Yıldız Düşüklüğü Belirtileri ve Etkileri

Yıldız düşüklüğü belirtileri ve etkileri nelerdir? Yıldız yükseltme nasıl yapılır? Yıldız düşüklüğü nasıl anlaşılır, neler yapılır? İşte detaylar…

Yıldız Düşüklüğü Belirtileri ve Etkileri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Yıldız düşüklüğünün sebep olduğu durumlar hem fiziksel hem de mental olarak etkisini gösterir. Yıldız düşüklüğü belirtileri ve etkilerinin anlaşıp iyileştirilmesi gerekir. Aksi takdirde psikolojik olarak zararlı etkiler ortaya çıkmaktadır.

Yıldız Düşüklüğü Nasıl Anlaşılır?

Yıldız düşüklüğünün belirtileri şu şekildedir:

 • Baş ağrıları yaşanır.
 • Uyuyamama durumları söz konusu olur. Özellikle gece boyunca uykusuzluk sorunu yaşanır.
 • Hastalıklarda iyileşmeme durumu söz konusudur.
 • Sürekli eklemlerin ağrıdığı görülür.
 • Bitkinlik yaşanması ve bunun devam etmesi sık rastlanan belirtilerdendir.
 • Umudun kaybolması. Olaylarda negatiflik ve sorunların olacağına inanılmasıdır.
 • Evlilikte sorunların yaşanması da etkileri arasındadır.
 • İlişkilere negatif bakmaya başlanır.
 • Aşk konusunda sorunlar yaşanır.
 • İşlerde harcanan çabaların sonuçları karşılıksız kalır.
 • Çok çalışanlar elde etmek istedikleri başarıyı sağlayamaz.
 • İş arkadaşlıkları arasında sıkıntılar yaşanır.

Yıldız Düşüklüğü İçin Hangi Dua Okunur?

Yıldız düşüklüğü yaşayanlara faydalı olan duanın okunuşu şöyledir:

 • Kulağımdan ve gözümden beni ölünceye kadar faydalandır. Dinimde ve bedenimde bana sağlık ve güvenlik ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et. Allah’ım bana öğrettiğinden beni faydalandır. Fayda verecek bilgiyi bana öğret ve ilmimi arttır. Fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, insanı maddi ve manevi huzursuzluğa düşüren açlıktan, hıyanetten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan. Sana sığınırım. Allah’ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınıyorum. Senden, kurtuluşu, yasaklardan uzak durmayı, tok gözlülüğü istiyorum. Allah’ım gücümün tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gözünde değersiz görülüşümü yalnız sana şikâyet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kime havale ediyorsun? Beni bütün kabalığıyla karşılayacak bir düşmanıma mı, yoksa işimi elime verdiğim bir yakınıma mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra başkasının düşmanlığına hiç önem vermem. Allah’ım sen razı oluncaya kadar senin rızanı dilemeye devam edeceğim. Allah’ım, senden iffetli yaşamayı; dünyam, dinim, aile fertlerim ve malım hakkında sağlığı ve güvenliği istiyorum. Eksiklerimi ört, korkumu güvenliğe çevir.

Yıldızı Düşük Olanlar Neler Yapmalı?

Yıldız düşüklüğü yaşayanların yapmaları gerekenler şunlardır:

 • Enerjisi az olan insanlardan uzak durulmalıdır.
 • Negatif düşünceden kaçınılmalıdır.
 • Olaylara pozitif açıdan bakılmalıdır.
 • Herhangi bir başarısızlık ya da problem karşısında umutsuzluğa düşülmemelidir.
 • Sorun ile karşılaşıldığında pratik olarak çözümler aranmalıdır.
 • Psikolojik olarak iyi gelen aktiviteler ile uğraşılmalıdır.

Yıldızı Düşük Olanların Psikolojik Durumu Nasıldır?

Yıldızı düşük olduğunu söyleyenlere bakıldığı zaman ruhsal olarak depresif bir hal alır. Özellikle iş hayatında ya da eğitim anlamında birçok başarısızlıklar da ruhsal açıdan çökük olmaktan kaynaklanmaktadır.  Yıldız düşüklüğü kendini genellikle depresyon olarak belli eder. Kişiler hiçbir şey yapmak istemez ve sadece uyku halindedirler.  Yataktan çıkmazlar ve işleri aksar Bunun yanı sıra yaptıkları işlerde mutsuz olurlar. Herhangi bir aktiviteye katılmak istemezler. Depresyon durumumun düzelmesi biraz uzun sürse de erken fark edildiği dönemlerde eski hale kolay bir şekilde dönülmektedir.

Çok hızlı tutam 6 aşk büyüsü bilgilerine de bakabilirsiniz.

Yıldız Düşüklüğü İçin Cuma Duası Nasıl Okunur?

Yıldız düşüklüğü olanların Cuma günü okuyacakları dua şöyledir:

 • Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felaketlere karşı beni koru. Allah’ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun. İki hükmünden en hayırlısını benim için tercih et. Benim için takdir ettiğini hayırlı eyle. Öyle ki geciktirdiğin şeyin acele gelmesini, acele getirdiğinin de gecikmesini istemeyeyim. Senden doğru yolda kararlılığı istiyorum. Verdiklerine şükretmeyi istiyorum. Doğru bir dil selim bir kalp istiyorum. Allah’ım. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin. Allah’ım, bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bize dini musibet verme. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Bizi, bize acımayanların saldırılarına teslim etme. Allah’ım, yalnız sana teslim oldum. Yalnız sana inandım. Yalnız sana güvendim. Yüzümü yalnız sana çevirdim. Bana sevgini ve sevgisi senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et. Allah’ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmaktan, miskinlikten sana sığınıyorum. Fakirlikten, inkârcılıktan, nankörlükten, günahkârlıktan, gerçeğe ters düşmekten, ikiyüzlülükten, işitsinler diye iş yapmaktan sana sığınırım. Allah’ım, hoşnutken de, öfkeli iken de, içten ve samimi söz söylemeyi senden diliyorum. Fakirlikte de, zenginlikte de, iktisatlı olmayı senden diliyorum. Allah’ım, senden tükenmeyen bir nimet diliyorum. senden bitmeyen bir sevinç diliyorum.

Yıldız Düşüklüğünde Hangi Medyuma Gidilmelidir?

Yıldızı düşük olanlar medyuma giderek kendilerine bakım işlemi yaptırabilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, gitmeden önce medyumların iyi bir şekilde araştırılması gerekir. Ülkede çok sayıda medyum vardır. Fakat yıldız düşüklüğü için işinde çok başarılı ve daha önce bu konuda deneyimi olan medyumlara gidilmesi gerekir.  Bunun için ön araştırma yapılabilir. İnternette gidilecek medyumların sistemlerinden genel bilgi almak mümkündür. Ya da medyum hakkında yapılan yorumlardan fikir sahibi olmak mümkündür.

Yıldız Düşüklüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Yıldızı düşük olanlar için uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

 • Medyumlara bakım yaptırılabilir. Gidildiği zaman yıldızın neden düşük olduğu belirlenir ve bunun için bakım yöntemleri yapılabilir. Bunun yanı sıra herhangi bir büyü yapıldıysa bunun da bulunup bozulması gerekir. Evlerde ya da iş yerlerinde yapılmış büyüler bulunduktan sonra alıp yok etmek gerekir.
 • Falcılara gidilebilir. Gelecek hakkında sıkıntısı olup yıldızı düşük olanlar için iyi gelen yöntemlerden bir tanesidir.  Alanında uzman falcılar seçildikten sonra yıldızların yükselmesi mümkündür.
 • Hocalara gidilebilir. Özellikle nazar olması durumunda dualara ihtiyaç vardır. Hocalar okuduktan sonra yıldız yükselir. Enerji düşüklüğünün nazar sonucunda oluşması ve tedavi edilmemesi durumunda daha kötü durumlar ile karşılaşmak mümkündür. Ayrıca evden çıkmadan önce nazar dualarının okunması da faydalıdır. Bu şekilde bereket ve mutluluğa nazar değmesi engellenir.
 • Psikologlara gidilebilir. Ruhsal sıkıntısı geçmeyenler için en iyi yöntemlerden bir tanesi profesyonel olarak yardım almaktır.  Psikologlar ya da psikiyatristler bu konuda gerekli desteği vererek insanların iyileşmelerine yardımcı olmaktadır.

Yıldız Düşüklüğü İçin Nazar Duaları Nasıl Okunur?

Yıldızının düşük ve nazar değdiğine inananların okuması gereken dualar şöyledir:

 • Allâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîne. Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ‘atike. Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem‘î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran ve’c‘al lî nûran. (Buhârî)
 • Allâh’ım! Bizi uyumayan zâtınla koru. Dâimî şefkatinle bizi muhâfaza et. Bize kudretinle merhamet et. Bizi helâk etme! Ey merhametlilerin merhametlisi. Ey ikrâm edenlerin en keremlisi. Sen bizim güvencemiz ve umûdumuzsun. Ey kalbleri çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi senin dînin üzerine ve sana itaat üzerine sâbit kıl. Allâh’ım! Kalbimde, bakışımda, dinleyişimde, sağımda, solumda, altımda, üstümde, önümde ve arkamda nûr kıl, aydınlık yap. Bütün hamdler; her şeyin, azameti önünde eğildiği Allâh’a âittir. Bütün hamdler; her şeyin, izzeti önünde zelîl olduğu Allâh’a âittir. Bütün hamdler; her şeyin, saltanâtı önünde eğildiği Allâh’a âittir. Bütün hamdler; her şeyin, kudreti önünde teslîm olduğu Allâh’a âittir.
 • Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Kul eûzu bi rabbil felak(felakı). Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi). Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
 • Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara suresinin 255)

Yıldız Düşüklüğü Zararlı Mı?

Yıldız düşüklüğü yaşayanlar tedavi edilmezse kalıcı sorunlara yol açabilir. Bunların başında psikolojik hastalıklar gelir. Özellikle tedavi edilemeyen depresyonlar sonucunda sürekli sinirlilik ve kaygı hali görülmektedir. Bu gibi hallerde bazı zamanlarda terapiler bazı durumlarda da ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Kişiler uzun süre o halde kaldıklarında yaşadıkları hayattan zevk almaz ve bundan sonraki aşamada yaşamak istemez.  Bu sebepten dolayı dikkatli bir şekilde tedavi uygulanmalıdır. Yıldız düşüklüğünün seviyeleri vardır. Eğer düşük seviyede ise etkileri çok fazla zararlı olmaz.

Yıldız Düşüklüğünün Topluma Etkileri Nelerdir?

Yıldız düşüklüğünün topluma yapmış olduğu etkiler şunlardır:

 • Sosyal ortamlardan uzak durulduğu için insanlar arasındaki ilişkiler zayıflar. İnsanlar bir araya gelmek istemez ve bu sebepten dolayı toplumsal dayanışma ruhu azalır.
 • İş ortamında gerginlikler oluşur.
 • İkili ilişkilerde sorunlar ortaya çıkar. Bunun yanı sıra evliliklerde de sorunlar yaşanır. Aile içerisinde huzursuzluklar yaşanır.
 • Boşanma davaları artar. İnsanlar kendi içlerinde huzursuz oldukları için mutsuzluklarını ailelerine de yansıtır. Bazı zamanlarda aldatma eğilimleri de artar.

Yıldız Düşüklüğü Başkası Tarafından Fark Edilir Mi?

Yıldızı düşük olanları anlamak kolaydır. Biri çok mutsuz olduğunda onun yıldızı düşük olabilir. Özellikle ruhsal olarak bunalımda olanlar hemen fark edilebilir. İnsanlar kendilerinde yıldız düşüklüğünü fark edemez. Bu gibi durumlarda başkalarına sormakta fayda vardır.

Yıldız Düşüklüğü İçin Huzur Duası Nasıl Okunur?

Yıldızı düşük olanlara iyi gelebilecek huzur duası şöyledir:

 • Allah’ım içimdeki niyete en güzel şekilde vakıf olan ve hatta bana bu niyeti bile ihsan eden sonsuz kudretine sığınarak ve senin yüce merhametine iltica ederek, huzur duasının amacına ulaşmasını temenni ediyorum. Kalbimde hangi insanın veya insanların huzur ve mutluluğu yatıyorsa, o insanın veya insanların mutluluk ve huzur bulmasını sağla. Amin. Allah’ım senden başkasından yardım dilemeyen ve senden başka hiçbir varlığa kulluk etmeyen izzetli ve onurlu kullarının hatırına, bana da kalbimdeki niyetin gerçekleşmesini görmeyi nasip eyle ve bana da niyetimin masumiyeti hatırına huzur ve mutluluğu ihsan et. Amin. Allahu Teala darda kalan bütün kullarına yardımcı olur ve onların önündeki bütün kapalı kapıları en güzel şekilde açar, Yüce Rabbimiz bazı durumlarda demir kapıyı kapatır ama altın kapıyı açar, çünkü Rabbimiz daima kullarının iyiliğini ve güzelliğini ister.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani