettim rabbim.” deyip niyet edilmelidir.

Niyet edildikten sonra dua okumasına geçmeden önce sırasıyla 500 kere La Havle, 100 defa Salavat-ı Şerif okunmalıdır. Bunların yapılmasından sonra da sırasıyla Ankebut, Nas, Felak, Ayetel Kürsi, Bakara, Kevser ve Fatiha surelerinin tek tek okunması gerekir. Bu sayede nazardan korunarak yıldızınızı yükseltmiş olursunuz.

Yıldız Düşüklüğü Nasıl Tespit Edilir?

Yıldız düşüklüğü olan kişilerin hayatlarında her zaman negatif durumlar görülmeye başlar. Sürekli olarak baş ve vücut ağrıları meydana gelir. Uyku sorunları oluşmaya başlar. Kariyer ve iş hayatında sürekli olarak başarısızlıklar ve iş arkadaşlıkları arasında sorunlar meydana gelir. Bu kişiler aileleri ve yakın çevresi ile de iletişim konusunda sorun yaşar. Yalnız kalma eğiliminde bulunurlar.

Yıldız Düşüklüğü İle Yıldız Haritası Arasındaki İlişki Nasıldır?

Yıldız haritası kişilerin doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri bilgileri kullanılarak ortaya çıkarılır. Bu bilgiler sayesinde hesaplamalar yapılarak kişilerin yıldızlarının düşük olup olmadığı meydana getirilir. Yanlış bilgiler ile oluşturulan yıldız haritası sonucunda da kişinin yıldızının düşmesine neden olunur. Bu yüzden işinde uzman olan astrologlara yıldız haritası çıkartılmalıdır.

Çok güçlü aşk büyüsü nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yıldız Düşüklüğü İçin Hangi Sureler Okunur?

Yıldız düşüklüğü için etkili olan sureler vardır. Sureleri okumadan önce abdestli bir şekilde 4 rekat şükür namazının kılınması gerekir. Namazın kılınmasından sonra yıldız yükselmesi için iyi niyetlerde bulunulmalıdır. Ardından Besmele çekilerek 71 defa Ayetel Kürsi ve Nas, 41 defa da Felak surelerinin içten ve samimi bir şekilde okunması gerekir. En son olarak yeniden niyet edilir ve bu sureler sayesinde nazardan korunur.

Yıldız Düşüklüğü Düzeltilebilir Mi?

Yıldız düşüklüğünün yükseltilebilmesi mümkündür. Bunun için negatif enerjilerden uzak durmada çakraların açılarak iyi bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Aynı zamanda muz yemek de çakraların açılmasında oldukça etkilidir. Doğa ile baş başa kalıp yürüyüş veya meditasyon çalışmaları da yapmak da negatif düşüncelerden ve hislerden arınmasına yardımcı olur.

Dualar ve esmalar ile de yıldızın yükseltilmesi mümkündür. Özellikle “Ya Hayy” esmasının her gün zikredilmesi nazar ve büyüden korunmak için en etkili yoldur. Nazardan korunmak ve yıldızın yükseltilmesi için aşağıda verilen dua içten okunmalıdır:

 • Yâsîn Vel Kur’ân-il hakîm İnneke leminel murselîn Alâ sırâtin mustakîm Tenzîlel azîzirrahîm Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn  Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn  innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm  İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn  Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn  İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn  Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn  Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm  Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn  Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn  Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn  İnnî izen lefî dalâlin mubîn İnnî âmentu birabbikum fesmeûn Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn  Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn.

Yıldız Düşüklüğü İçin Nazar Duaları Etki Eder Mi?

Yıldız düşüklüğünün önüne geçmek için nazar dualarının abdestli bir şekilde okunması gerekir. Aşağıda en etkili nazar duası yer alır:

 • Kul hüvelleziyne amenüu hüden ve şifaa. (Fussilet Suresi, 44)
 • Ve in yekadüllezine keferu le yüzliguuneke bi ebsarihim lemma semiuzikre ve yeguulune innehu le mecnun ve ma hüve illa zikrun lilalemiyn. (Kalem Suresi, 51)
 • Ferc’ıl basara hel tera min fütuur. (Mülk Suresi, 3)
 • Ve yeşfi sudure kavmin mü’miniyn. (Tevbe Suresi, 14)
 • Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetül lilmüminin. (İsra Suresi, 82)
 • Fihi şifa ün linnaas. (Nahl Suresi, 69)
 • Ve iza meriztü fe hüve yeşfin. (Şuara Suresi, 80)
 • Ve şifaün lima fissuduri ve hüden ve rahmetün lilmüminiyn. (Yunus Suresi, 57)

Yıldız Düşüklüğü Nasıl Çözülür?

Yıldız düşüklüğünün ortadan kalkması için aşağıda verilen duanın okunması etkili olacaktır:

 • Bismillâhi azîmüş şe’ni bismillâhicelîlül burhâni mâşâallâhü kâne habese hâbisün ve hacerun yâbisun ve şihâbün kâbisun allâhümme ürdüd aynel âini aleyhi ve alâ ehabbün nâsi ileyhi ve fî kebidihi ve kilyetihi azman rakîkan ve lahmen dekîkan fîmâ yelîk Ferciıl basara hel terâ fütûr. Sümmerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsian ve hüve hasîr.

Yıldız Düşüklüğü Nasıl Anlaşılır?

Yıldız düşüklüğünün oluşması durumunda ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir:

 • Sürekli olarak baş ağrısının oluşması,
 • Göz ağrısı ve sık sık esneme,
 • Negatif ve melankolik bir yapıda olma,
 • Uyku düzensizliğinin oluşması,
 • Var olan bir ilişkinin nedensiz bir şekilde bitmesi,
 • Depresyon sonucunda ortaya çıkan ruhsal hastalıklar,
 • İlişkilerde sorunlar meydana gelmesi gibi durumlar yıldız düşmesinin belirtileri arasında yer alır.

Yıldız Düşüklüğü İçin Etkili Yöntemler Nelerdir?

Yıldız düşüklüğünün yok olmasında etkili olan yöntemlerden birisi de Allah’a sığınılarak dua, sure, ayet ve esmaların okunmasıdır. Özellikle 1000 kere “Ya Allah”, 668 defa “Ya Mütekebbir”, 450 defa “Ya Müteali”, 400 kere “Ya Rafi”, 220 defa “Ya Mecid” ve 188 defa da “Ya Aziz” esmalarının okunması oldukça etkilidir. Bunun dışında aşağıda verilen dua da yıldız düşüklüğünün yok olmasında önemli rol oynar:

 • Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm ve senezıdül muhsinın Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.

Yıldız Düşüklüğü İçin Kevser Suresi Nasıl Okunur?

Yıldız düşüklüğü için okunması gereken Kevser suresi aşağıda yer alır:

 • İnna a’taynakel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne şanieke hüvel’ebter.

Yıldızı Düşük Olanlara Büyü Yapılabilir Mi?

Yıldızı düşük olan kişilere genellikle dışarıdan bir başkası tarafından büyü yapılmış olabilir. Bu yüzden işinde uzman olan hocalara gidilerek bakımlar yaptırılmalıdır. Büyünün ortaya çıkması durumunda büyünün bozulması için hoca vefk veya muska çalışmaları yapar. Hoca tarafından hazırlanan muska veya vefki ömür boyu yanınızda veya evinizde kimsenin görmeyeceği bir yerde saklamanız durumunda nazardan ve büyüden korunmuş olursunuz.

Aynı zamanda aşağıda verilen nazar duasını da her evden çıkmadan ve gece yatmadan önce okumanız gerekir:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani