Soğukluk Büyüsü Nasıl Yapılır? En Etkili Soğukluk Büyüleri

Soğukluk büyüsü nasıl yapılır, en etkilileri hangileridir? Soğukluk büyüsü ne işe yarar, kimler yapabilir? Büyü ile ilgili merak edilenlere bakabilirsiniz.

Soğukluk Büyüsü Nasıl Yapılır? En Etkili Soğukluk Büyüleri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Soğukluk büyüsünün yapılmasındaki amaç, mutlu giden evliliklerde veya ilişkilerde iki çiftin arasına soğukluk girmesini sağlayarak onların ayrılmalarına neden olmaktır. Bu büyünün etkisinin çok kuvvetli olmasından sonra evli çiftler veya sevgililer büyü yapıldıktan sonra birbirlerinden nefret ederek ayrılmak isteyecektir.

Soğukluk Büyüsü Neden Yapılır?

Soğukluk büyüsü üçüncü kişiler tarafından mutlu giden evliliklerin veya ilişkilerin bozulması için yapılmaktadır. Bunun dışında bir türlü eşinden veya sevgilisinden ayrılamayan taraf soğukluk büyüsünü yaptırarak karşı tarafın kendisinden soğumasını sağlayabilir. Bu sayede kısa süre içerisinde en güzel evlilikler veya ilişkiler hüsranla son bulur.

Soğukluk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Soğukluk büyüsünün yapılması için ilk önce işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Medyumlar bu büyüyü yaparken büyünün yapılacağı evli çiftlerin veya sevgililerin özel eşyalarını ya da vücudunda yer alan saç teli, tırnak, idrar gibi parçalarını kullanır. Bu malzemelerin üzerine dualar ve tılsımlı sözcükler okuyarak en son olarak büyüyü mühürleme işlemi yaparlar. Bu sayede en geç 14 gün içerisinde evli çiftler veya sevgililer arasında soğukluk meydana gelecektir.

Soğukluk Büyüsünün Sonuçları Nelerdir?

Soğukluk büyüsünün uzman medyumlar ve doğru malzemeler ile yapılmasından sonra etkisini 2 hafta içinde göstermeye başlar. Büyünün yapıldığı çiftler arasında aniden tartışma ve kavga oluşur. Birbirlerine karşı şiddetli bir şekilde tavırlar sergileyerek nefret duygusunu barındırırlar. Bu kavgalar sonucunda evli çiftler boşanma yoluna giderken, sevgililer ise hemen ayrılır. Çiftler birbirleri ile vakit geçirmekten hiç zevk almaz ve ayrı yaşamak için biri evini terk eder.

Soğukluk Büyüsü Nasıl Bozulur?

Soğukluk büyüsünün bozulması için kesinlikle işinde uzman olan medyumlara gitmek gerekir. Bu büyünün etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı bozulma işlemi evde denenmemelidir. Büyünün bozulması için medyumlar tılsımlı sözcükler ve dualar ile bir vefk veya ritüeller uygulamaktadır. Bu ritüellerin veya vefklerin evde kimsenin görmeyeceği bir yerde her zaman saklanması durumunda büyünün etkisi tamamen çiftlerin üzerinden uzaklaşmış olacaktır.

Soğukluk büyüsünün bozulmasında etkili olan dua şu şekildedir:

 • Vessemai vettarikı. Ve ma edrake mettariku. Ennecmüssakıbü. İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun. Felyenzuril’insanü mimme hulika. Hulika min main dafikın. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi. İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün. Yevme tüblesserairü. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin. Vessemai zatirrec’ı. Vel’ardı zatissad’ı. İnnehu likavlün faslün. Ve ma hüve bilhezli. İnnehüm yekiydune keyden. Ve ekiydü keyden. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.
 • Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.

Duaların okunması için öncelikle abdestli bir şekilde sabah ve akşam namazlarının kılınması gerekir. Bu duaların okunmasından sonra 3 gün içerisinde büyü etkisini uzaklaştıracaktır.

Soğukluk Büyüsü Eşlere Yapılırsa Ne Olur?

Soğukluk büyüsünün evli çiftlere yapılmasından sonra çiftler arasında bir anda soğukluk ve nefret duygusu ortaya çıkacaktır. Büyünün etkisinde olan çiftler kendilerini bütün akrabalarından ve sevdikleri insanlardan uzaklaştırarak onlardan da nefret etmeye başlar. Öfke kontrollerini yapamazlar. Sürekli sinir durumu hakim olur. Çiftler arasında daha önceden yapılan aktiviteler büyüden sonra yapılmaz ve çiftler birbirleri ile vakit geçirmekten zevk almaz. Ayrı ayrı sosyal yaşantılarına devam etmek isterler. Bunun sonucunda da boşanmak için işlemlere başlarlar.

Ayrıca mumla aşk büyüsü bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Soğukluk Büyüsünün Cinselliğe Etkileri Nelerdir?

Soğukluk büyüsünün çiftler üzerinde yapılmasından sonra özellikle evli çiftlerin cinsel hayatları da son bulur. Birbirlerine karşı arzulama ve istek durumları tamamen ortadan kalkar. Cinsel isteksizlik oluşur ve birbirleri ile beraberlik yaşamaktan nefret etmeye başlarlar. Bunun sonucunda da evlilikler de ciddi derecede uzaklaşmalar ve soğukluk oluşmaya başlar.

Evliliklerde soğukluk büyüsünün yapılmasından sonra oluşan cinsel isteksizlik durumunun ortadan kaldırılması için ilk olarak mercan ağacından bir yaprak alınması gerekir. Daha sonra yaprak bir gece buzlu suda bekletilmelidir ve ardından ertesi gün yaprağın kurutulması gerekir. Bu yaprakların üzerine medyumlar özel dualar okuyarak yaprakların yakılmasını sağlar. Yaprakların dumanı evli çiftlerin yatak odasında dolaştırılmaya başlanır. Bu duman sayesinde evli çiftler arasında oluşan cinsel isteksizlik durumu tamamen ortadan kalkar.

Soğukluk Büyüsünün Bozulmasından Sonra Eşler Nasıl Kavuşur?

Soğukluk büyüsünün yapılmasından sonra evi terk eden eşi geri getirmek için 3 gün üst üste sabah namazının abdestli bir şekilde kılınmasının ardından aşağıda verilen duayı her gün 101 defa okumak gerekir:

 • Bismilllahirrahmanirrahim. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya kadim ya daim ya ya vitr ya ehad ya samed ya men lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekül lehü küfüven ehad. Sallallahü teala aleyhi ecmain.

Soğukluk Büyüsünün Bozulması İçin Hangi Dua Okunur?

Soğukluk büyüsünün bozulması için aşağıda verilen duayı üç gece boyunca her gün abdestli bir şekilde 70 defa okumak gerekir:

 • Imraetü nuhin veğmera ete lutin ke nete tehne kebedyeni min kibedines salimin.
 • Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm.

Soğukluk Büyüsünden Sonra Giden Eş Nasıl Geri Döner?

Eşler arasının bozulması ve evliliklerde tartışmaların olması için yapılan soğukluk büyüsünün etkisinin yok edilmesinde aşağıda verilen duanın akşam ezanından sonra abdestli bir şekilde akşam namazını kılıp 63 kere okunması gerekir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Soğukluk Büyüsü İçin Kime Gidilmeli?

Soğukluk büyüsünü yaptırmak isteyenler işinde uzman olan medyumlara gitmelidir. Özelikle daha önceden bu büyüyü yapıp deneyim kazanmış olan medyumlar tercih edilmelidir. Bu büyünün yapılmasında tılsımlı sözcükler ve dualar okunduğu için medyumun Arapça bilgisinin de yeterli seviyede olması gerekir. Aynı zamanda Havas ve Ledün ilmi konusunda da donanıma sahip olan medyumlar seçilmelidir. Bu büyünün yapımında üç harflilerin gücünden de yararlanıldığı için medyumların ruhen iletişim güçlerinin de olması gerekir.

Soğukluk Büyüsünün Türleri Nelerdir?

Soğukluk büyüsünün iki türü vardır. Bunlar, uzak ve yakın olmak üzere ikiye ayrılır. Uzaktan yapılan soğukluk büyüsü en çok tercih edilen ve en etkili bir şekilde etkilerini ortaya çıkaran büyü türüdür. Bu büyünün yapılmasında evli çiftlerin veya sevgililerin saç teli ve tırnağı kullanılır. Bu malzemelerin üzerine okunan dualar ve tılsımlı sözcükler ile evli çiftler ya da sevgililer arasında soğukluk meydana gelecektir.

Soğukluk Büyüsü Tarifi Nasıl Uygulanır?

Soğukluk büyüsünün yapılması için ilk olarak işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Medyumlar evli çiftlerin veya sevgililerin özel eşyalarından bir parça alarak büyünün yapımına geçer. Bu malzemelerin üzerine soğutma ve ayırma dualarını okuyarak işlemleri tamamlar. Aynı zamanda doğa üstü varlıklarla ruhen iletişime geçerek de onların yardımını alır. Hazırlanan muska veya ritüel evde evli çiftlerin veya sevgililerin yatak odasında saklanır. Bunun sonucunda 2 hafta içerisinde çiftler arasında soğukluk ve tartışmalar oluşmaya başlayacaktır.

Aşağıda malzemelerin üzerine okunan dua yer alır:

 • Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü’minun Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a’nabiv ve zer’uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba’daha ala ba’dın fil ükül inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun Ve in ta’ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fı a’nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun Ve yesta’ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had Allahü ya’lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey’in ındehu bi mıkdar Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera bihı ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

  Asaf Hocaya Danışın
  Canlı
  Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
  × İletişim
  En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani